35. rocznicę ustanowienia przez Zgromadzenie Narodowe ONZ Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, obchodzonego co roku 5 grudnia, Koalicja Liderzy Pro Bono postanowiła uczcić ogłaszając Kartę Zasad Wolontariatu Pracowniczego.

Jej premiera miała miejsce podczas VIII konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono, 1 grudnia 2020 roku.

Pobierz Kartę Zasad Wolontariatu Pracowniczego 

Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego i społecznego zaangażowania pracowników firm ma wspierać rozwój wolontariatu pracowniczego, pokazywać wartości, jakim służy i korzyści, jakie przynosi wolontariuszom-pracownikom firm, firmom i ich liderom oraz społecznościom lokalnym.

Karta opracowana została przez ekspertów i liderów z Koalicji Liderzy Pro Bono – Orange Polska, BNP Paribas Bank Polska, VIVE Group, Fundacja Santander Bank Polska, Unum Życie TUiR, Grupa ANG, Jet Line i Ikano Bank, we współpracy z wolontariuszami tych firm oraz znaczącymi organizacjami – Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Business Centre Club oraz Pracodawcy RP. 

Zachęcamy!

  • Pobierz plik z Kartą Zasad Wolontariatu Pracowniczego – POBIERZ TUTAJ
  • Wdrażaj zawarte w niej zasady i dobre praktyki w swojej organizacji
  • Udostępnij Kartę na swojej firmowej stronie
  • Informuj nas o tym, że działacie zgodnie z Kartą (https://www.facebook.com/LiderzyProBono)

Liderzy – dołączajcie do Koalicji Liderzy Pro Bono!

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA VIII Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono „Wolontariusz – wczoraj, dziś i jutro”, która odbyła się 1 grudnia 2020r. (online)

– zobacz retransmisję TUTAJ

FOLDER KONFERENCYJNY

– pobierz TUTAJ

a w nim m.in.:

– artykuł prof. dr hab. Aldony Glińskiej-Neweś na temat badań naukowych dotyczących wolontariatu pracowniczego;
– artykuł dr Marty Karwackiej o wolontariacie pracowniczym przyszłości;
– o Karcie Zasad Wolontariatu Pracowniczego – podczas konferencji odpowiadają o niej liderzy z Koalicji Liderzy Pro Bono oraz eksperci, którzy wspólnie Kartę opracowali;
laureaci 4. edycji Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”
– wszyscy prelegenci i goście konferencji

KARTA ZASAD WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO

– pobierz TUTAJ

Zachęcamy!

  • Pobierz plik z Kartą Zasad Wolontariatu Pracowniczego
  • Wdrażaj zawarte w niej zasady i dobre praktyki w swojej organizacji
  • Udostępnij Kartę na swojej firmowej stronie
  • Informuj nas o tym, że działacie zgodnie z Kartą (https://www.facebook.com/LiderzyProBono)

35. rocznicę ustanowienia przez Zgromadzenie Narodowe ONZ Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, obchodzonego co roku 5 grudnia, Koalicja Liderzy Pro Bono postanowiła uczcić ogłaszając Kartę Zasad Wolontariatu Pracowniczego.

Karta opracowana została przez ekspertów i liderów z Koalicji Liderzy Pro Bono – Orange Polska, BNP Paribas Bank Polska, VIVE Group, Fundacja Santander Bank Polska, Unum Życie TUiR, Grupa ANG, Jet Line i Ikano Bank, we współpracy z wolontariuszami tych firm oraz znaczącymi organizacjami – Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Business Centre Club oraz Pracodawcy RP. 

Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego ma wspierać rozwój wolontariatu pracowniczego, pokazywać wartości, jakim służy i korzyści, jakie przynosi wolontariuszom-pracownikom firm, firmom i ich liderom oraz społecznościom lokalnym.

PROGRAM WYDARZENIA:

Partnerzy konferencji:PARTNER GŁÓWNY


PARTNER MERYTORYCZNY

Patroni medialni:

Od razu pragniemy podzielić się informacją, że dziś wieczorem, 20 listopada, podczas 25. Wielkiej Gali Integracji, Koalicja Liderzy Pro Bono została wyróżniona Medalem Przyjaciel Integracji.

