Nieczystość. Za zasłoną biznesu, we wnętrzu człowieka. IX Konferencja Nienieodpowiedzialnych już 26 października.

Czy nieczystość w biznesie to synonim skuteczności? Czy sukces usprawiedliwia ofiary? Co możemy zrobić w kwestii zmian klimatu, zanieczyszczenia środowiska? Jak wpływa na nas cyfrowa konsumpcja? Jak wykorzystywane są informacje o nas, aby osiągać cele biznesowe i polityczne? Między innymi na te pytania poznamy odpowiedzi podczas IX Konferencji Nienieodpowiedzialnych. Eksperci w swoich dziedzinach spojrzą na nieczystość z perspektywy biznesu, klimatu i spraw społecznych. Prelegentami tegorocznego wydarzenia będą m.in. prof. Zbigniew Lew Starowicz, prof. Manfred Spitzer, dr Michał Kosiński, prof. Dominika Maison, prof. Szymon Malinowski czy Adam Wajrak. Udział w konferencji jest bezpłatny, dziś ruszyła rejestracja.

Tegoroczna Konferencja Nienieodpowiedzialnych odbędzie się 26 października w formule hybrydowej. Na żywo uczestnicy spotkają się w Centrum Konferencyjnym Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wirtualnie konferencję będzie można oglądać na kanałach społecznościowych Nienieodpowiedzialnych – Facebooku i YouTube.

Szczegółowy program oraz zasady rejestracji na konferencję znajdują się na stronie: https://nno.pl/konferencja/ix-konferencja-nienieodpowiedzialnych/ 

Nieczystość jako grzech większości z nas kojarzy się przede wszystkim z seksualnością. Ten wątek również poruszymy w trakcie IX Konferencji Nienieodpowiedzialnych, ale postanowiliśmy, że pójdziemy o krok dalej i spróbujemy spojrzeć na to zagadnienie także z perspektywy środowiskowej, społecznej i biznesowej. Będziemy rozmawiać o zmianach klimatycznych, degradacji środowiska oraz o nieczystości z jaką mamy do czynienia w przestrzeni słowa. W tym ostatnim kontekście skupimy się na powszechnej dziś manipulacji, dezinformacji i wykorzystywaniu informacji o nas konsumentach, obywatelach na potrzeby biznesu i polityki a także naszym uzależnieniu od świata wirtualnego. W kontekście biznesowym chciałbym, abyśmy otwarcie i odważnie porozmawiali o iluzji jaką tworzą firmy na swój temat. W szczególności w kontekście odpowiedzialnej sprzedaży i misselingu z jakim wciąż się mierzymy w branży finansowej, ale także działań CSR-owych, które bywają elementem pudrowania rzeczywistości pełnej nieuczciwych praktyk – mówi Artur Nowak-Gocławski, pomysłodawca projektu społecznego NNO, prezes Fundacji Nienieodpowiedzialni i Grupy ANG SA.

Debata warszawska w stylu oksfordzkim

Oprócz rozmów i wystąpień zaproszonych gości, odbędzie się także ciesząca się olbrzymią popularnością „debata warszawska w stylu oksfordzkim”. Tegoroczna teza brzmi „CSR jako narzędzie hipokryzji w biznesie”. Wezmą w niej udział m.in. Jerzy Brodzikowski, prof. Janina Filek, Lidia Kołucka, Mirella Panek-Owsiańska, Przemysław Pohrybieniuk, prof. Bolesław Rok.

Zaprezentowane zostaną także wyniki badania społecznego „Niech się wstydzi ten kto widzi. O nieczystości i wstydzie w oczach Polaków”.  O nieczystych, nietycznych zachowaniach i wstydzie jaki w nas one tworzą będzie mówić prof. Dominika Maison z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Odpowiedzialna sprzedaż – jak pokonać misseling w branży finansowej?

Nowością podczas IX edycji Konferencji Nienieodpowiedzialnych będzie debata na temat odpowiedzialnej sprzedaży. Fundacja Nienieodpowiedzialni od tego roku jest współgospodarzem (wraz z Federacją Konsumentów) Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży – inicjatywy dedykowanej branży finansowej, której celem jest poprawa standardów usług na rynku i przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom. Udział w tej debacie wezmą m.in. Joanna Jabłońska-Białowąs, Chief Customer Officer Santander Bank Polska, Sygnatariusz Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży, Jerzy Bańka, Prezes Sądu Polubownego Związek Banków Polskich, Artur Zwaliński, Zastępca Dyrektora w Departamencie Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów UOKiK oraz inni przedstawiciele branży i Sygnatariuszy Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży.

Szczegóły: https://nno.pl/konferencja/ix-konferencja-nienieodpowiedzialnych/  

Pomysłodawcą Konferencji Nienieodpowiedzialnych jest Grupa ANG SA, organizatorem Fundacja Nienieodpowiedzialni a współorganizatorem jest po raz czwarty Miasto Stołeczne Warszawa.

