Zapraszamy do oglądania zarejestrowanej konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono

“Życie oparte na wartościach. Wolontariat przyszłości.”

NAGRANIE Z KONFERENCJI, PROGRAM WYDARZENIA ORAZ JEGO GOŚCI

PARTNERZY KONFERENCJI:

PARTNERZY MEDIALNI:

PARTNERZY WSPIERAJĄCY:

Jak pracownicy i pracodawcy widzą przyszłość wolontariatu?

Zmniejszenie sfery ubóstwa, przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu, wzmacnianie i integrowanie społeczności lokalnych oraz upowszechnianie zasad tolerancji i równości to główne cele wolontariatu pracowniczego w post-pandemicznej rzeczywistości...

08 gru 2021 r.