Krzysztof Michniewicz

Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w świecie ciągle rośnie. Organizacje, które osiągnęły wysoki poziom dojrzałości zdają sobie sprawę, że odpowiedzialne istnienie w biznesie wymaga wdrożenia kompleksowej strategii działań z zakresu odpowiedzialności społecznej. Jako ICP Group za pomocą skutecznych narzędzi Incentive, Event i Content Marketingu pomagamy naszym klientom angażować pracowników, partnerów biznesowych czy klientów i budować relacje. Nasze działania istotnie wspierają sprzedaż w rożnych obszarach B2B, B2C i B2E. Wszystkie nasze aktywności zawsze staramy się połączyć z CSR, ponieważ czas spędzony wspólnie na tworzeniu czegoś pożytecznego pozwala zbudować silne relacje w zespole i umacnia więzi. Świadomość naszych klientów ciągle rośnie, stricte dlatego też z roku na rok wzrasta liczba  projektów zawierających elementy CSR. Wierzę, że prowadzenie firmy, w której istotna jest społeczna odpowiedzialność, doskonale motywuje do pracy i angażuje pracowników oraz dostarcza dodatkowych emocji podczas naszych realizacji. Od początku swojego istnienia kierujemy się społeczną odpowiedzialnością biznesu, angażując i inspirując zarówno swoich pracowników, jak i klientów. Z biegiem czasu w firmie powstała potrzeba stworzenia otwartego projektu CSR, w który mogliby się zaangażować pracownicy, klienci, podwykonawcy. By usystematyzować działania w 2012 roku stworzyliśmy ramowy program GO4HELP.  Od 2013 r. skupiamy się na pomocy dzieciom i młodzieży. Już 3. rok wspieramy świetlicę środowiskową Caritas w Łodzi „Przystanek 13” poprzez m.in.: comiesięczne dofinansowanie posiłków i zajęć dodatkowych. Organizujemy też wyjazdy do Warszawy z okazji Dnia Dziecka czy spotkania świąteczne, w które angażują się wolontariusze z ICP Group. W 2014 r. wzięliśmy udział w wolontariacie pracowniczym w Domu Dziecka w Krasnem. Równocześnie włączamy się w działania pomocowe dla innych beneficjentów, zachęcając do działania nie tylko swoich pracowników, ale też podwykonawców i klientów. Sami i wraz z klientami wsparliśmy wiele domów dziecka, szkół i lokalnych społeczności na całym świecie.  

Krzysztof Michniewicz od początku istnienia firmy jest gorącym propagatorem działań CSR w branży. Jako pierwszy zainicjował w Polsce (2005 r.) i wprowadził na rodzimy rynek ideę społecznego wolontariatu: działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, które stały się nieodłącznym elementem organizowanych przez ICP Group licznych wyjazdów motywacyjnych oraz spotkań firmowych. Ideą tą zainspirował swoich pracowników, klientów, a także branżę, w której firma działa. Jest autorem wielu tekstów i wypowiedzi na łamach branżowych pism. Ponadto od 2007 roku rocznie bierze czynny udział w działaniach organizowanych przez ICP Group. Angażuje się bezpośrednio w działania organizowane dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Caritas, jak akcje „Choinka”, Dni Dziecka czy ICP Fashion Week zorganizowany dla dzieciaków w 2016 r.  Krzysztof Michniewicz jest aktywnym propagatorem działań CSR w ramach międzynarodowych stowarzyszeń w których działa min. SITE (Society of Incentive and Travel Executives) czy SOIT (Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel). Jest inicjatorem, inspiratorem i głównym pomysłodawcą programu „GO4HELP”, w który zaangażowani są pracownicy firmy. W ostatnich latach brał udział w licznych inicjatywach CSR skierowanych do Świetlicy Środowiskowej Caritas „Przystanek 13”. Co roku podczas charytatywnych aukcji organizowanych przez SOIT wspiera Fundację Św. Jana Jerozolimskiego, dwukrotnie był wolontariuszem podczas Wielkiej Gali Integracji. W ramach swojej aktywności w Koalicji Prezesi-Wolontariusze dzieli się również wiedzą z przedstawicielami ekonomii społecznej podczas spotkań Biznes Mikser organizowanych przez Fundację Inicjatyw Społecznych. Propagował również wiedzę o CSR w ramach Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw czy wykładów podczas konferencji „CSR w zarządzaniu wydarzeniami – luksus czy obowiązek”. Jest twórcą funduszu grantowego dla młodych osób na początku swojej kariery naukowej w ramach konkursu Prix Galien Polska.

