Cultural Differences in Business Context to temat zajęć, podczas których Sylwester Pedowicz, dyrektor oddziału Ikano Bank AB SA i członek Koalicji Liderzy Pro Bono, spotkał się ze studentami SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Podzielił się z nimi swoim wieloletnim doświadczeniem z pracy w różnych środowiskach kulturowych – amerykańskim, japońskim, niemieckim, brytyjskim i szwedzkim.

Podobno, podejmując pracę w kulturowo odmiennym od swojego ojczystego środowisku pracy, człowiek potrzebuje średnio roku by dobrze poznał i zaadaptował się do lokalnych zwyczajów biznesowych i mentalności kulturowej. Bywa to wyzwaniem, które jednak warto podejmować, bo rozwija i wiele uczy.

Podsumowując to bardzo ciekawe spotkanie Sylwestra Pedowicza ze studentami, różnic można się spodziewać w stylu zarządzania firmą, w prowadzeniu biznesu, czy w komunikacji. Dla przykładu:
Są kraje w których preferowana jest struktura płaska (np. Szwecja), a podczas spotkań szef wypowiada się jako ostatni. W tych krajach decyzje często podejmowane są wspólnie przez kilka osób, przy czym proces decyzyjny jest dłuższy, ale na końcu wszyscy w pełni wspierają działania związane z podjętą decyzją. W innych krajach natomiast powszechna struktura firm jest mocno hierarchiczna (np. USA, Japonia). To szef, często jednoosobowo, podejmuje decyzje i przekazuje je do wykonania.
Różnice widać też w tendencji do podejmowania ryzyka. W niektórych kulturach ważne jest, aby być pierwszym na rynku i czerpać z tego korzyści. W innych kulturach, preferuje się stosowanie znanych i sprawdzony rozwiązań biznesowych, bez podejmowania znaczącego ryzyka. Tu liczy się przede wszystkim stabilizacja, bezpieczeństwo i jakość świadczonych produktów oraz usług.

Są kraje (np. Niemcy), w których każdy pracownik dokładnie wie co ma robić. Obowiązują przejrzyste procedury, raportowanie, podział zadań i rozliczanie z nich, odgórnie wytyczona ścieżka kariery, harmonogramy, od których nie ma odstępstw.
W innych panuje większa elastyczność w codziennej pracy. Np. w Szwecji obowiązuje kultura bazująca na otwartości i zaufaniu. Istnieje akceptacja na popełnianie błędów – jeżeli tylko wyciągasz z nich konstruktywne lekcje. Stosunkowo dużo czasu spędza się na spotkaniach, a idealnym rozwiązaniem sporów w kwestiach biznesowych jest konsensus.
Tutaj również zwraca się uwagę na work-life balance – czyli oprócz pracy, ważne jest życie prywatne, rodzinne i dbanie o zdrowie. Aspekt do którego np. w kulturze anglosaskiej nie przykłada się aż tak dużej wagi.

Oczywiście, różne są też relacje międzyludzkie. W niektórych kulturach utrzymuje się dość formalne kontakty ze współpracownikami, w innych współpraca w firmie jest bardziej relacyjna, bazująca na bezpośredniej komunikacji, dopuszczająca emocje.
W większości krajów spotkania biznesowe są stricte biznesowe. Są jednak wyjątki, takie jak Japonia, w której na spotkania korporacyjne zaprasza się małżonki.

To taka ciekawostka na koniec, ale wszelkie różnice kulturowe zarówno w biznesie, jak i poza nim są fascynujące. Największą gratką jest też posłuchać bezpośredniej relacji od kogoś, kto je osobiście poznał.

10. konferencja Koalicji Liderzy Pro Bono

Już po raz dziesiąty Koalicja Liderzy Pro Bono zaprasza na konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza! W rozmowach, które będą transmitowane online, wezmą udział przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych oraz eksperci w obszarze ESG.

11 lis 2022 r.

Premiera raportu Wolontariat pracowniczy dla Ukrainy

Jak zmieniało się zaangażowanie pracowników firm pomagających uchodźcom z Ukrainy? Jakie innowacje wprowadził kryzys do wolontariatu pracowniczego i co zmienił we współpracy biznes - NGO? Zapraszamy na premierę raportu „Wolontariat pracowniczy dla Ukrainy”. Premiera już 12 października.

03 paź 2022 r.