Firmy Koalicji podejmują różne działania by wspierać polską służbę zdrowia, przedsiębiorców, uczniów i nauczycieli w tym trudnym czasie podyktowanym epidemią koronawirusa.

BNP Paribas Bank Polska zakupił 20 000 maseczek ochronnych, które przekaże placówkom medycznym oraz sfinansuje zakup 1000 testów na obecność SARS-CoV-2, które będą wykonane przez Warsaw Genomics.
https://media.bnpparibas.pl/pr/493274/bank-bnp-paribas-przekazal-srodki-na-walke-z-pandemia-koronawirusa

ANG Spółdzielnia dołączyła do Koalicji Firm wspierających walkę z koronawirusem poprzez przekazanie środków na zakup testów, które będą wykonywane przez Warsaw Genomics. Organizacja Warsaw Genomics (stojącą za programem Badamy Geny) przekierowała swój potencjał laboratoryjny i diagnostyczny w kierunku testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. W swoich dwóch laboratoriach realizuje do 1000 testów w ciągu doby. https://www.facebook.com/spoldzielnia/

Unum Życie TUiR oraz Fundacja Unum przekazały łącznie 50.000 zł szpitalowi MSWiA na zakup sprzętu potrzebnego w leczeniu COVID-19 i innych schorzeniach płuc. Ponadto, Fundacja Unum przeznaczyła 25.000 zł na wspieranie pojedynczych gestów dobroci pracowników Unum Życie i współpracowników, współfinansując drobne zakupy spożywcze, zakupy leków, czy inną pomoc w lokalnych społecznościach.
https://fundacjaunum.pl/

FabLab Gdańsk powered by Orange dołączył do akcji #drukarzedlaszpitali #przylbicewkoronie i robi przyłbice dla szpitala zakaźnego w Gdańsku. Powstało ich już 200 sztuk! W związku z odwołanymi zajęciami dla dzieci, które prowadzi Fundacja Orange wraz ze Stowarzyszeniem FabLab Gdańsk, postanowiono przekierować środki z warsztatów właśnie na produkcję przyłbic dla lekarzy. Gdyby ktoś chciał się zainspirować, to poniżej wykonanie przyłbicy krok po kroku: https://fundacja.orange.pl/blog/wpis/fablab-gdansk-powered-by-orange-wyprodukowal-przylbice-dla-personelu-medycznego

AMS: „Dziękujemy Wam #sluzbazdrowia” – ta szczególna kampania społeczna będąca podziękowaniem dla wszystkich pracowników służby zdrowia, widoczna jest na backlightach AMS w Poznaniu i Warszawie. Kampanię zorganizowali wspólnie AMS Outdoor jest Cool! AMS – członek Koalicji Liderzy Pro Bono, oraz drukarnie Labo Print z Poznania i Servcomp z Warszawy. https://ams.com.pl/o-nas/aktualnosci/dziekujemy-wam-sluzbazdrowia-wspolna-akcja-ams-labo-print-i-servcomp

Agencja Jet Line dla Mazowieckiego Oddziału PCK bezpłatnie przygotowała i emituje na swoich ekranach cyfrowych spoty zachęcające do Honorowego Krwiodawstwa, a także do pomocy osobom potrzebującym. W związku z epidemią koronawirusa i większą liczbą hospitalizowanych, krew jest jeszcze bardziej potrzebna. Tak samo, jeszcze większą opieką musimy teraz otoczyć osoby starsze i samotne. www.jetline.pl  https://www.youtube.com/watch?v=DXHzCAJIISA

Nowa Era zaprasza do zapoznania się z bezpłatnym wsparciem dla edukacji zdalnej w tym trudnym dla nas czasie. Warto skorzystać!
https://www.nowaera.pl/naukazdalna

iWealth Management prowadzi cykl wideokonferencji AKADEMIA iWEALTH ONLINE, podczas których najlepsi zarządzający i analitycy rynku na bieżąco komentują wydarzenia mające wpływ na rynki kapitałowe.
https://iwealth.pl/aktualnosci/

Fundacja Orange organizuje webinary dla nauczycieli klas 1-3 , pt. Jak prowadzić zdalne lekcje? https://www.facebook.com/events/527935151244963/ , a także jako partner projektu Lekcja:Enter https://fundacja.orange.pl/nasze-programy/lekcjaenter,  zachęca do korzystania z puli materiałów przygotowany dla uczniów. Materiały dostępne na https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Fundacja Nienieodpowiedzilni.pl  publikuje  cykl wywiadów „Świat po” – to rozmowy z autorytetami, którzy dzielą się swoimi refleksjami i przemyśleniami dotyczącymi obecnej sytuacji oraz jej konsekwencji.
https://nienieodpowiedzialni.pl/temat/swiat-po/

