Ewa Pawłowska

Dla mnie wolontariat łączy się nierozerwalnie z wrażliwością na otaczający mnie świat, a szczególnie z uważnością na drugiego człowieka, z poszanowaniem jego godności, indywidualności i różnorodności. Wypływa z troski o zaspokojenie jego potrzeb, począwszy od tych podstawowych, po potrzeby wyższego rzędu np. akceptacji, miłości czy przynależności do grupy społecznej, bez względu na płeć, wiek czy stopień sprawności.

Ukończyłam studia wyższe w Akademii Medycznej w Lublinie. Przez 26 lat pracowałam w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie jako położna specjalistka, wspierając rodziców swoją wiedzą, sercem i doświadczeniem w opiece nad nowo narodzonym dzieckiem. Wiele lat prowadziłam spotkania edukacyjne w ramach Szkół Rodzenia, przygotowujące do podejmowania nowych życiowych wyzwań związanych z rodzicielstwem. W swojej pracy szczególną uwagę poświęcałam na budowanie dobrych relacji z pacjentami, opartych na zaufaniu, szacunku i poszanowaniu godności, co dawało im komfort i poczucie bezpieczeństwa.
Wierzę, że umiejętności i doświadczenie zdobyte w pracy położnej, wrażliwość i empatia pomogą mi w podjętym ponad rok temu, nowym wyzwaniu, kontynuowaniu integracyjnej misji po śmierci mojego męża Piotra Pawłowskiego.

Fundacja Integracja, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Magazyn Integracja i portal www.niepelnosprawni.pl, które teraz prowadzę, zmieniają polską rzeczywistość pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Realizujemy to poprzez działania edukacyjne, informacyjne, integrujące, aktywizujące i wspierające. Centrum naszego zainteresowania stanowi człowiek ze szczególnymi potrzebami, z niepełnosprawnością, starszy, zagrożony wykluczeniem społecznym.
Realizowanie integracyjnej misji stwarza ogromne możliwości do rozwijania wolontariatu pracowniczego. I jest to kolejne dla nas zadanie na już i na przyszłość.

 • Anna
  Włodarczyk-Moczkowska

  Wolontariat jest w głębi serca naturalną potrzebą każdego z nas. Lubimy pomagać i przekazywać dobrą energię...
 • Aneta
  Podyma-Milczarek

  Wolontariat nie jest pojedynczym aktem filantropii, to świadome stałe zaangażowanie, które nierzadko wiąże się z wyjściem poza strefę komfortu. To napędzany siłą uniwersalnych wartości...
 • Adam
  Kalbarczyk

  Od dziecka mam kontakt z osobami niepełnosprawnymi, działalnością społeczną i charytatywną. Po dziś dzień jest to w sferze moich zainteresowań – zawodowych, prywatnych oraz naukowych...
 • Krzysztof
  Prasał

  Wolontariat pracowniczy to szansa, aby zapewniać pracownikom optymalne warunki, nie tylko do wykonywania obowiązków zawodowych, ale również do rozwoju osobistego oraz realizowania aspiracji. Jestem przekonany, iż daje on możliwość...
 • Leszek
  Zieliński

  Jestem osobą, która lubi działać i podejmować różne aktywności, a dodatkowo ważne jest dla mnie pomaganie innym i wiem, jak dużą zmianę jeden wolontariusz może wnieść w życie innych.
 • Marek
  Rybiec

  Pomysłodawca stworzenia iWealth Management, zarządza strategicznymi obszarami działalności firmy...
 • Marek
  Kuzaka

  Często w AMS powtarzamy, że to co robimy, to nie tylko biznes. Tak myślimy i czujemy. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się w nas...
 • Sylwester
  Pedowicz

  Mam wrodzoną skłonność do przedkładania dobra ogólnego nad dobro własne oraz działania w długoterminowym horyzoncie, dlatego społeczna odpowiedzialność biznesu jest mi bardzo bliska...
 • Wojciech
  Borowski

  Pozornie marketing i reklama ukierunkowane są na kreowanie rozwiązań służących jedynie celom biznesowym. Tymczasem już podczas studiów w USA nauczono mnie, że misja, wizja i wyższe cele organizacji są motorem, który motywuje znacznie skuteczniej
 • Agnieszka
  Servaas

  Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat ... służąc innym pomagamy również sobie, a razem możemy więcej ...
 • Przemysław
  Furlepa

  Wolontariat daje przede wszystkim poczucie sprawczości. Niezadowolenie, czy potrzebę zmiany zastanej sytuacji przekształca w aktywność i realne działanie. Wolontariat to także...
 • Ewa
  Paga

  Wolontariat jest dla mnie bezcennym źródłem inspiracji i motorem do działania każdego dnia. To bezinteresowne dawanie od siebie tego, co mam najcenniejsze...
 • Piotr
  Wielgomas

  Wolontariat to przede wszystkim pewna forma aktywnej, pozytywnej i otwartej postawy społecznej, zarówno w życiu biznesowym , jak i prywatnym. Takie podejście towarzyszy mi odkąd pamiętam...
 • Michał
  Ciundziewicki

  Każdy z nas ma różne zasoby: czas, wiedze, pieniądze, przedmioty. Dzielenie się z innymi jest dobre i ważne i dla obdarowywanych, i dla darczyńców. „Zrób coś dla siebie, zrób coś dla innych” - zapisaliśmy to w dewizie Fundacji Rejs Odkrywców...
 • Magdalena
  Duszyńska-Walczak

  Bycie wolontariuszem daje mi pozytywną energię do działania, a także ułatwia budowanie wyjątkowej atmosfery w firmie, którą współtworzę. Wspólnota celów i wartości sprawia, że jesteśmy jak rodzina, dla której pomaganie innym to naturalny odruch… i styl życia.
 • Michał
  Kwasek

  Wierzę, że jako przedsiębiorcy i liderzy mamy rolę sięgającą znacznie dalej niż tylko prowadzenie dla swoich akcjonariuszy efektywnych ekonomicznie biznesów. Jestem przekonany, że powinniśmy podejmować działania...
 • Jacek
  Kowalski

  Odpowiedzialny biznes rozwija się razem ze społeczeństwem, a nie jego kosztem. CSR jest zobowiązaniem w stosunku do otaczającego świata. Tak rozumiany CSR to nie wydatki, ale inwestycje, nie koszty, ale oszczędności....