Przez kilka ostatnich lat, wolontariusze z firm Koalicji – a wśród nich często ich prezesi – wspierali organizacyjnie przebieg corocznej Wielkiej Gali Integracji. Pomagali gościom w znalezieniu swoich miejsc na widowni, przemieszaniu się, obsługiwali szatnię, bufet, czy roznosili słodkości. Takie zwykłe zadania, ale tak bardzo potrzebne.

W tym roku, Wielka Gala Integracji jest dla publiczności wydarzeniem online, więc nie możemy się spotkać.

W imieniu Koalicji Liderzy Pro Bono, Medal Przyjaciel Integracji odebrali jej członkowie – Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Unum Życie TUiR oraz Marek Rybiec, prezes zarządu iWealth Management.

Kapituła Medalu Przyjaciel Integracji uhonorowała Koalicję Liderzy Pro Bono za wieloletnie angażowanie się w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Członkowie Koalicji, przez aktywność swoją i swoich organizacji, wielokrotnie udowodnili, jak ważne jest zaangażowanie się biznesu w sprawy społeczne i wsparcie działalności organizacji pozarządowych. Koalicja Liderzy Pro Bono (a wcześniej — Koalicja Prezesi-wolontariusze) od wielu lat była również społecznym partnerem Wielkiej Gali Integracji, stanowiąc trzon grupy Wolontariuszy, bez których nie byłoby możliwe stworzenie tak szczególnego wydarzenia  i  zapewnienie  komfortu  wszystkim  widzom.

Medal Przyjaciel Integracji, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, przyznawany jest instytucjom, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością  i,  charakteryzując  się  otwartością  oraz  wrażliwością  na niepełnosprawność, podejmują systemowe, kompleksowe i skuteczne rozwiązania na rzecz tych osób w naszym kraju.

DZIĘKUJEMY !!!

Zapraszamy do obejrzenia spotkania z Agnieszką Maszewską, wiceprezeską Fundacji Rejs Odkrywców oraz szefową marketingu i komunikacji w Jet Line, która reprezentowała Koalicję Liderzy Pro Bono podczas spotkania z przedsiębiorcami społecznymi z Turkusowego Klubu Przedsiębiorców Społecznych.

Link do nagrania: TUTAJ

„Gdy rozpoczęła się pandemia, byłam w takim oto momencie:

  • w życiu fundacyjnym (Fundacji Rejs Odkrywców) – za tydzień powinniśmy wypływać w Rejs z młodzieżą, do którego przygotowywaliśmy się od września, Rejs ma być we Włoszech i wszyscy się na to cieszyliśmy – ale jest lockdown i nigdzie nie pojedziemy;  
  • w życiu prywatnym –  na 19 kwietnia mam bilet do Katmandu, mam lecieć na trekking i wspinaczkę na sześciotysięcznik, do czego przygotowuję się od jesieni…”

O tym, że opanowanie, spokój, regularny kontakt z zespołem, koncentracja na zadaniach i wspólnym celu oraz dobra komunikacja w firmie pomagają przetrwać trudny czas.

O zarządzaniu sobą i ważnych rytuałach podczas pracy zdalnej.

O tym, jak wytłumaczyć podopiecznym – młodym ludziom, że spełnienie marzenia, na które czekali przez wiele miesięcy musi zostać odsunięte w czasie, nie wiadomo do kiedy. Jak poradzić sobie z ich rozczarowaniem.

O tym, jak podjąć decyzję o rezygnacji, wycofaniu się … i nie mieć poczucia porażki.

A hasła na te czasy to: SŁUCHAJ – MÓW – DZIAŁAJ!

Ósma Konferencja Nienieodpowiedzialni odbędzie się w wyjątkowych okolicznościach, nie zmienia się jednak jej główny cel – uwrażliwianie biznesu i społeczeństwa na różne wymiary odpowiedzialności. W tym roku rozważania będą dotyczyły tematu zazdrości. Wśród zaproszonych gości m.in. prof. Krzysztof Obłój, prof. Agata Bielik-Robson, prof. Dariusz Jemielniak, Iwona Guzowska, prof. Bartłomiej Dobroczyński.