Patronat honorowy nad konferencją objęła Konfederacja Lewiatan.

Partnerem Strategicznym jest BNP Paribas Bank Polska.

Partnerami Wspierającymi są: IKANO Bank, ING Bank Śląski oraz Santander Bank Polska.

Partnerami Konferencji są: Aegon, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego oraz Signal Iduna.

Inicjatywy i Organizacje Partnerskie: Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych (FISE), Koalicja Liderzy Pro Bono, B Corp, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Patroni medialni: odpowiedzialnybiznes.pl, kampaniespołeczne.pl, ekonomiaspołeczna.pl, biznes(nie)etyczny

O NNO:

NNO – po stronie odpowiedzialności

NNO to miejsce rozmów, społeczność i ośrodek niezależnych treści. Do rozmów, dyskusji i debat prowadzonych w NNO zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli szeroko rozumianej nauki – filozofów, etyków, psychologów, socjologów, działaczki i działaczy praw człowieka, ekologów oraz liderki i liderów biznesu. NNO powstało w wyniku rozwoju projektu społecznego Nienieodpowiedzialni o charakterze filozoficzno-biznesowym, realizowanym przez Fundację Nienieodpowiedzialni. W jego skład wchodzi serwis nno.pl (dawniej nienieodpowiedzialni.pl), Magazyn NNO, seria książek “Rozmowy o odpowiedzialności” oraz coroczna Konferencja Nienieodpowiedzialni.

NNO tworzą dziennikarki i dziennikarze: Dorota Chrobak, Eliza Michalik, Grzegorz Nawrocki, Paweł Oksanowicz, Krystyna Romanowska. Są to wysokiej jakości materiały wideo, podcasty, artykuły i recenzje Wśród poruszanej tematyki jest m.in. poszukiwanie odpowiedzi na takie pytania: co wnosimy i czego oczekujemy od społeczeństwa? Co może nam pomóc budować dobre życie zawodowe, obywatelskie i prywatne? Jak działa biznes? Czy jest partnerem dla społeczeństwa, pracowników? Czy szanuje środowisko naturalne? Co wspólnie możemy zrobić dla świata? Czy jesteśmy za niego odpowiedzialni/odpowiedzialne?

NNO i Fundacja Nienieodpowiedzialni powstały z inicjatywy Grupy ANG S.A. – ogólnopolskiej firmy pośrednictwa finansowego, która od lat działa na rzecz budowania i rozwoju etycznej, odpowiedzialnej sprzedaży, biznesu oraz odpowiedzialności społecznej. Projekt działa i jest rozwijany dzięki środkom pozyskiwanym od darczyńców i partnerów.

Kontakt: Jolanta Grabowska jolanta.grabowska@nienieodpowiedzialni.pl

DO 12 PAŹDZIERNIKA organizacje pozarządowe, instytucje, osoby prywatne mogą zgłaszać swoich kandydatów – wolontariuszy w 5. edycji Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”, zainicjowanej przez liderów biznesu tworzących Koalicję Liderzy Pro Bono.

Ta honorowa nagroda przyznawana jest wolontariuszom, społecznikom, osobom, które doradzają, dzielą się swoimi kompetencjami, czasem, wiedzą i doświadczeniem zawodowym, wspierając w ten sposób pracę i projekty organizacji pozarządowych oraz cenne inicjatywy społeczne.

Kandydatów do Nagrody może zgłosić każda osoba, organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie) lub inna instytucja, w której realizowany jest wolontariat kompetencji.

Oceniane będą realne działania polegające na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, podjęte przez kandydata w 2019, 2020 oraz w pierwszej połowie 2021 roku.

Zgłoszenia kandydatów w tegorocznej, 5. edycji Nagrody,  przedłużyliśmy do 12 października br. 

WNIOSEK zgłoszeniowy oraz Regulamin Nagrody dostępne są dostępne są na stronie Koalicji
Liderzy Pro Bono: https://www.liderzyprobono.pl/programy-i-dzialania/nagroda-czlowiek-wiedzy-i-doswiadczenia

Oceny i wyboru laureatów dokona Kapituła Nagrody. Ogłoszenie wyników oraz przyznanie laureatom tytułu „Człowiek wiedzy i doświadczenia” nastąpi podczas IX Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono, w grudniu br., organizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu Koalicja Liderzy Pro Bono.

Oprócz uhonorowania wyjątkowych wolontariuszy, Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia” Koalicji Liderzy Pro Bono ma na celu promowanie formy wolontariatu jaką jest wolontariat kompetencji. Dzielenie się bezcennym kapitałem jakim są umiejętności i kompetencje zawodowe, często pomaga organizacjom przetrwać trudniejsze momenty oraz z sukcesem rozwijać swoją działalność.  

