Michał Kwasek

Wolontariat to trudne słowo, które brzmi trochę wyniośle i wydaje się być aktywnością zarezerwowaną dla elit. Ja wychowywałem się w większych „stadach”, w których dzielenie się sobą i bycie dla innych to coś zupełnie naturalnego. Dla mnie wolontariat to poczucie odpowiedzialności za innych. To możliwość oddania światu części tego co się od niego dostało.

Michał Kwasek posiada wykształcenie wyższe – ekonomiczne. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku. Pierwsze lata przepracował w Banku Pekao SA udzielając jednych z pierwszych kredytów hipotecznych oferowanych przez ten bank. Następnie rozpoczął pracę w Domu Inwestycyjnym Xelion, żeby po niespełna 4 latach objąć stanowisko Dyrektora w Departamencie Sprzedaży Zewnętrznej AXA. Od jesieni 2010 roku, jako jeden z trójki Członków założycieli, buduje ANG Spółdzielnię, jedyną spółdzielnię działającą na rynku pośrednictwa finansowego w Polsce. Przez 10 lat ANG Spółdzielnia doszła do poziomu 1000 Ekspertów w tym niespełna 400 Członków. ANG Spółdzielnia (od niedawna Grupa ANG S.A.) jest dzisiaj czwartym pod względem wolumenu sprzedaży kredytów hipotecznych pośrednikiem w Polsce.

Grupa ANG to działająca już od 2010 r., profesjonalna ogólnopolska organizacja pośrednictwa finansowego, współpracująca z największymi instytucjami finansowymi w kraju. W ofercie ANG znajdują się produkty kredytowe, ubezpieczeniowe, biznesowe oraz inwestycyjne. Jest to pierwsza w branży finansowej firma, której właścicielami w 100% są jej pracownicy. Tworzymy środowisko pracy oparte na odpowiedzialności, współwłasności i współstanowieniu. Przede wszystkim ważni są dla nas ludzie – zarówno pracownicy i współpracownicy, jak i klienci oraz partnerzy. Naszą misją jest dostarczanie klientom usług finansowych, których potrzebują, które rozumieją, za godziwą cenę i na które ich stać. Cele biznesowe realizujemy w zgodzie z najważniejszymi wartościami, wdrażając projekty społecznej odpowiedzialności, patrząc w przyszłość, dbając o środowisko i wymagając wiele od siebie.

 • Krzysztof
  Prasał

  Wolontariat pracowniczy to szansa, aby zapewniać pracownikom optymalne warunki, nie tylko do wykonywania obowiązków zawodowych, ale również do rozwoju osobistego oraz realizowania aspiracji. Jestem przekonany, iż daje on możliwość...
 • Leszek
  Zieliński

  Jestem osobą, która lubi działać i podejmować różne aktywności, a dodatkowo ważne jest dla mnie pomaganie innym i wiem, jak dużą zmianę jeden wolontariusz może wnieść w życie innych.
 • Marek
  Rybiec

  Pomysłodawca stworzenia iWealth Management, zarządza strategicznymi obszarami działalności firmy...
 • Jacek
  Kowalski

  Odpowiedzialny biznes rozwija się razem ze społeczeństwem, a nie jego kosztem. CSR jest zobowiązaniem w stosunku do otaczającego świata. Tak rozumiany CSR to nie wydatki, ale inwestycje, nie koszty, ale oszczędności....
 • Marzena
  Atkielska

  Wolontariat to dla mnie przede wszystkim sposób na życie oraz możliwość bliższego poznania otaczających mnie społeczności lokalnych. To również nowe możliwości rozwoju, nauka współpracy z innymi wolontariuszami, a często nabywanie zupełnie nowych umiejętności i najważniejsze – pomoc człowiekowi
 • Ewa
  Pawłowska

  Dla mnie wolontariat łączy się nierozerwalnie z wrażliwością na otaczający mnie świat, a szczególnie z uważnością na drugiego człowieka...
 • Anna
  Włodarczyk-Moczkowska

  Wolontariat jest w głębi serca naturalną potrzebą każdego z nas. Lubimy pomagać i przekazywać dobrą energię...
 • Ewa
  Paga

  Wolontariat jest dla mnie bezcennym źródłem inspiracji i motorem do działania każdego dnia. To bezinteresowne dawanie od siebie tego, co mam najcenniejsze...
 • Michał
  Ciundziewicki

  Każdy z nas ma różne zasoby: czas, wiedze, pieniądze, przedmioty. Dzielenie się z innymi jest dobre i ważne i dla obdarowywanych, i dla darczyńców. „Zrób coś dla siebie, zrób coś dla innych” - zapisaliśmy to w dewizie Fundacji Rejs Odkrywców...
 • Adam
  Kalbarczyk

  Od dziecka mam kontakt z osobami niepełnosprawnymi, działalnością społeczną i charytatywną. Po dziś dzień jest to w sferze moich zainteresowań – zawodowych, prywatnych oraz naukowych...
 • Agnieszka
  Servaas

  Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat ... służąc innym pomagamy również sobie, a razem możemy więcej ...
 • Marek
  Kuzaka

  Często w AMS powtarzamy, że to co robimy, to nie tylko biznes. Tak myślimy i czujemy. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się w nas...
 • Sylwester
  Pedowicz

  Mam wrodzoną skłonność do przedkładania dobra ogólnego nad dobro własne oraz działania w długoterminowym horyzoncie, dlatego społeczna odpowiedzialność biznesu jest mi bardzo bliska...
 • Aneta
  Podyma-Milczarek

  Wolontariat nie jest pojedynczym aktem filantropii, to świadome stałe zaangażowanie, które nierzadko wiąże się z wyjściem poza strefę komfortu. To napędzany siłą uniwersalnych wartości...
 • Magdalena
  Duszyńska-Walczak

  Bycie wolontariuszem daje mi pozytywną energię do działania, a także ułatwia budowanie wyjątkowej atmosfery w firmie, którą współtworzę. Wspólnota celów i wartości sprawia, że jesteśmy jak rodzina, dla której pomaganie innym to naturalny odruch… i styl życia.
 • Wojciech
  Borowski

  Pozornie marketing i reklama ukierunkowane są na kreowanie rozwiązań służących jedynie celom biznesowym. Tymczasem już podczas studiów w USA nauczono mnie, że misja, wizja i wyższe cele organizacji są motorem, który motywuje znacznie skuteczniej
 • Piotr
  Wielgomas

  Wolontariat to przede wszystkim pewna forma aktywnej, pozytywnej i otwartej postawy społecznej, zarówno w życiu biznesowym , jak i prywatnym. Takie podejście towarzyszy mi odkąd pamiętam...
 • Przemysław
  Furlepa

  Wolontariat daje przede wszystkim poczucie sprawczości. Niezadowolenie, czy potrzebę zmiany zastanej sytuacji przekształca w aktywność i realne działanie. Wolontariat to także...