Tegoroczna edycja Konferencji Nienieodpowiedzialni odbędzie się w formie hybrydowej, łącząc spotkania online 20 i 29 października oraz na żywo 27 października w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, wraz z transmisją w internecie. Tematem przewodnim Konferencji jest zazdrość – czy wiedzie nas na zgubę i niszczy relacje między ludźmi? Czy wzmacnia pogłębianie się nierówności i polaryzacji? Czy pandemia  spotęguje te procesy, czy może stanie się punktem zwrotnym w stronę sprawiedliwszego świata? Jaka przyszłość nas czeka?

Organizując w ubiegłym roku Konferencję, którą zaszczyciło aż 530 osób, od razu zapowiedzieliśmy kolejną edycję. Nikt wtedy nawet sobie nie wyobrażał, w jakich czasach przyjdzie nam ją planować. Postanowiliśmy jednak, że się nie poddamy i przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa, znowu spotkamy się w towarzystwie nienieodpowiedzialnych osób, aby razem dyskutować na temat naszej przyszłości. Pandemia nie zwalnia nas z obowiązku rozmawiania na tematy ważne, potrzebne i niezwykle pilne, dlatego miło mi poinformować, że kolejna, ósma już Konferencja Nienieodpowiedzialni, w trochę innej niż dotychczas formule, dojdzie do skutku – mówi Artur Nowak-Gocławski, inicjator Nienieodpowiedzialnych i prezes ANG Spółdzielni.

Pomimo utrudnionych warunków, organizatorzy nie zrezygnowali z cieszącej się olbrzymią popularnością wśród uczestników „debaty warszawskiej w stylu oksfordzkim” prowadzonej przez Grzegorza Nawrockiego. Teza tegorocznej debaty brzmi: „Nierówności społeczne napędzają rozwój świata”. Rolą uczestników będzie zaprezentowanie argumentów potwierdzających oraz zaprzeczających tej tezie.

Gośćmi Konferencji będą: prof. Agata Bielik-Robson, prof. Bartłomiej Dobroczyński, Przemek Gdański, Łukasz Grass, Iwona Guzowska, prof. Dariusz Jemielniak, prof. Dominika Maison, prof. Krzysztof Obłój, Paweł Rabiej, Krystyna Romanowska, dr Tomasz Sobierajski.

Pomysłodawcą Konferencji Nienieodpowiedzialni jest ANG Spółdzielnia, głównym organizatorem Fundacja Nienieodpowiedzialni. Współorganizatorem tegorocznej edycji zostało m.st Warszawa, Partnerem Strategicznym BNP Paribas Bank Polska. Pozostali partnerzy: Ikano Bank, ING Bank Śląski, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, Signal Iduna.

Patronat Medialny: Kampanie Społeczne, Liberte, odpowiedzialnybiznes.pl, PRoto.

Inicjatywy i Organizacje Partnerskie: Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych (FISE), Fundacja im. Lesława Pagi, Igrzyska Wolności, Liderzy Pro Bono, Open Eyes Economy Summit, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, THINKTANK.

Więcej szczegółów oraz bezpłatna rejestracja na konferencję na stronie: http://2020.nienieodpowiedzialni.pl.

O Nienieodpowiedzialnych

Nienieodpowiedzialni to projekt społeczny o charakterze filozoficzno-biznesowym, którego celem jest uwrażliwianie biznesu i nas, ludzi, obywateli, mieszkańców tego świata na różne wymiary naszej odpowiedzialności. Inicjatywa swoje źródła ma w branży finansowej, ale z biegiem lat rozwinęła się i jest obecna w różnych środowiskach, zarówno biznesowych, jak i pozarządowych i akademickich. Wspólnie szukamy rozwiązań, które mogą czynić biznes i życie bardziej zrównoważonymi i odpowiadającymi potrzebom dzisiejszego świata, a nam samym pomagać budować dobre życie na gruncie zawodowym, obywatelskim i prywatnym – wartościowe zarówno dla nas, jak i dla naszego otoczenia. Zależy nam, aby być platformą do inspirujących dyskusji, łącząc światy na co dzień sobie odległe. Rozmawiamy z filozofami, etykami, socjologami, psychologami, naukowcami, historykami, przedsiębiorcami, liderami biznesu i trzeciego sektora.