 • Artur
  Nowak-Gocławski

  Wierzę, że jako przedsiębiorcy i liderzy mamy rolę sięgającą znacznie dalej niż tylko prowadzenie dla swoich akcjonariuszy efektywnych ekonomicznie biznesów. Jestem przekonany, że powinniśmy podejmować działania...
 • Ewa
  Pawłowska

  Dla mnie wolontariat łączy się nierozerwalnie z wrażliwością na otaczający mnie świat, a szczególnie z uważnością na drugiego człowieka...
 • Sylwester
  Pedowicz

  Mam wrodzoną skłonność do przedkładania dobra ogólnego nad dobro własne oraz działania w długoterminowym horyzoncie, dlatego społeczna odpowiedzialność biznesu jest mi bardzo bliska...
 • Aneta
  Podyma-Milczarek

  Wolontariat nie jest pojedynczym aktem filantropii, to świadome stałe zaangażowanie, które nierzadko wiąże się z wyjściem poza strefę komfortu. To napędzany siłą uniwersalnych wartości...
 • Joanna
  Smolińska

  Jestem wolontariuszem bo dla mnie czymś naturalnym jest pomaganie innym. Moja Mama od dziecka uczyła mnie, że słabszym należy pomagać, że skoro dużo otrzymałam to powinnam pamiętać tez o tych którzy otrzymali mniej. Pomagam prywatnie poprzez wsparcie finansowe...
 • Adam
  Kalbarczyk

  Od dziecka mam kontakt z osobami niepełnosprawnymi, działalnością społeczną i charytatywną. Po dziś dzień jest to w sferze moich zainteresowań – zawodowych, prywatnych oraz naukowych...
 • Magdalena
  Duszyska-Walczak

  Bycie wolontariuszem daje mi pozytywną energię do działania, a także ułatwia budowanie wyjątkowej atmosfery w firmie, którą współtworzę. Wspólnota celów i wartości sprawia, że jesteśmy jak rodzina, dla której pomaganie innym to naturalny odruch… i styl życia.
 • Piotr
  Wielgomas

  Wolontariat to przede wszystkim pewna forma aktywnej, pozytywnej i otwartej postawy społecznej, zarówno w życiu biznesowym , jak i prywatnym. Takie podejście towarzyszy mi odkąd pamiętam...
 • Jacek
  Kowalski

  Odpowiedzialny biznes rozwija się razem ze społeczeństwem, a nie jego kosztem. CSR jest zobowiązaniem w stosunku do otaczającego świata. Tak rozumiany CSR to nie wydatki, ale inwestycje, nie koszty, ale oszczędności....
 • Michał
  Ciundziewicki

  Każdy z nas ma różne zasoby: czas, wiedze, pieniądze, przedmioty. Dzielenie się z innymi jest dobre i ważne i dla obdarowywanych, i dla darczyńców. „Zrób coś dla siebie, zrób coś dla innych” - zapisaliśmy to w dewizie Fundacji Rejs Odkrywców...
 • Anna
  Włodarczyk-Moczkowska

  Wolontariat jest w głębi serca naturalną potrzebą każdego z nas. Lubimy pomagać i przekazywać dobrą energię...
 • Karol
  Kołt

  Lubię ludzi i lubię pomagać. Dlatego wolontariat to dla mnie coś zupełnie naturalnego. Jeżeli tylko mogę pomóc, nie zastanawiam się, tylko działam...
 • Marek
  Jurkiewicz

  Szacunek i Etyka to dwa słowa, które są kluczem do podejmowanych przeze mnie działań w zakresie biznesu i jego otoczenia...
 • Marek
  Rybiec

  Pomysłodawca stworzenia iWealth Management, zarządza strategicznymi obszarami działalności firmy...
 • Wojciech
  Borowski

  Pozornie marketing i reklama ukierunkowane są na kreowanie rozwiązań służących jedynie celom biznesowym. Tymczasem już podczas studiów w USA nauczono mnie, że misja, wizja i wyższe cele organizacji są motorem, który motywuje znacznie skuteczniej
 • Radosław
  Miklaszewski

  Wiedza i doświadczenie zdobyte na przestrzeni ponad 20 lat w branży komunikacji marketingowej są dobrą wskazówką zarówno dla firm, jak i stowarzyszeń oraz osób potrzebujących pomocy i szukających wsparcia w rozwoju...
 • Leszek
  Zieliński

  Jestem osobą, która lubi działać i podejmować różne aktywności, a dodatkowo ważne jest dla mnie pomaganie innym i wiem, jak dużą zmianę jeden wolontariusz może wnieść w życie innych.
 • Józef
  Kącki

  Moją motywacją w codziennej pracy jest głębokie przekonanie, że nasze życie jak za krótkie, aby dążyć w nim jedynie do samorealizacji....
 • Krzysztof
  Kord

  Przynależność do Koalicji jest dla mnie przede wszystkim mobilizacją do aktywności w obszarze spoza codziennej pracy....
 • Ewa
  Paga

  Wolontariat jest dla mnie bezcennym źródłem inspiracji i motorem do działania każdego dnia. To bezinteresowne dawanie od siebie tego, co mam najcenniejsze...
 • Krzysztof
  Prasał

  Wolontariat pracowniczy to szansa, aby zapewniać pracownikom optymalne warunki, nie tylko do wykonywania obowiązków zawodowych, ale również do rozwoju osobistego oraz realizowania aspiracji. Jestem przekonany, iż daje on możliwość...
 • Agnieszka
  Servaas

  Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat ... służąc innym pomagamy również sobie, a razem możemy więcej ...
 • Marek
  Kuzaka

  Często w AMS powtarzamy, że to co robimy, to nie tylko biznes. Tak myślimy i czujemy. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się w nas...