Kontakt

Elżbieta Łebkowska

Członkini Zarządu, Dyrektorka Zarządzająca

e.lebkowska@inwestycjespoleczne.pl

Paulina Kamyk

Koordynator Programu Koalicja Liderzy Pro Bono

p.kamyk@inwestycjespoleczne.pl

Inwestycje Społeczne Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 20/22 m 41

00-590 Warszawa

tel. 22 825 68 50

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Inwestycje Społeczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 20/22 lok.41, 00-590 Warszawa – KLAUZULA INFORMACYJNA

Partner prawny pro bono – DENTONS

Inwestycje Społeczne to firma założona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Jest to spółka o charakterze not for profit, jej zyski przekazywane są na realizację programów społecznych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Inwestycje Społeczne specjalizują się w działaniach na styku sektora biznesu (Inwestycje) i organizacji pozarządowych (Społeczne). Nasz zespół stanowią eksperci w nowoczesnych, a mało znanych w Polsce dziedzinach, takich jak: programy społecznego zaangażowania biznesu (corporate community investment) i społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility), marketing społecznie zaangażowany, kampanie fundraisingowe. Inwestycje Społeczne wspierają biznes w podejmowaniu działań społecznych oraz pomagają organizacjom pozarządowym profesjonalizować swe usługi tak, by stały się atrakcyjnym partnerem dla biznesu.