Cultural Differences in Business Context to temat zajęć, podczas których Sylwester Pedowicz, dyrektor oddziału Ikano Bank AB SA i członek Koalicji Liderzy Pro Bono, spotkał się ze studentami SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Podzielił się z nimi swoim wieloletnim doświadczeniem z pracy w różnych środowiskach kulturowych – amerykańskim, japońskim, niemieckim, brytyjskim i szwedzkim.

Podobno, podejmując pracę w kulturowo odmiennym od swojego ojczystego środowisku pracy, człowiek potrzebuje średnio roku by dobrze poznał i zaadaptował się do lokalnych zwyczajów biznesowych i mentalności kulturowej. Bywa to wyzwaniem, które jednak warto podejmować, bo rozwija i wiele uczy.

Podsumowując to bardzo ciekawe spotkanie Sylwestra Pedowicza ze studentami, różnic można się spodziewać w stylu zarządzania firmą, w prowadzeniu biznesu, czy w komunikacji. Dla przykładu:
Są kraje w których preferowana jest struktura płaska (np. Szwecja), a podczas spotkań szef wypowiada się jako ostatni. W tych krajach decyzje często podejmowane są wspólnie przez kilka osób, przy czym proces decyzyjny jest dłuższy, ale na końcu wszyscy w pełni wspierają działania związane z podjętą decyzją. W innych krajach natomiast powszechna struktura firm jest mocno hierarchiczna (np. USA, Japonia). To szef, często jednoosobowo, podejmuje decyzje i przekazuje je do wykonania.
Różnice widać też w tendencji do podejmowania ryzyka. W niektórych kulturach ważne jest, aby być pierwszym na rynku i czerpać z tego korzyści. W innych kulturach, preferuje się stosowanie znanych i sprawdzony rozwiązań biznesowych, bez podejmowania znaczącego ryzyka. Tu liczy się przede wszystkim stabilizacja, bezpieczeństwo i jakość świadczonych produktów oraz usług.

Są kraje (np. Niemcy), w których każdy pracownik dokładnie wie co ma robić. Obowiązują przejrzyste procedury, raportowanie, podział zadań i rozliczanie z nich, odgórnie wytyczona ścieżka kariery, harmonogramy, od których nie ma odstępstw.
W innych panuje większa elastyczność w codziennej pracy. Np. w Szwecji obowiązuje kultura bazująca na otwartości i zaufaniu. Istnieje akceptacja na popełnianie błędów – jeżeli tylko wyciągasz z nich konstruktywne lekcje. Stosunkowo dużo czasu spędza się na spotkaniach, a idealnym rozwiązaniem sporów w kwestiach biznesowych jest konsensus.
Tutaj również zwraca się uwagę na work-life balance – czyli oprócz pracy, ważne jest życie prywatne, rodzinne i dbanie o zdrowie. Aspekt do którego np. w kulturze anglosaskiej nie przykłada się aż tak dużej wagi.

Oczywiście, różne są też relacje międzyludzkie. W niektórych kulturach utrzymuje się dość formalne kontakty ze współpracownikami, w innych współpraca w firmie jest bardziej relacyjna, bazująca na bezpośredniej komunikacji, dopuszczająca emocje.
W większości krajów spotkania biznesowe są stricte biznesowe. Są jednak wyjątki, takie jak Japonia, w której na spotkania korporacyjne zaprasza się małżonki.

To taka ciekawostka na koniec, ale wszelkie różnice kulturowe zarówno w biznesie, jak i poza nim są fascynujące. Największą gratką jest też posłuchać bezpośredniej relacji od kogoś, kto je osobiście poznał.

W piątej edycji CEE FinTech Leaders Forum, międzynarodowego programu prowadzonego przez Fundację im Lesława A. Pagi, wzięło udział 26 studentów i absolwentów uczelni wyższych z Estonii, Słowacji, Ukrainy, Niemiec i Polski. Przez cztery dni rozwiązywali case studies oraz zgłębiali wiedzę na temat praktycznych zastosowań nowych technologii w finansach.

