Nagroda “Człowiek wiedzy i doświadczenia”

Ideą honorowej Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” jest wyróżnianie wyjątkowych wolontariuszy, którzy poprzez dzielenie się swoją wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem, wspierają działania organizacji pozarządowych, instytucji oraz przyczyniają się do rozwoju ważnych projektów społecznych.

Kandydatów do Nagrody może zgłosić każda osoba, organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie) lub inna instytucja, w której realizowany jest wolontariat kompetencji.

W 5. edycji Nagrody oceniane będą przede wszystkim realne działania wolontariackie podjęte przez kandydata w 2019, 2020 i pierwszej połowie 2021 r., polegające na dzieleniu się wiedzą, doświadczeniem zawodowym i kompetencjami, wspierając w ten sposób pracę i projekty organizacji pozarządowych oraz cenne inicjatywy społeczne.

Oceny i wyboru laureatów dokonuje Kapituła Nagrody.

Ogłoszenie wyników oraz przyznanie laureatom honorowego tytułu “Człowiek wiedzy i doświadczenia” nastąpi podczas IX Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono, 2 grudnia br. Więcej szczegółów: https://www.liderzyprobono.pl/programy-i-dzialania/konferencje/9-konferencja

Partnerzy medialni:

Nagroda zainicjowana została w 2017 roku przez Liderów Pro Bono (wówczas Prezesów-wolontariuszy), dla których idea wolontariatu kompetencji jest bliska sercu.

W gronie dotychczasowych laureatów Nagrody znaleźli się naukowcy, lekarze, prawnicy, menadżerowie, specjaliści w przeróżnych profesjach. Działając wolontariacko są często liderami, wizjonerami i siłą napędową wartościowych przedsięwzięć np. edukacyjnych, pomocowych, na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu różnych grup społecznych, wspierających profilaktykę zdrowotną, ale również inicjujących przedsiębiorczość i innowacyjność.

Laureaci 5. edycji Nagrody „Człowiek Wiedzy i Doświadczenia” 2021

Tomasz Rudolf – nominowany przez Fundację K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali Przedsiębiorca i innowator. Współzałożyciel i CEO, a obecnie przewodniczący rady nadzorczej fabryki startupów The Heart, budującej nowe biznesy z międzynarodowymi korporacjami. Obecnie jako CEO Doctor.One tworzy nowy model stałej opieki medycznej, oparty na bezpośredniej relacji między lekarzem a pacjentem. Wyróżniony jako wizjoner przez Fundację […]

Czytaj więcej

Laureaci 4. edycji Nagrody „Człowiek Wiedzy i Doświadczenia” 2020

Agata Kowalska – nominowana przez Stowarzyszenie Piękne Anioły Radca prawny i partner w Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, obsłudze prawnej inwestycji VC/PE oraz w prawie spółek. Zajmuje się także ochroną praw własności intelektualnej i rynkiem e-commerce. Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi i start-upami, doradza przy wprowadzaniu spółek na New Connect. […]

Czytaj więcej

Laureaci 3. edycji Nagrody „Człowiek Wiedzy i Doświadczenia” 2019

prof. dr hab. n. med. Adam Jelonek – nominowany przez Fundację Ronalda McDonalda Autorytet w dziedzinie pediatrii, przez lata był związany z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie. W latach 1976–1985 ordynator oddziału dializ i transplantologii w Instytucie Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, w którym pracował do 1992 roku, odpowiadając za kolejne obszary. Przez 11 lat ekspert ds. żywienia Światowej Organizacji Zdrowia. […]

Czytaj więcej

Laureaci 2. edycji Nagrody “Człowiek Wiedzy i Doświadczenia” 2018

Agnieszka Cenzartowicz – nominowana przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na którym rozpoczęła swoją karierę zawodową, kontynuując ją w międzynarodowych firmach i instytucjach. Od 2014 roku jest starszym partnerem w kancelarii SWC Group i zajmuje się prawem własności intelektualnej, korporacji oraz międzynarodowym. Laureatka jest mentorką w Klubie […]

Czytaj więcej

Laureaci 1. edycji Nagrody “Człowiek Wiedzy i Doświadczenia” 2017

Prof. Jan Madey – nominowany przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci Profesor zwyczajny w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Od początku swej kariery zawodowej związany z Uniwersytetem Warszawskim. Należy do współzałożycieli Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz był jednym z inicjatorów uczestnictwa Polaków w Konkursie Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (pełni rolę Narodowego […]

Czytaj więcej