Nienieodpowiedzialni istnieją od 2013 r. W ramach projektu organizowane są konferencje, prowadzony jest portal www.nienieodpowiedzialni.pl, wydawana bezpłatna gazeta oraz seria książkowa „Rozmowy o odpowiedzialności”.

O ANG Spółdzielni

ANG Spółdzielnia to profesjonalna organizacja pośrednictwa finansowego, która jako jedyna w branży działa w formie prawnej spółdzielni. Z organizacją współpracuje ponad 300 spółdzielców i ponad 900 ekspertów. Partnerami biznesowymi ANG są wszystkie najważniejsze instytucje finansowe w kraju. ANG jest organizacją, która dokłada wszelkich starań, aby być firmą odpowiedzialną społecznie i rozwija się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

ANG jest aktywnym uczestnikiem inicjatyw krajowych, branżowych i pozarządowych. Współtworzyło „Zasady Dobrych Praktyk Pośrednictwa Finansowego” Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz „Deklarację Pośredników Finansowych KPF”, będącą dobrowolnym manifestem branży, jest sygnatariuszem Karty Różnorodności, Koalicji Rzeczników Etyki, Koalicji Liderzy Pro Bono. Nieprzerwanie od 5 lat utrzymuje tytuł Etycznej Firmy w konkursie organizowanym przez PwC oraz Puls Biznesu, a także jest laureatem konkursu Listki CSR Polityki. Od 5 lat otrzymuje także tytuł Najlepszy Pracodawca Kincentric (dawniej AON Hewitt). Jako jedyna w swojej branży raportuje wyniki i działania w sposób zintegrowany wg standardu GRI. Członkowie społeczności ANG zaangażowani są w wiele projektów związanych z ekonomią społeczną i CSR.

DO 11 PAŹDZIERNIKA organizacje pozarządowe, instytucje, osoby prywatne mogą zgłaszać swoich kandydatów w 4. edycji Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”, zainicjowanej przez liderów biznesu tworzących Koalicję Liderzy Pro Bono (wcześniej Prezesi-wolontariusze).

Ta honorowa nagroda przyznawana jest wolontariuszom, społecznikom, osobom, które dzielą się swoimi kompetencjami, czasem, wiedzą i doświadczeniem zawodowym, wspierając w ten sposób pracę i projekty organizacji pozarządowych oraz cenne inicjatywy społeczne.

Kandydatów do Nagrody może zgłosić każda osoba, organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie) lub inna instytucja, w której realizowany jest wolontariat kompetencji. Pod uwagę brane są działania kandydata w ciągu ostatnich 3 lat.

Oprócz uhonorowania wyjątkowych wolontariuszy, Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia” Koalicji Liderzy Pro Bono ma na celu promowanie formy wolontariatu jaką jest wolontariat kompetencji. Dzielenie się bezcennym kapitałem jakim są umiejętności i kompetencje zawodowe, często pomaga organizacjom przetrwać trudniejsze momenty oraz z sukcesem rozwijać swoją działalność.  

Zgłoszenia kandydatów w tegorocznej, 4. edycji Nagrody,  przyjmowane są od 9 września do 11 października. Oceniane będą realne działania polegające na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, podjęte przez kandydata w 2018, 2019 oraz w I-szej połowie 2020 roku.

Wniosek zgłoszeniowy oraz regulamin Nagrody dostępne są TUTAJ

Oceny i wyboru laureatów dokona Kapituła Nagrody. Ogłoszenie wyników oraz przyznanie laureatom tytułu „Człowiek wiedzy i doświadczenia” nastąpi podczas VIII Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono, w grudniu br., organizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz spółkę Inwestycje Społeczne w ramach programu Koalicja Liderzy Pro Bono.

Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego

Premiera Karty Zasad Wolontariatu Pracowniczego, która m.in. wspiera rozwój wolontariatu oraz pokazuje jego wartości i korzyści dla wszystkich uczestników.

01 Gru 2020 r.

VIII konferencja Koalicji Liderzy Pro Bono

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji całej konferencji! Zachęcamy do pobrania folderu z ciekawymi tekstami nt. wolontariatu i nie tylko ... oraz KONIECZNIE do zapoznania się z Kartą Zasad Wolontariatu Pracowniczego.

30 Lis 2020 r.