Podczas Uroczystego Finału 13 stycznia 2020 r. na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zaproszeni goście rozmawiali przyszłości finansów, która paradoksalnie dzieje się tu teraz. Jak słusznie zauważył moderator, Grzegorz Nawrocki, Fintech to połączenie elementów, których nie wiemy o finansach z elementami, których nie wiemy o komputerach.
W trakcie pierwszej debaty, skupionej na etyce w biznesie w obliczu stale rozwijającej się technologii. W panelu udział wzięli Marcin Petrykowski, Region Head – Commercial S&P Global Ratings, Brunon Bartkiewicz, CEO ING Polska, Przemek Gdański, CEO & President of Management Board w BNP Paribas Bank Polska, Maciej Nowotny, Członek Rady Fundacji Lesława Pagi, Daniel Daszkiewicz, Chief Innovation Officer Alior Banku i Olga Grygier-Siddons, mentorka i doradczyni biznesowa.
10 lat temu najważniejszy był przychód, teraz najważniejsze jest podtrzymywanie relacji z konsumentami. Musisz mieć z nimi dobry kontakt, bo inaczej nie będziesz miał prosperującego biznesu – zauważył Bartkiewicz.

Po wręczeniu nagród rozpoczęła się druga debata na temat udziału kobiet w sektorze fintech. Udział wzięły: Anna Maj, Fintech Leader PWC, Dorota Zimnoch, Global Head of Digital Strategies, Volvo Financial Services, Katarzyna Piasecki, CEO ENNBOW, Kamila Wincenciak, Head of FinTech Partnerships, Alior Bank i Karolina Marzantowicz, przedsiębiorczyni.
W trakcie dyskusji Maj przytoczyła fragment książki „Alfy i Omegi” dotyczący udziału kobiet w biznesie: „nie licz kobiet, pozwól, by kobiety się liczyły”. Uczestniczki były zgodne, że o ile w biznesie dalej widoczne są dysproporcje w zatrudnienie kobiet i mężczyzn, zwłaszcza na szczeblu menadżerskim, tak w środowisku startupowym są one znacznie mniej zauważalne.

Marek Rybiec, prezes iWealth Management i członek Koalicji Liderzy Pro Bono, wystartuje razem z przyjaciółmi w jednym z najtrudniejszych europejskich biegów ultra: S1 Ipertrail 2020. To niemal 200 km trasy po górach Włoch oraz Słowenii, prawie 8730 m przewyższenia, 45 godzin limitu czasowego, bez wyznaczonej trasy, tylko GPS. To pierwsze wyzwanie połączył z drugim – zbiórką pieniędzy na rzecz Funduszu Wieczystego im. Piotra Pawłowskiego. Dzięki temu ma powstać  fundusz stypendialny dla liderów społecznych, działających na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Minął rok od nagłej śmierci Piotra Pawłowskiego, założyciela i prezesa Fundacji Integracja. Po jego odejściu dostrzegamy, jak ważna jest osoba lidera realizującego ważną misję społeczną i jak dotkliwe jest odejście takich osób jak Piotr. Chcemy, aby doczekał się następców, bo w kwestiach związanych z problemami osób z niepełnosprawnościami ciągle jest wiele do zrobienia. Dlatego stworzyliśmy fundusz wieczysty jego imienia. Będzie wspierał aktywnych liderów działających na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Pomaga nam w tym Marek Rybiec, a swój udział w przyszłości zapowiedzieli także inni prezesi – członkowie Koalicji Liderzy Pro Bono. Jesteśmy pełni uznania dla wyzwania, jakie czeka Marka – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, współzałożyciel Funduszu Podwójne Wyzwanie i pomysłodawca utworzenia Funduszu Wieczystego im. Piotra Pawłowskiego, prowadzonego przez Fundację Integracja i wspieranego przez Koalicję Liderzy Pro Bono.

