Leszek Zieliński

Jestem osobą, która lubi działać i podejmować różne aktywności, a dodatkowo ważne jest dla mnie pomaganie innym i wiem, jak dużą zmianę jeden wolontariusz może wnieść w życie innych. Wolontariat jest dla mnie formą inwestowania mojego czasu dla dobra innych, co daje mi dużą satysfakcję.

Leszek Zieliński od siedemnastu lat związany jest z branżą zatrudnienia. Jest prezesem Job Solutions, właściciela platformy Jobel.pro, którą prężnie rozwija. Założyciel i były wieloletnim Prezesem spółki Jobman Group. Od lat jako ekspert rynku pracy wspiera różnorodne działania mające na celu jego doskonalenie. Doradca i partner biznesowy największych i renomowanych pracodawców, korzystających ze współpracy z agencjami zatrudniania. Uczestniczył m.in w pracach Rady Dialogu Społecznego w ramach nowelizacji ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych z 2017 roku. Jest prekursorem wdrażania nowych technologii w branży HR i zatrudniania. Ekspert od 2008 roku związany ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia, jego Wiceprezes IV kadencji, Przewodniczący Sekcji APT, członek Komisji Etyki III kadencji. Jest absolwent kierunków związanych z zarządzaniem oraz prawem m.in. na takich uczelniach, jak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadający bogatą wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i rynku pracy.

CEO Job Solutions aktywnie propaguje potrzebę poprawy obowiązującej kultury pracy skupiając się na poprawie warunków pracy pracowników zewnętrznych i tymczasowych. Nie tylko sam czynnie angażuje się w działalność wolontariacką, ale także zachęca swoich współpracowników i podwładnych do angażowania się w pomaganie innym, dzielenie się z nimi wiedzą oraz doświadczeniem i podejmowanie się uczestnictwa w działaniach w ramach wolontariatu.
Leszek Zieliński wierzy w to, jak duże znaczenie ma wiedza i dzielenie się nią, dlatego od lat jest wolontariuszem przekazującym swoją, popartą dużym doświadczeniem, wiedzę podczas licznych wydarzeń związanych z rynkiem pracy i przedsiębiorczością.
Job Solutions to firma działającą w branży nowoczesnych technologii, specjalizującą się w tworzeniu nowatorskich rozwiązań informatycznych, usprawniających działanie firm i zarządzanie personelem. Sztandarowym produktem firmy jest Jobel.pro, czyli największa w Polsce platforma integrująca rynek elastycznego zatrudniania, której celem jest ułatwienie współpracy między firmami i dostawcami pracowników, na wszystkich jej etapach, od planowania podaży pracownika po rozliczenia.

 • Piotr
  Wielgomas

  Wolontariat to przede wszystkim pewna forma aktywnej, pozytywnej i otwartej postawy społecznej, zarówno w życiu biznesowym , jak i prywatnym. Takie podejście towarzyszy mi odkąd pamiętam...
 • Krzysztof
  Prasał

  Wolontariat pracowniczy to szansa, aby zapewniać pracownikom optymalne warunki, nie tylko do wykonywania obowiązków zawodowych, ale również do rozwoju osobistego oraz realizowania aspiracji. Jestem przekonany, iż daje on możliwość...
 • Przemysław
  Furlepa

  Wolontariat daje przede wszystkim poczucie sprawczości. Niezadowolenie, czy potrzebę zmiany zastanej sytuacji przekształca w aktywność i realne działanie. Wolontariat to także...
 • Ewa
  Pawłowska

  Dla mnie wolontariat łączy się nierozerwalnie z wrażliwością na otaczający mnie świat, a szczególnie z uważnością na drugiego człowieka...
 • Marek
  Kuzaka

  Często w AMS powtarzamy, że to co robimy, to nie tylko biznes. Tak myślimy i czujemy. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się w nas...
 • Józef
  Kącki

  Moją motywacją w codziennej pracy jest głębokie przekonanie, że nasze życie jak za krótkie, aby dążyć w nim jedynie do samorealizacji....
 • Jacek
  Kowalski

  Odpowiedzialny biznes rozwija się razem ze społeczeństwem, a nie jego kosztem. CSR jest zobowiązaniem w stosunku do otaczającego świata. Tak rozumiany CSR to nie wydatki, ale inwestycje, nie koszty, ale oszczędności....
 • Anna
  Włodarczyk-Moczkowska

  Wolontariat jest w głębi serca naturalną potrzebą każdego z nas. Lubimy pomagać i przekazywać dobrą energię...
 • Michał
  Ciundziewicki

  Każdy z nas ma różne zasoby: czas, wiedze, pieniądze, przedmioty. Dzielenie się z innymi jest dobre i ważne i dla obdarowywanych, i dla darczyńców. „Zrób coś dla siebie, zrób coś dla innych” - zapisaliśmy to w dewizie Fundacji Rejs Odkrywców...
 • Marek
  Rybiec

  Pomysłodawca stworzenia iWealth Management, zarządza strategicznymi obszarami działalności firmy...
 • Adam
  Kalbarczyk

  Od dziecka mam kontakt z osobami niepełnosprawnymi, działalnością społeczną i charytatywną. Po dziś dzień jest to w sferze moich zainteresowań – zawodowych, prywatnych oraz naukowych...
 • Aneta
  Podyma-Milczarek

  Wolontariat nie jest pojedynczym aktem filantropii, to świadome stałe zaangażowanie, które nierzadko wiąże się z wyjściem poza strefę komfortu. To napędzany siłą uniwersalnych wartości...
 • Agnieszka
  Servaas

  Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat ... służąc innym pomagamy również sobie, a razem możemy więcej ...
 • Sylwester
  Pedowicz

  Mam wrodzoną skłonność do przedkładania dobra ogólnego nad dobro własne oraz działania w długoterminowym horyzoncie, dlatego społeczna odpowiedzialność biznesu jest mi bardzo bliska...
 • Magdalena
  Duszyńska-Walczak

  Bycie wolontariuszem daje mi pozytywną energię do działania, a także ułatwia budowanie wyjątkowej atmosfery w firmie, którą współtworzę. Wspólnota celów i wartości sprawia, że jesteśmy jak rodzina, dla której pomaganie innym to naturalny odruch… i styl życia.
 • Ewa
  Paga

  Wolontariat jest dla mnie bezcennym źródłem inspiracji i motorem do działania każdego dnia. To bezinteresowne dawanie od siebie tego, co mam najcenniejsze...
 • Michał
  Kwasek

  Wierzę, że jako przedsiębiorcy i liderzy mamy rolę sięgającą znacznie dalej niż tylko prowadzenie dla swoich akcjonariuszy efektywnych ekonomicznie biznesów. Jestem przekonany, że powinniśmy podejmować działania...
 • Wojciech
  Borowski

  Pozornie marketing i reklama ukierunkowane są na kreowanie rozwiązań służących jedynie celom biznesowym. Tymczasem już podczas studiów w USA nauczono mnie, że misja, wizja i wyższe cele organizacji są motorem, który motywuje znacznie skuteczniej