Jeśli chcesz, żeby było jak dawniej … bankuj zdalnie, płać bezstykowo, a najlepiej zostań w domu!… zachęca Fundacja Santander Bank Polska w spocie zachęcającym do właściwych zachowań w tym czasie. https://www.facebook.com/santanderbankpolska/videos/1080356205659795/

Drodzy Przedsiębiorcy,

Czas pandemii jest dla nas wszystkich bardzo trudny. Dla wszystkich jednak jest to czas próby naszej solidarności, życzliwości, odpowiedzialności.

Dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom, którzy poprzez zmianę systemu organizacji pracy dostosowaną do potrzeb pracowników oraz wsparcie instytucji i inicjatyw społecznych w obszarze ochrony zdrowia przyczyniają się do ograniczenia pandemii i jej negatywnych konsekwencji.

Ta sytuacja to wyjątkowa próba dla społecznej odpowiedzialności biznesu; nie ma teraz miejsca ani czasu na kalkulacje i rozważania, co się opłaca bardziej, a co mniej.
Teraz jednak szczególnie może zaprocentować okazana przez nas ludzka solidarność, empatia, rozważne i dobre działanie. To czas odpowiedzialnego biznesu. 

Bądźmy uważni na sytuację najbliższego otoczenia i reagujmy.

Dzielmy się bezinteresownie własną wiedzą i doświadczeniem wspierając siebie nawzajem, partnerów biznesowych, podmioty społeczne.

Wspierajmy, ale też chrońmy naszych pracowników.

Pomagajmy – tam, gdzie coś możemy dla kogoś zrobić.

Bądźmy solidarni. 

Liderzy Pro Bono:

Marzena Atkielska, Prezes Zarządu, Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego

Wojciech Borowski, Prezes Zarządu, McCANN Worldgroup

Michał Ciundziewicki, Prezes Zarządu, Jet Line

Magdalena Duszyńska-Walczak, Prezes Zarządu, Nowa Era

Przemysław Furlepa, Wiceprezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Adam Kalbarczyk, Prezes Zarządu, Altix

Józef Kącki, Prezes Zarządu, Leaders Island

Karol Kołt, Prezes Zarządu, SKK S.A.

Krzysztof Kord, Prezes Zarządu, Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Paweł Kornosz, Prezes Zarządu, YesIndeed

Jacek Kowalski, Członek Zarządu, Orange Polska S.A.

Marek Kuzaka, Prezes Zarządu, AMS S.A.

Michał Kwasek, Członek Zarządu, ANG Spółdzielnia

Ewa Paga, Prezes Zarządu, Fundacja im. Lesława A. Pagi

Ewa Pawłowska, Prezes Zarządu, Fundacja Integracja

Sylwester Pedowicz, Dyrektor Oddziału Ikano Bank AB (publ) S.A. Oddział w Polsce

Aneta Podyma-Milczarek, Prezes Zarządu, Unum Życie TUiR S.A.

Przemysław Pohrybieniuk, Prezes Zarządu, Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

Krzysztof Prasał, Prezes Zarządu, Dom Inwestycyjny Xelion

Marek Rybiec, Prezes Zarządu, iWealth Management

Agnieszka Servaas, Prezes Zarządu, VIVE Management

Joanna Smolińska, Prezes Zarządu, Antalis Poland

Piotr Wielgomas, Prezes Zarządu, BIGRAM S.A.

Anna Włodarczyk-Moczkowska, Prezes Zarządu, Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Leszek Zieliński, Prezes Zarządu, Job Solutions

Jakub Zwoliński, Prezes Zarządu, SNOWDOG

Nigdy się nie poddawajcie… w swoich planach, marzeniach, w dążeniu do celu. Takim przesłaniem Piotr Wielgomas, prezes firmy Bigram, zakończył swoje spotkanie z uczniami liceum ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie.  

Spotkania Liderów Pro Bono z młodzieżą licealną odbywają się w ramach przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”. To okazja do tego by z jednej strony inspirować młodych ludzi do rozwoju i poznawania nowych obszarów i aktywności, a z drugiej strony, młodzież ma możliwość zadać pytania bezpośrednio osobom, które osiągnęły sukces, mają wiedzę i doświadczenie.   

