Do Koalicji Liderzy Pro Bono mogą przystąpić prezesi lub członkowie zarządów reprezentujący firmy oraz organizacje, którzy:

 • poprzez swoje zaangażowanie popularyzują ideę wolontariatu,
 • wspierają wolontariat pracowniczy w swoich firmach,
 • osobiście podejmują działania jako wolontariusze w wymiarze co najmniej jednego dnia w roku,
 • aktywizują środowisko biznesu, budują społeczeństwo obywatelskie i wspierają społeczności lokalne.

Aby stać się członkiem Koalicji należy:

 • utożsamiać się z misją i celami Koalicji Liderzy Pro Bono,
 • zapoznać się z Regulaminem projektu Koalicja Liderzy Pro Bono,
 • wypełnić Wniosek zgłoszeniowy i przesłać go na adres: p.kamyk@inwestycjespoleczne.pl

Korzyści z udziału w Koalicji:

 • Tworzymy społeczność liderów odpowiedzialnych i
  zaangażowanych społecznie – stwarzamy możliwość wymiany informacji i
  kompetencji.
 • Dajemy bazę wiedzy i dobrych praktyk oraz
  wsparcie w organizowaniu programów wolontariatu pracowniczego w firmach.
 • Organizujemy projekty i wydarzenia angażujące i
  integrujące liderów oraz zespoły wolontariuszy z firm Koalicji – przyświeca im
  zawsze cel charytatywny lub społeczny.
 • Dajemy możliwość kreowania zmiany i wpływu na
  rozwiązywanie problemów społecznych.
 • Łączymy osoby i instytucje potrzebujące
  merytorycznego wsparcia z doświadczonymi liderami i liderkami, chcącymi dzielić
  się swoją wiedzą doświadczeniem, i sprawiamy, że zaangażowany czas przynosi
  realne, potrzebne zmiany społeczne, a wolontariat ma głęboki sens.
 • Organizujemy wydarzenia, podczas których liderzy
  i liderki mogą angażować się społecznie przez wolontariat kompetencji:
  warsztaty, mentoring, spotkania, wykłady, doradztwo; odbiorcami są partnerskie
  organizacje społeczne i młodzież.
 • Informacji o projekcie Koalicja
  Prezesi-wolontariusze oraz o możliwościach współpracy udziela:

Model finansowania projektu Koalicja Liderzy Pro Bono

Zapraszamy do kontaktu:
e-mail: p.kamyk@inwestycjespoleczne.pl
tel.: 22 825 68 50