Każdy może kibicować Markowi

Aby motywować i wspierać  Marka Rybca w jego podwójnym wyzwaniu wystarczy wejść na stronę https://www.podwojnewyzwanie.com/marek-rybiec i wpłacić dowolną kwotę na Fundusz im. Piotra Pawłowskiego. Celem jest zebranie pół miliona złotych na stypendia oraz kapitał żelazny funduszu, który pozwoli zapewnić finansowanie stypendiów na wiele kolejnych lat.

To już drugi projekt, realizowany przez Marka Rybca na rzecz Funduszu Podwójne Wyzwanie. W 2018 roku przebiegł uznawany za ekstremalny w świecie sportu cykl ultramaratonów „4 Deserts”, liczący 1000 km przez  cztery pustynie świata. Celem społecznym było wówczas   wyposażenie w sprzęt medyczny  niezbędny do wykonywania zabiegów przeciwbólowych w Poradni Leczenia Bólu Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie.

Zebrano wówczas ponad 110 000 zł. W zbiórce swój udział mieli także inni członkowie Koalicji Liderzy Pro Bono: Marek Jurkiewicz i Józef Kącki – prezes Leaders Island oraz Marek Wikiera – prezes Umbrella Holding Sp. z o.o., Marta Różacka – współwłaścicielka Puma Sport Center, Dawid Dybol. Każdy z nich realizował swoje własne wyzwania sportowe i biznesowe, jednocześnie wspierając Fundację Hospicjum Onkologiczne.

Ta formuła pokazuje w jaki sposób liderzy biznesu mogą wykorzystać swoją pozycję i kompetencje, a także pasje i marzenia zarówno prywatne, jak i zawodowe, do tego by robić rzeczy ważne społecznie.

Bieg inny niż wszystkie

Jak podaje portal Run&Travel, bieg podzielony jest na 3 części: odcinek górski na wysokości ponad 1000 metrów, odcinek Karisc z przejściem w rejonie Škocjanske Jame i odcinek nadmorski, prowadzony wzdłuż grzbietu zatoki w Trieście. Strategia biegu zakłada całkowitą samowystarczalność na odcinkach górskim i krasowym oraz pomoc w punktach odżywczych, ale bez możliwości zmiany sprzętu na odcinku nadmorskim. Sprzęt biegacza jest przechowywany w pudełkach i przenoszony co 30 km aż do 110 km – pudełko musi zawierać żywność i sprzęt. Tradycyjne punkty odświeżania są zlokalizowane do 110 km. W punktach odżywczych będzie obsługa w razie sytuacji kryzysowych i przewidzianych kontroli, ale wszystkie rzeczy, których biegacz będzie potrzebował podczas biegu (żywność itp.) trzeba mieć we wcześniej przygotowanym pudełku. Innymi słowy, jeżeli nie ma czegoś w pudełku, nie ma możliwości uzupełnienia zapasów w punkcie.

Więcej na Podwójne Wyzwanie

Fot. Marek Rybiec na mecie ostatniego ultramaratonu „4 Deserts”

Przedstawiciele Fundacji im. Lesława A. Pagi wzięli udział w konferencji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, na której zaprezentowali wolontariat kompetencji dla osób starszych.

Seniorzy to nie osoby w starszym wieku, tylko osoby doświadczone, których potencjał możemy wykorzystywać angażując ich w akcje wolontariackie oraz zapraszając do mentoringu dla młodych – tak o programie Seniorzy 4.0 mówiła prezes Fundacji Ewa Paga podczas konferencji „Pomoc wzajemna – społeczeństwo obywatelskie. Znaczenie i rola usług opieki wytchnieniowej oraz wolontariatu wśród seniorów”, organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Podczas konferencji Marta Płowiec opowiedziała o programie Seniorzy 4.0, w ramach którego Fundacja we współpracy z Alumnami wszystkich programów realizuje koncepcję wolontariatu kompetencji i zachęca młode pokolenie do dzielenia się wiedzą i czasem, aby edukować seniorów w tematach finansowych i ochrony zdrowia. W myśl jednej z zasad Fundacji Lesława A. Pagi, że wolontariat to nie zagospodarowanie wolnego czasu, którego mamy w nadmiarze, ale dzielenie się tym co mamy najcenniejsze czyli czasem i wiedzą, by budować dobro wspólne!