Pomimo młodego wieku, uczniowie zadawali całkiem konkretne pytania, np.: co zrobić, by założyć firmę; czy potrzebny jest do tego duży kapitał; czy warto ryzykować i uczyć się na własnych błędach;  … no i czy w biznesie potrzebne jest też szczęście…

Pan Piotr Wielgomas przekazał uczniom kilka praktycznych rad. Między innymi, mówił o tym, że nie tylko wiedza specjalistyczna, ale wiedza ogólna, wszechstronna, ta zdobywana w liceum, bardzo się w życiu przydaje. O tym, jak ważna jest umiejętność komunikacji, pracy zespołowej, pielęgnowanie kontaktów i znajomości, które w różnych sytuacjach w życiu mogą się przydać. Zachęcał do nauki języków obcych, do poznawania różnych dziedzin, posiadania różnych zainteresowań – tak by potem świadomie wybrać najbardziej odpowiadający kierunek zawodowy, a także do różnych dodatkowych aktywności poza edukacją, tj. uprawianie sportów, czy działania wolontariackie. One również mają znaczenie dla pracodawców czytających CV.    

Spotkanie zakończył przesłaniem by być konsekwentnym i nigdy się nie poddawać w dążeniu do celu i realizacji swoich planów i marzeń.

Cultural Differences in Business Context to temat zajęć, podczas których Sylwester Pedowicz, dyrektor oddziału Ikano Bank AB SA i członek Koalicji Liderzy Pro Bono, spotkał się ze studentami SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Podzielił się z nimi swoim wieloletnim doświadczeniem z pracy w różnych środowiskach kulturowych – amerykańskim, japońskim, niemieckim, brytyjskim i szwedzkim.

Podobno, podejmując pracę w kulturowo odmiennym od swojego ojczystego środowisku pracy, człowiek potrzebuje średnio roku by dobrze poznał i zaadaptował się do lokalnych zwyczajów biznesowych i mentalności kulturowej. Bywa to wyzwaniem, które jednak warto podejmować, bo rozwija i wiele uczy.

Podsumowując to bardzo ciekawe spotkanie Sylwestra Pedowicza ze studentami, różnic można się spodziewać w stylu zarządzania firmą, w prowadzeniu biznesu, czy w komunikacji. Dla przykładu:
Są kraje w których preferowana jest struktura płaska (np. Szwecja), a podczas spotkań szef wypowiada się jako ostatni. W tych krajach decyzje często podejmowane są wspólnie przez kilka osób, przy czym proces decyzyjny jest dłuższy, ale na końcu wszyscy w pełni wspierają działania związane z podjętą decyzją. W innych krajach natomiast powszechna struktura firm jest mocno hierarchiczna (np. USA, Japonia). To szef, często jednoosobowo, podejmuje decyzje i przekazuje je do wykonania.
Różnice widać też w tendencji do podejmowania ryzyka. W niektórych kulturach ważne jest, aby być pierwszym na rynku i czerpać z tego korzyści. W innych kulturach, preferuje się stosowanie znanych i sprawdzony rozwiązań biznesowych, bez podejmowania znaczącego ryzyka. Tu liczy się przede wszystkim stabilizacja, bezpieczeństwo i jakość świadczonych produktów oraz usług.

Są kraje (np. Niemcy), w których każdy pracownik dokładnie wie co ma robić. Obowiązują przejrzyste procedury, raportowanie, podział zadań i rozliczanie z nich, odgórnie wytyczona ścieżka kariery, harmonogramy, od których nie ma odstępstw.
W innych panuje większa elastyczność w codziennej pracy. Np. w Szwecji obowiązuje kultura bazująca na otwartości i zaufaniu. Istnieje akceptacja na popełnianie błędów – jeżeli tylko wyciągasz z nich konstruktywne lekcje. Stosunkowo dużo czasu spędza się na spotkaniach, a idealnym rozwiązaniem sporów w kwestiach biznesowych jest konsensus.
Tutaj również zwraca się uwagę na work-life balance – czyli oprócz pracy, ważne jest życie prywatne, rodzinne i dbanie o zdrowie. Aspekt do którego np. w kulturze anglosaskiej nie przykłada się aż tak dużej wagi.

