Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia”

Ideą honorowej Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” jest wyróżnianie wyjątkowych wolontariuszy, którzy poprzez dzielenie się swoją wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem, wspierają działania organizacji pozarządowych, instytucji oraz przyczyniają się do rozwoju ważnych projektów społecznych.

Kandydata można zgłosić wypełniając WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY i wysyłając go na adres nagroda@inwestycjespoleczne.pl, do dnia 11 października 2020r.

Przed złożeniem wniosku zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM KONKURSU.

Kandydatów do Nagrody może zgłosić każda osoba, organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie) lub inna instytucja, w której realizowany jest wolontariat kompetencji.

Oceniane będą realne działania wolontariackie podjęte przez kandydata w 2018, 2019 oraz w I-szej połowie 2020 r. i polegające na dzieleniu się wiedzą, doświadczeniem zawodowym i kompetencjami, wspierając w ten sposób pracę i projekty organizacji pozarządowych oraz cenne inicjatywy społeczne.

Oceny i wyboru laureatów dokona Kapituła Nagrody.

Ogłoszenie wyników oraz przyznanie laureatom tytułu „Człowiek wiedzy i doświadczenia” nastąpi podczas VIII Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono, w grudniu br.

Partnerzy medialni 4. edycji Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia:

Nagroda zainicjowana została w 2017 roku przez Liderów Pro Bono (wówczas Prezesów-wolontariuszy), dla których idea wolontariatu kompetencji jest bliska sercu.

W gronie dotychczasowych laureatów Nagrody znaleźli się naukowcy, lekarze, menadżerowie, specjaliści w przeróżnych profesjach. Działając wolontariacko są często liderami, wizjonerami i siłą napędową wartościowych przedsięwzięć np. edukacyjnych, pomocowych, na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu różnych grup społecznych, wspierających profilaktykę zdrowotną, ale również inicjujących przedsiębiorczość i innowacyjność.

Laureaci 3. edycji Nagrody „Człowiek Wiedzy i Doświadczenia” 2019

prof. dr hab. n. med. Adam Jelonek – nominowany przez Fundację Ronalda McDonalda Autorytet w dziedzinie pediatrii, przez lata był związany z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie. W latach 1976–1985 ordynator oddziału dializ i transplantologii w Instytucie Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, w którym pracował do 1992 roku, odpowiadając za kolejne obszary. Przez 11 lat ekspert ds. żywienia Światowej Organizacji Zdrowia. […]

Czytaj więcej

Laureaci 2. edycji Nagrody „Człowiek Wiedzy i Doświadczenia” 2018

Agnieszka Cenzartowicz – nominowana przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na którym rozpoczęła swoją karierę zawodową, kontynuując ją w międzynarodowych firmach i instytucjach. Od 2014 roku jest starszym partnerem w kancelarii SWC Group i zajmuje się prawem własności intelektualnej, korporacji oraz międzynarodowym. Laureatka jest mentorką w Klubie […]

Czytaj więcej

Laureaci 1. edycji Nagrody „Człowiek Wiedzy i Doświadczenia” 2017

Prof. Jan Madey – nominowany przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci Profesor zwyczajny w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Od początku swej kariery zawodowej związany z Uniwersytetem Warszawskim. Należy do współzałożycieli Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz był jednym z inicjatorów uczestnictwa Polaków w Konkursie Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (pełni rolę Narodowego […]

Czytaj więcej