Jak komunikować wartości, które niesie wolontariat pracowniczy? Jak zachęcić pracowników do wspólnego działania i czy jest ono dla nich istotne...

Koalicja Liderzy Pro Bono to zbiór doświadczeń i dobrych praktyk firm do niej należących. Ideą członkostwa w Koalicji jest również dzielenie się tym potencjałem i wiedzą we własnym gronie. Tak też było podczas ostatniego przed wakacjami, 5. spotkania online Inkubatora Wolontariatu Pracowniczego pt. „Komunikowanie o wolontariacie pracowniczym i rekrutacja wolontariuszy”.

Temat bardzo praktyczny, dlatego swoimi przykładami podzielili się przedstawiciele firm Koalicji, w których wolontariat pracowniczy jest na bardzo zaawansowanym poziomie – Joanna Zaczek, Unum Życie i Fundacja Unum, Magda Mierzwińska, Fundacja Orange oraz  Jolanta Deneka-Kapkowska i Łukasz Zembko, Fundacja Santander Bank Polska.

Opowiedzieli o tym jakie kanały i narzędzia komunikacji są wg nich najbardziej skuteczne, w jaki sposób docierają do pracowników i jakie treści najbardziej motywują firmowych wolontariuszy do angażowania się w akcje i działania w ramach wolontariatu pracowniczego.

Wszyscy zauważyli, że dobra i ciekawa komunikacja, pokazywanie działań, emocji, wolontariuszy i docenianie w ten sposób ich zaangażowania, właściwie załatwia kwestię rekrutacji nowych wolontariuszy. Bo w ludzkiej naturze leży chęć pomagania i wspierania potrzebujących, wystarczy zatem tylko stworzyć im okazję do tego, by mogli się zaangażować. Doświadczenie pokazuje również, że fakt włączania się zarządu i top managementu firmy w aktywności wolontariackie jest czynnikiem motywującym dla innych.

Wolontariat pracowniczy jest ważny i niesie wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i firmie. Natomiast dobra komunikacja o wolontariacie buduje kulturę organizacji opartą na ważnych wartościach i wspiera integrację pracowników.

Zazdrość, nierówność, polaryzacja... przyszłość?

Zbliża się ósma Konferencja Nienieodpowiedzialni, której głównym celem niezmiennie jest uwrażliwianie biznesu i społeczeństwa na różne wymiary odpowiedzialności. W tym roku rozważania będą dotyczyły tematu zazdrości.

25 Wrz 2020 r.

Ruszyła 4. edycja Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”

Niezastąpieni wolontariusze - doradcy, opiekunowie, mentorzy - ludzie różnych profesji, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem, kompetencjami i zaangażowaniem wspierają rozwój i działania organizacji pozarządowych oraz ważne inicjatywy społeczne.

08 Wrz 2020 r.

Unum i Ikano Bank Oddział w Polsce - z sercem do seniorów

Gdy zespoły firm Koalicji Liderzy Pro Bono łączą swoje siły – dzieją się rzeczy piękne! Współpraca Fundacji Unum i Ikano Bank Oddział w Polsce zaowocowała pomocą ponad 300 seniorom, zapewniając im najpotrzebniejsze rzeczy i fundując 1000 posiłków.

02 Lip 2020 r.