Oczywiście, różne są też relacje międzyludzkie. W niektórych kulturach utrzymuje się dość formalne kontakty ze współpracownikami, w innych współpraca w firmie jest bardziej relacyjna, bazująca na bezpośredniej komunikacji, dopuszczająca emocje.
W większości krajów spotkania biznesowe są stricte biznesowe. Są jednak wyjątki, takie jak Japonia, w której na spotkania korporacyjne zaprasza się małżonki.

To taka ciekawostka na koniec, ale wszelkie różnice kulturowe zarówno w biznesie, jak i poza nim są fascynujące. Największą gratką jest też posłuchać bezpośredniej relacji od kogoś, kto je osobiście poznał.

W piątej edycji CEE FinTech Leaders Forum, międzynarodowego programu prowadzonego przez Fundację im Lesława A. Pagi, wzięło udział 26 studentów i absolwentów uczelni wyższych z Estonii, Słowacji, Ukrainy, Niemiec i Polski. Przez cztery dni rozwiązywali case studies oraz zgłębiali wiedzę na temat praktycznych zastosowań nowych technologii w finansach.

Podczas Uroczystego Finału 13 stycznia 2020 r. na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zaproszeni goście rozmawiali przyszłości finansów, która paradoksalnie dzieje się tu teraz. Jak słusznie zauważył moderator, Grzegorz Nawrocki, Fintech to połączenie elementów, których nie wiemy o finansach z elementami, których nie wiemy o komputerach.
W trakcie pierwszej debaty, skupionej na etyce w biznesie w obliczu stale rozwijającej się technologii. W panelu udział wzięli Marcin Petrykowski, Region Head – Commercial S&P Global Ratings, Brunon Bartkiewicz, CEO ING Polska, Przemek Gdański, CEO & President of Management Board w BNP Paribas Bank Polska, Maciej Nowotny, Członek Rady Fundacji Lesława Pagi, Daniel Daszkiewicz, Chief Innovation Officer Alior Banku i Olga Grygier-Siddons, mentorka i doradczyni biznesowa.
10 lat temu najważniejszy był przychód, teraz najważniejsze jest podtrzymywanie relacji z konsumentami. Musisz mieć z nimi dobry kontakt, bo inaczej nie będziesz miał prosperującego biznesu – zauważył Bartkiewicz.

Po wręczeniu nagród rozpoczęła się druga debata na temat udziału kobiet w sektorze fintech. Udział wzięły: Anna Maj, Fintech Leader PWC, Dorota Zimnoch, Global Head of Digital Strategies, Volvo Financial Services, Katarzyna Piasecki, CEO ENNBOW, Kamila Wincenciak, Head of FinTech Partnerships, Alior Bank i Karolina Marzantowicz, przedsiębiorczyni.
W trakcie dyskusji Maj przytoczyła fragment książki „Alfy i Omegi” dotyczący udziału kobiet w biznesie: „nie licz kobiet, pozwól, by kobiety się liczyły”. Uczestniczki były zgodne, że o ile w biznesie dalej widoczne są dysproporcje w zatrudnienie kobiet i mężczyzn, zwłaszcza na szczeblu menadżerskim, tak w środowisku startupowym są one znacznie mniej zauważalne.

Marek Rybiec, prezes iWealth Management i członek Koalicji Liderzy Pro Bono, wystartuje razem z przyjaciółmi w jednym z najtrudniejszych europejskich biegów ultra: S1 Ipertrail 2020. To niemal 200 km trasy po górach Włoch oraz Słowenii, prawie 8730 m przewyższenia, 45 godzin limitu czasowego, bez wyznaczonej trasy, tylko GPS. To pierwsze wyzwanie połączył z drugim – zbiórką pieniędzy na rzecz Funduszu Wieczystego im. Piotra Pawłowskiego. Dzięki temu ma powstać  fundusz stypendialny dla liderów społecznych, działających na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Minął rok od nagłej śmierci Piotra Pawłowskiego, założyciela i prezesa Fundacji Integracja. Po jego odejściu dostrzegamy, jak ważna jest osoba lidera realizującego ważną misję społeczną i jak dotkliwe jest odejście takich osób jak Piotr. Chcemy, aby doczekał się następców, bo w kwestiach związanych z problemami osób z niepełnosprawnościami ciągle jest wiele do zrobienia. Dlatego stworzyliśmy fundusz wieczysty jego imienia. Będzie wspierał aktywnych liderów działających na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Pomaga nam w tym Marek Rybiec, a swój udział w przyszłości zapowiedzieli także inni prezesi – członkowie Koalicji Liderzy Pro Bono. Jesteśmy pełni uznania dla wyzwania, jakie czeka Marka – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, współzałożyciel Funduszu Podwójne Wyzwanie i pomysłodawca utworzenia Funduszu Wieczystego im. Piotra Pawłowskiego, prowadzonego przez Fundację Integracja i wspieranego przez Koalicję Liderzy Pro Bono.

