Adam Kalbarczyk

Od dziecka mam kontakt z osobami niepełnosprawnymi, działalnością społeczną i charytatywną. Po dziś dzień jest to w sferze moich zainteresowań – zawodowych, prywatnych oraz naukowych. Obroniłem pracę magisterską poświęconą tematyce dofinansowań dla osób niewidomych i niedowidzących i na ten temat też się doktoryzowałem. Prywatnie oraz zawodowo staram się, kiedy to możliwe, stawiać wartości społeczne na pierwszym miejscu. Działalność firmy oparta jest na dobrych i sprawdzonych amerykańskich wzorcach polegających na efektywnym łączeniu działalności biznesowej ze społeczną. Wraz z założoną przez firmę Altix fundacją wspieramy osoby niepełnosprawne na wielu polach – od finansowych, przez rzeczowe po merytoryczne wsparcie. Jedną z ważnych inicjatyw jest uwrażliwienie pracowników, zwrócenie im uwagi na sprawy społeczne. Niestety często nie mają o tym pojęcia. A są to tematy bardzo istotne, gdyż dotykają osoby, które codziennie mijamy, mogą też dotknąć nas samych.

Adam Kalbarczyk od wielu lat udziela się społecznie, w szczególności na rzecz osób niewidomych i niedowidzących – w środowisku, które zna od urodzenia. Już we wczesnych latach szkolnych uczestniczył w rozmaitych wydarzeniach społecznych i charytatywnych. Od 2016 roku prezes zarządu firmy, która została założona z inicjatywy niewidomych informatyków i istnieje na rynku od 1989 roku. Obecnie jest największą firmą w Polsce (zajmuje 80% rynku w Polsce) zajmującą się dystrybucją elektronicznego sprzętu dla inwalidów wzroku, tyfloinformatyki (informatyki dla inwalidów wzroku), jak również działaniami na gruncie społecznym, poruszając problematykę potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednym z podstawowych celów działalności firmy jest tworzenie takich rozwiązań, aby osoby niewidzące były w pełni niezależne i osiągały sukcesy. Firma oferuje im niezbędne narzędzia i rehabilitację społeczną i zawodową. Realizuje się to m.in. poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych, korzystanie z niewidomych i niedowidzących ekspertów, testerów i specjalistów. W firmie działa wolontariat pracowniczy pod hasłem „Wszyscy pomagamy”, który m.in. zaowocował wyróżnieniem gospodarczym pn. „Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP” w kategorii „Odpowiedzialny Biznes”.

 • Marek
  Kuzaka

  Często w AMS powtarzamy, że to co robimy, to nie tylko biznes. Tak myślimy i czujemy. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się w nas...
 • Michał
  Ciundziewicki

  Każdy z nas ma różne zasoby: czas, wiedze, pieniądze, przedmioty. Dzielenie się z innymi jest dobre i ważne i dla obdarowywanych, i dla darczyńców. „Zrób coś dla siebie, zrób coś dla innych” - zapisaliśmy to w dewizie Fundacji Rejs Odkrywców...
 • Michał
  Kwasek

  Wierzę, że jako przedsiębiorcy i liderzy mamy rolę sięgającą znacznie dalej niż tylko prowadzenie dla swoich akcjonariuszy efektywnych ekonomicznie biznesów. Jestem przekonany, że powinniśmy podejmować działania...
 • Sylwester
  Pedowicz

  Mam wrodzoną skłonność do przedkładania dobra ogólnego nad dobro własne oraz działania w długoterminowym horyzoncie, dlatego społeczna odpowiedzialność biznesu jest mi bardzo bliska...
 • Marek
  Rybiec

  Pomysłodawca stworzenia iWealth Management, zarządza strategicznymi obszarami działalności firmy...
 • Magdalena
  Duszyńska-Walczak

  Bycie wolontariuszem daje mi pozytywną energię do działania, a także ułatwia budowanie wyjątkowej atmosfery w firmie, którą współtworzę. Wspólnota celów i wartości sprawia, że jesteśmy jak rodzina, dla której pomaganie innym to naturalny odruch… i styl życia.
 • Anna
  Włodarczyk-Moczkowska

  Wolontariat jest w głębi serca naturalną potrzebą każdego z nas. Lubimy pomagać i przekazywać dobrą energię...
 • Wojciech
  Borowski

  Pozornie marketing i reklama ukierunkowane są na kreowanie rozwiązań służących jedynie celom biznesowym. Tymczasem już podczas studiów w USA nauczono mnie, że misja, wizja i wyższe cele organizacji są motorem, który motywuje znacznie skuteczniej
 • Aneta
  Podyma-Milczarek

  Wolontariat nie jest pojedynczym aktem filantropii, to świadome stałe zaangażowanie, które nierzadko wiąże się z wyjściem poza strefę komfortu. To napędzany siłą uniwersalnych wartości...
 • Krzysztof
  Prasał

  Wolontariat pracowniczy to szansa, aby zapewniać pracownikom optymalne warunki, nie tylko do wykonywania obowiązków zawodowych, ale również do rozwoju osobistego oraz realizowania aspiracji. Jestem przekonany, iż daje on możliwość...
 • Leszek
  Zieliński

  Jestem osobą, która lubi działać i podejmować różne aktywności, a dodatkowo ważne jest dla mnie pomaganie innym i wiem, jak dużą zmianę jeden wolontariusz może wnieść w życie innych.
 • Piotr
  Wielgomas

  Wolontariat to przede wszystkim pewna forma aktywnej, pozytywnej i otwartej postawy społecznej, zarówno w życiu biznesowym , jak i prywatnym. Takie podejście towarzyszy mi odkąd pamiętam...
 • Przemysław
  Furlepa

  Wolontariat daje przede wszystkim poczucie sprawczości. Niezadowolenie, czy potrzebę zmiany zastanej sytuacji przekształca w aktywność i realne działanie. Wolontariat to także...
 • Ewa
  Pawłowska

  Dla mnie wolontariat łączy się nierozerwalnie z wrażliwością na otaczający mnie świat, a szczególnie z uważnością na drugiego człowieka...
 • Ewa
  Paga

  Wolontariat jest dla mnie bezcennym źródłem inspiracji i motorem do działania każdego dnia. To bezinteresowne dawanie od siebie tego, co mam najcenniejsze...
 • Jacek
  Kowalski

  Odpowiedzialny biznes rozwija się razem ze społeczeństwem, a nie jego kosztem. CSR jest zobowiązaniem w stosunku do otaczającego świata. Tak rozumiany CSR to nie wydatki, ale inwestycje, nie koszty, ale oszczędności....
 • Agnieszka
  Servaas

  Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat ... służąc innym pomagamy również sobie, a razem możemy więcej ...
 • Marzena
  Atkielska

  Wolontariat to dla mnie przede wszystkim sposób na życie oraz możliwość bliższego poznania otaczających mnie społeczności lokalnych. To również nowe możliwości rozwoju, nauka współpracy z innymi wolontariuszami, a często nabywanie zupełnie nowych umiejętności i najważniejsze – pomoc człowiekowi