Jak komunikować wartości, które niesie wolontariat pracowniczy? Jak zachęcić pracowników do wspólnego działania i czy jest ono dla nich istotne...

Koalicja Liderzy Pro Bono to zbiór doświadczeń i dobrych praktyk firm do niej należących. Ideą członkostwa w Koalicji jest również dzielenie się tym potencjałem i wiedzą we własnym gronie. Tak też było podczas ostatniego przed wakacjami, 5. spotkania online Inkubatora Wolontariatu Pracowniczego pt. „Komunikowanie o wolontariacie pracowniczym i rekrutacja wolontariuszy”.

Temat bardzo praktyczny, dlatego swoimi przykładami podzielili się przedstawiciele firm Koalicji, w których wolontariat pracowniczy jest na bardzo zaawansowanym poziomie – Joanna Zaczek, Unum Życie i Fundacja Unum, Magda Mierzwińska, Fundacja Orange oraz  Jolanta Deneka-Kapkowska i Łukasz Zembko, Fundacja Santander Bank Polska.

Opowiedzieli o tym jakie kanały i narzędzia komunikacji są wg nich najbardziej skuteczne, w jaki sposób docierają do pracowników i jakie treści najbardziej motywują firmowych wolontariuszy do angażowania się w akcje i działania w ramach wolontariatu pracowniczego.

Wszyscy zauważyli, że dobra i ciekawa komunikacja, pokazywanie działań, emocji, wolontariuszy i docenianie w ten sposób ich zaangażowania, właściwie załatwia kwestię rekrutacji nowych wolontariuszy. Bo w ludzkiej naturze leży chęć pomagania i wspierania potrzebujących, wystarczy zatem tylko stworzyć im okazję do tego, by mogli się zaangażować. Doświadczenie pokazuje również, że fakt włączania się zarządu i top managementu firmy w aktywności wolontariackie jest czynnikiem motywującym dla innych.

Wolontariat pracowniczy jest ważny i niesie wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i firmie. Natomiast dobra komunikacja o wolontariacie buduje kulturę organizacji opartą na ważnych wartościach i wspiera integrację pracowników.

Unum i Ikano Bank Oddział w Polsce - z sercem do seniorów

Gdy zespoły firm Koalicji Liderzy Pro Bono łączą swoje siły – dzieją się rzeczy piękne! Współpraca Fundacji Unum i Ikano Bank Oddział w Polsce zaowocowała pomocą ponad 300 seniorom, zapewniając im najpotrzebniejsze rzeczy i fundując 1000 posiłków.

02 Lip 2020 r.

Działania firm Koalicji Liderzy Pro Bono w związku z pandemią

Zbiorcza informacja o wielu działania firm członkowskich Koalicji, m.in. na rzecz wspierania służby zdrowia, uczniów i nauczycieli, przedsiębiorców, kampanii społecznych. #dobrybiznes: BNP Paribas Bank Polska, ANG Spółdzielnia, Fundacja Santander, Unum Życie, AMS, Jet Line, Orange Polska, Fundacja Orange, Nowa Era, iWealth Management, Bigram, Snowdog, VIVE Group, Leaders Island, Fundacja im. Lesława Pagi, Integracja...

16 Maj 2020 r.