Każdy może kibicować Markowi

Aby motywować i wspierać  Marka Rybca w jego podwójnym wyzwaniu wystarczy wejść na stronę https://www.podwojnewyzwanie.com/marek-rybiec i wpłacić dowolną kwotę na Fundusz im. Piotra Pawłowskiego. Celem jest zebranie pół miliona złotych na stypendia oraz kapitał żelazny funduszu, który pozwoli zapewnić finansowanie stypendiów na wiele kolejnych lat.

To już drugi projekt, realizowany przez Marka Rybca na rzecz Funduszu Podwójne Wyzwanie. W 2018 roku przebiegł uznawany za ekstremalny w świecie sportu cykl ultramaratonów „4 Deserts”, liczący 1000 km przez  cztery pustynie świata. Celem społecznym było wówczas   wyposażenie w sprzęt medyczny  niezbędny do wykonywania zabiegów przeciwbólowych w Poradni Leczenia Bólu Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie.

Zebrano wówczas ponad 110 000 zł. W zbiórce swój udział mieli także inni członkowie Koalicji Liderzy Pro Bono: Marek Jurkiewicz i Józef Kącki – prezes Leaders Island oraz Marek Wikiera – prezes Umbrella Holding Sp. z o.o., Marta Różacka – współwłaścicielka Puma Sport Center, Dawid Dybol. Każdy z nich realizował swoje własne wyzwania sportowe i biznesowe, jednocześnie wspierając Fundację Hospicjum Onkologiczne.

Ta formuła pokazuje w jaki sposób liderzy biznesu mogą wykorzystać swoją pozycję i kompetencje, a także pasje i marzenia zarówno prywatne, jak i zawodowe, do tego by robić rzeczy ważne społecznie.

Bieg inny niż wszystkie

Jak podaje portal Run&Travel, bieg podzielony jest na 3 części: odcinek górski na wysokości ponad 1000 metrów, odcinek Karisc z przejściem w rejonie Škocjanske Jame i odcinek nadmorski, prowadzony wzdłuż grzbietu zatoki w Trieście. Strategia biegu zakłada całkowitą samowystarczalność na odcinkach górskim i krasowym oraz pomoc w punktach odżywczych, ale bez możliwości zmiany sprzętu na odcinku nadmorskim. Sprzęt biegacza jest przechowywany w pudełkach i przenoszony co 30 km aż do 110 km – pudełko musi zawierać żywność i sprzęt. Tradycyjne punkty odświeżania są zlokalizowane do 110 km. W punktach odżywczych będzie obsługa w razie sytuacji kryzysowych i przewidzianych kontroli, ale wszystkie rzeczy, których biegacz będzie potrzebował podczas biegu (żywność itp.) trzeba mieć we wcześniej przygotowanym pudełku. Innymi słowy, jeżeli nie ma czegoś w pudełku, nie ma możliwości uzupełnienia zapasów w punkcie.

Więcej na Podwójne Wyzwanie

Fot. Marek Rybiec na mecie ostatniego ultramaratonu „4 Deserts”

#dobrybiznes

BNP Paribas Bank Polska, ANG Spółdzielnia, Unum Życie, AMS, Fundacja Orange, Nowa Era, iWealth Management, Jet Line… firmy Koalicji podejmują różne działania by wspierać polską służbę zdrowia, przedsiębiorców, uczniów i nauczycieli ...

25 Mar 2020 r.

Przesłanie Koalicji Liderzy Pro Bono do przedstawicieli biznesu.

Czas pandemii jest dla nas wszystkich bardzo trudny. Dla wszystkich jednak jest to czas próby naszej solidarności, życzliwości, odpowiedzialności. Dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom, którzy poprzez zmianę systemu organizacji pracy dostosowaną do potrzeb pracowników oraz wsparcie instytucji i inicjatyw społecznych, przyczyniają się do ograniczenia pandemii i jej konsekwencji.

17 Mar 2020 r.