Z okazji 35. rocznicy ustanowienia Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, obchodzonego co roku 5 grudnia, w 2020 roku powstanie pierwsza w Polsce „Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego”.

W przyszłym roku wypada 35. rocznica ustanowienia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ „Międzynarodowego Dnia Wolontariusza”. Z tej okazji członkowie Koalicji Liderzy Pro Bono wypracują i ogłoszą jako pierwsi „Kartę Zasad Wolontariatu Pracowniczego”. Zadanie to przeprowadzą w ramach swojej nowej inicjatywy jaką jest „Akcelerator Wolontariatu Pracowniczego”. To odpowiedź na stale rosnące zainteresowanie programami wolontariatu pracowniczego oraz świadomość ogromu korzyści, jakie daje.

Jak mówi Paweł Łukasiak, współtwórca Koalicji Liderzy Pro Bono: „Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego” pozwoli uniknąć firmom niewłaściwych kroków i angażowania pracowników w działania obarczone ryzykiem. Wypracujemy wskazówki i rozwiązania pomocne w sprawnym wdrażaniu wolontariatu pracowniczego w firmach. Udowodnimy dlaczego warto, a właściwie trzeba w realiach gospodarki 4.0 angażować pracowników w działania pro bono. Planujemy także pokazać możliwe związki pomiędzy wolontariatem pracowniczym a wolontariatem rodzinnym, e-wolontariatem, wolontariatem kompetencji czy wolontariatem rozwijającym się w takich obszarach jak: ochrona zdrowia, środowisko naturalne, rozwój lokalny czy sport.

Podpisanie Karty Zasad Wolontariatu Pracowniczego nastąpi w 2020 roku, podczas VIII Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono. Pracom nad Kartą będzie towarzyszyć roczna kampania Ten 1 dzień pokazująca, jak wiele korzyści, zmian i satysfakcji przynosi angażowanie się w wolontariat.

Odpowiedzialne firmy przyciągają talenty

Wolontariat pracowniczy w świecie władzy i pieniądza wprowadza równowagę między chęcią zysku a odpowiedzialnością za otoczenie, środowisko naturalne, pracowników i partnerów społecznych. Dzisiaj firmy nie są w stanie przyciągnąć najlepszych ludzi, jeśli są nastawione jedynie na czysty zysk. Wolontariat pracowniczy, prowadzony długofalowo, wpisany w strategię działań firmy, przynosi realne zyski i zatrzymuje najlepsze talenty w firmie. Takie wnioski płyną z listopadowej VII konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono. Jak mówił Marek Kuzaka (prezes AMS): Przedstawiciele każdej generacji obecnej dziś na rynku pracy, z całą pewnością dużo chętniej, z większą wydajnością pracują w firmach, które są społecznie odpowiedzialne.

Podobnego zdania był Wojciech Borowski (McCANN Worldgroup): Świat biznesu się skomplikował. Zysk, rozwój firmy i możliwość zainwestowania pieniędzy w rozwój, nadal jest bazą rozliczania nas z tego, jak ten biznes prowadzimy. Jednocześnie nie jesteśmy w stanie przyciągnąć najlepszych ludzi, jeśli nie patrzymy szerzej i jesteśmy nastawieni jedynie na czysty zysk.

Z kolei Ewa Krupa, prezes Fundacji Orangepodkreślała konieczność kreowania mody na pomaganie: Dobrze prowadzony biznes stwarza swoim pracownikom świetne warunki do angażowania się. Świat potrzebuje od firm nadawania sensu, wiarygodności i skuteczności w działaniu. Ważna jest też edukacja dzieci i pokazywanie dobrych przykładów. Mądry lider potrafi entuzjazm i zaangażowanie pracowników przekuć na sukces firmy.

