Michał Kwasek

Wolontariat to trudne słowo, które brzmi trochę wyniośle i wydaje się być aktywnością zarezerwowaną dla elit. Ja wychowywałem się w większych „stadach”, w których dzielenie się sobą i bycie dla innych to coś zupełnie naturalnego. Dla mnie wolontariat to poczucie odpowiedzialności za innych. To możliwość oddania światu części tego co się od niego dostało.

Michał Kwasek posiada wykształcenie wyższe – ekonomiczne. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku. Pierwsze lata przepracował w Banku Pekao SA udzielając jednych z pierwszych kredytów hipotecznych oferowanych przez ten bank. Następnie rozpoczął pracę w Domu Inwestycyjnym Xelion, żeby po niespełna 4 latach objąć stanowisko Dyrektora w Departamencie Sprzedaży Zewnętrznej AXA. Od jesieni 2010 roku, jako jeden z trójki Członków założycieli, buduje ANG Spółdzielnię, jedyną spółdzielnię działającą na rynku pośrednictwa finansowego w Polsce. Przez 10 lat ANG Spółdzielnia doszła do poziomu 1000 Ekspertów w tym niespełna 400 Członków. ANG Spółdzielnia jest dzisiaj czwartym pod względem wolumenu sprzedaży kredytów hipotecznych pośrednikiem w Polsce.

ANG Spółdzielnia to działająca już od 2010 r., profesjonalna ogólnopolska organizacja pośrednictwa finansowego, współpracująca z największymi instytucjami finansowymi w kraju. W ofercie ANG znajdują się produkty kredytowe, ubezpieczeniowe, biznesowe oraz inwestycyjne. Jest to pierwsza w branży finansowej firma, której właścicielami w 100% są jej pracownicy. Tworzymy środowisko pracy oparte na odpowiedzialności, współwłasności i współstanowieniu. Przede wszystkim ważni są dla nas ludzie – zarówno pracownicy i współpracownicy, jak i klienci oraz partnerzy. Naszą misją jest dostarczanie klientom usług finansowych, których potrzebują, które rozumieją, za godziwą cenę i na które ich stać. Cele biznesowe realizujemy w zgodzie z najważniejszymi wartościami, wdrażając projekty społecznej odpowiedzialności, patrząc w przyszłość, dbając o środowisko i wymagając wiele od siebie.

 • Adam
  Kalbarczyk

  Od dziecka mam kontakt z osobami niepełnosprawnymi, działalnością społeczną i charytatywną. Po dziś dzień jest to w sferze moich zainteresowań – zawodowych, prywatnych oraz naukowych...
 • Krzysztof
  Prasał

  Wolontariat pracowniczy to szansa, aby zapewniać pracownikom optymalne warunki, nie tylko do wykonywania obowiązków zawodowych, ale również do rozwoju osobistego oraz realizowania aspiracji. Jestem przekonany, iż daje on możliwość...
 • Sylwester
  Pedowicz

  Mam wrodzoną skłonność do przedkładania dobra ogólnego nad dobro własne oraz działania w długoterminowym horyzoncie, dlatego społeczna odpowiedzialność biznesu jest mi bardzo bliska...
 • Leszek
  Zieliński

  Jestem osobą, która lubi działać i podejmować różne aktywności, a dodatkowo ważne jest dla mnie pomaganie innym i wiem, jak dużą zmianę jeden wolontariusz może wnieść w życie innych.
 • Ewa
  Pawłowska

  Dla mnie wolontariat łączy się nierozerwalnie z wrażliwością na otaczający mnie świat, a szczególnie z uważnością na drugiego człowieka...
 • Ewa
  Paga

  Wolontariat jest dla mnie bezcennym źródłem inspiracji i motorem do działania każdego dnia. To bezinteresowne dawanie od siebie tego, co mam najcenniejsze...
 • Krzysztof
  Kord

  Przynależność do Koalicji jest dla mnie przede wszystkim mobilizacją do aktywności w obszarze spoza codziennej pracy....
 • Magdalena
  Duszyńska-Walczak

  Bycie wolontariuszem daje mi pozytywną energię do działania, a także ułatwia budowanie wyjątkowej atmosfery w firmie, którą współtworzę. Wspólnota celów i wartości sprawia, że jesteśmy jak rodzina, dla której pomaganie innym to naturalny odruch… i styl życia.
 • Karol
  Kołt

  Lubię ludzi i lubię pomagać. Dlatego wolontariat to dla mnie coś zupełnie naturalnego. Jeżeli tylko mogę pomóc, nie zastanawiam się, tylko działam...
 • Przemysław
  Furlepa

  Wolontariat daje przede wszystkim poczucie sprawczości. Niezadowolenie, czy potrzebę zmiany zastanej sytuacji przekształca w aktywność i realne działanie. Wolontariat to także...
 • Jacek
  Kowalski

  Odpowiedzialny biznes rozwija się razem ze społeczeństwem, a nie jego kosztem. CSR jest zobowiązaniem w stosunku do otaczającego świata. Tak rozumiany CSR to nie wydatki, ale inwestycje, nie koszty, ale oszczędności....
 • Anna
  Włodarczyk-Moczkowska

  Wolontariat jest w głębi serca naturalną potrzebą każdego z nas. Lubimy pomagać i przekazywać dobrą energię...
 • Agnieszka
  Servaas

  Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat ... służąc innym pomagamy również sobie, a razem możemy więcej ...
 • Michał
  Ciundziewicki

  Każdy z nas ma różne zasoby: czas, wiedze, pieniądze, przedmioty. Dzielenie się z innymi jest dobre i ważne i dla obdarowywanych, i dla darczyńców. „Zrób coś dla siebie, zrób coś dla innych” - zapisaliśmy to w dewizie Fundacji Rejs Odkrywców...
 • Joanna
  Smolińska

  Jestem wolontariuszem bo dla mnie czymś naturalnym jest pomaganie innym. Moja Mama od dziecka uczyła mnie, że słabszym należy pomagać, że skoro dużo otrzymałam to powinnam pamiętać tez o tych którzy otrzymali mniej. Pomagam prywatnie poprzez wsparcie finansowe...
 • Józef
  Kącki

  Moją motywacją w codziennej pracy jest głębokie przekonanie, że nasze życie jak za krótkie, aby dążyć w nim jedynie do samorealizacji....
 • Aneta
  Podyma-Milczarek

  Wolontariat nie jest pojedynczym aktem filantropii, to świadome stałe zaangażowanie, które nierzadko wiąże się z wyjściem poza strefę komfortu. To napędzany siłą uniwersalnych wartości...
 • Marek
  Kuzaka

  Często w AMS powtarzamy, że to co robimy, to nie tylko biznes. Tak myślimy i czujemy. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się w nas...
 • Wojciech
  Borowski

  Pozornie marketing i reklama ukierunkowane są na kreowanie rozwiązań służących jedynie celom biznesowym. Tymczasem już podczas studiów w USA nauczono mnie, że misja, wizja i wyższe cele organizacji są motorem, który motywuje znacznie skuteczniej
 • Marek
  Rybiec

  Pomysłodawca stworzenia iWealth Management, zarządza strategicznymi obszarami działalności firmy...
 • Piotr
  Wielgomas

  Wolontariat to przede wszystkim pewna forma aktywnej, pozytywnej i otwartej postawy społecznej, zarówno w życiu biznesowym , jak i prywatnym. Takie podejście towarzyszy mi odkąd pamiętam...