Niezależny ekspert, Sławek Brzózka zauważył, że działania społeczne są ogromnie ważne dla zaistnienia odpowiedniej kultury organizacyjnej: Instytucje nie mają osobowości, systemu wartości, mają za to procedury, strategie, schematy organizacyjne. Zaistnienie wolontariatu pracowniczego w firmie, jest jednym z kluczowych czynników, który może tę kulturę organizacyjną moderować, nawet zmienić. 

Jak wynika z najnowszego badania Centrum Wolontariatu aż 88% respondentów przyznaje, że prowadzenie przez ich firmę programu wolontariatu pracowniczego ma wpływ na to, jak postrzegają swoje miejsce pracy. Wskazują też konkretne, osobiste korzyści wynikające z pomagania innym: poznanie samego siebie, rozwijanie nowych umiejętności i kompetencji, nawiązanie kontaktów, przyjaźni, odkrywanie nowych zainteresowań i poznawanie kolegów z pracy w innych sytuacjach.

Kontynuując dotychczasową misję Koalicji, Liderzy Pro Bono otwierają się na nowe możliwości,  nowych członków i patrzą szerzej na różnorodne wyzwania współczesnego świata – społeczne, ekologiczne, gospodarcze.

Koalicja Prezesi-wolontariusze powstała w 2011 roku. Jej pomysłodawcami byli prezesi kilku dużych firm działających w Polsce, którzy postanowili rozpocząć publiczną dyskusję na temat istotnej roli udziału biznesu w działaniach społecznych oraz rozwijaniu wolontariatu w Polsce. Sami mieli już doświadczenie i byli liderami angażującymi się społecznie.

Przestrzeń do utworzenia projektu pod nazwą Koalicja Prezesi-wolontariusze stworzyła Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, która wraz ze spółką non-profit Inwestycje Społeczne, do dziś jest koordynatorem projektu.

LIDERZY PRO BONO – odpowiedź na wyzwania współczesnego świata

Wraz z nową nazwą i energetycznymi kolorami, Liderzy Pro Bono wchodzą również na wyższy poziom działania:

  • stawiają sobie nowe wyzwania tworząc platformę długofalowej współpracy pomiędzy biznesem a organizacjami pozarządowymi – Fundusz Podwójne Wyzwanie;
  • rozpoczynają kampanię, której celem jest zintensyfikowanie rozwoju wolontariatu w różnych środowiskach firmowych, poprzez pokazywanie jego korzyści i wartości dla wszystkich stron – Ten 1 dzień;
  • dzielą się tym co mają najcenniejsze – wiedzą i doświadczeniem – i poprzez wolontariat kompetencji wspierają cenne inicjatywy społeczne oraz inspirują innych do podejmowania działań – program „Wiedza i doświadczenie”;
  • tworzą warunki do rozwoju wolontariatu pracowniczego w firmach i wspierają w nim swoich pracowników – Inkubator/Akcelerator wolontariatu;
  • poprzez udział w dyskusjach i zaangażowanie budują środowisko liderów biznesu odpowiedzialnych społecznie – konferencje.

O tych i o innych działaniach w zakładce: Programy i działania  www.liderzyprobono.pl/programy-i-dzialania

Różnice kulturowe w świecie biznesu

Cultural Differences in Business Context to temat zajęć, podczas których Sylwester Pedowicz, dyrektor oddziału Ikano Bank AB SA i członek Koalicji Liderzy Pro Bono, spotkał się ze studentami SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Podzielił się z nimi swoim wieloletnim doświadczeniem z pracy w różnych środowiskach kulturowych – amerykańskim, japońskim, niemieckim, brytyjskim i szwedzkim.

04 Lut 2020 r.

CEE FinTech Leaders Forum

W piątej edycji CEE FinTech Leaders Forum, międzynarodowego programu prowadzonego przez Fundację im Lesława A. Pagi, wzięło udział 26 studentów i absolwentów uczelni wyższych z Estonii, Słowacji, Ukrainy, Niemiec i Polski.

22 Sty 2020 r.