Partnerami medialnymi konkursu są: NGO.pl, NNO (Nienieodpowiedzialni) oraz Niepelnosprawni.pl, portal prowadzony przez Fundację Integracja.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Dla mediów: Katarzyna Kunert, k.kunert@filantropia.org.pl
koordynator projektu: Paulina Kamyk, p.kamyk@filantropia.org.pl

Wybrany stypendysta otrzyma 10 tys. zł. Aplikować można od 1 czerwca do 31 sierpnia br.

Piotr Pawłowski (1966–2018), założyciel Integracji i jej prezes, był człowiekiem o ogromnym potencjale, wielu talentach i charyzmie, przed którą ustępowały przeszkody z pozoru nie do pokonania. Szukamy jego następców. Ludzi, którzy zmieniają świat w swojej okolicy, którzy podobnie jak twórca Integracji, mają w sobie odwagę, by stawiać czoło wyzwaniom i brać na siebie odpowiedzialność. Chcemy ich wspierać, dlatego oferujemy Stypendium im. Piotra Pawłowskiego.

Wspólnymi siłami – wraz z Funduszem Podwójne Wyzwanie (www.podwojnewyzwanie.com), Koalicją Liderzy Pro Bono (www.liderzyprobono.pl) oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce (www.filantropia.org.pl) – Integracja (www.integracja.org) buduje żywy pomnik swojego założyciela: Fundusz Wieczysty im. Piotra Pawłowskiego.
Stypendium będzie co roku wypłacane ze środków tego Funduszu. Wybrany stypendysta otrzyma 10 tys. zł.

Jako, że na drodze samorozwoju, oprócz wsparcia finansowego, cenne jest także wsparcie mentorskie, to stypendysta będzie miał również możliwość skorzystać ze wskazówek i doświadczenia członków Koalicji Liderzy Pro Bono, którzy od lat realizując wolontariat kompetencji wspierają organizacje pozarządowe, ich liderów i ważne inicjatywy społeczne.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O STYPENDIUM?

Oto 5 zasad stypendium:

PO PIERWSZE,
szukamy osób z niepełnosprawnością, uważamy bowiem, że o tym, co jest do załatwienia, nikt nie wie tak wiele, jak ludzie, którzy na własnej skórze doświadczają trudności. To oni są świadomi, czego im najbardziej potrzeba, jaka zmiana powinna się wydarzyć, ale też często –
jak do niej doprowadzić.

PO DRUGIE,
szukamy osób w wieku 18-35 lat, a więc na początku drogi życiowej. Młodzi ludzie często inaczej patrzą na świat. Nie godzą się na to, co było i co jest. Chcą żyć inaczej, lepiej. Stypendium może być dla nich wsparciem pierwszego, najważniejszego, ale i najtrudniejszego kroku w realizacji założonego celu.

PO TRZECIE,
szukamy ludzi, którzy działają na rzecz innych osób z niepełnosprawnością, ich integracji społecznej i rozwoju. Którym nieobce są inicjatywy obywatelskie. Którzy zamiast mówić: „Załatwcie to za mnie” sami wezmą się do roboty, pracując na rzecz szerszej grupy osób z niepełnosprawnością.

PO CZWARTE,
szukamy osób działających w ramach organizacji pozarządowej. Życie Piotra Pawłowskiego pokazuje bowiem wyraźnie, że najwięcej osiągnąć można razem z innymi, gdy ścierają się pomysły i opinie, gdy można liczyć na wsparcie oraz wspólnie pracować i świętować sukcesy.

PO PIĄTE,
szukamy osób działających w małych miejscowościach, do 20 tys. mieszkańców. W dużych miastach jest zazwyczaj łatwiej o wsparcie w działaniach, znalezienie ludzi do współpracy, a także zapewnienie funduszy. Chcemy dać szansę osobom z mniejszych ośrodków. Potrzeba zmian jest tam przecież tak samo silna. A może nawet silniejsza.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest od 1 czerwca do 31 sierpnia br.: http://www.stypendiumpiotra.pl/wniosek

Więcej informacji: www.stypendiumpiotra.pl

Bank BNP Paribas, członek Koalicji Liderzy Pro Bono już od kilku lat prowadzi działania na rzecz promowania odpowiedzialnych postaw oraz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

22 kwietnia, w Międzynarodowy Dzień Ziemi, Bank BNP Paribas stał się również partnerem ogólnopolskiego projektu „Kampania 17 Celów”.

„Kampania 17 Celów” mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.

Przeczytajcie koniecznie jakie działania w ramach CSR i wolontariatu pracowniczego podejmuje Bank BNP Paribas oraz jego pracownicy na rzecz 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju!

www.bnpparibas.pl/razemzmieniamy/

Zapraszamy również do lektury ciekawego artykułu na temat wiedzy Polaków o Celach Zrównoważonego Rozwoju, przygotowanego na podstawie badania Research Collective, przeprowadzonego na zlecenie CSR Consulting oraz Banku BNP Paribas w ramach wspomnianego partnerstwa w Kampanii 17. Celów.

Jego wyniki pokazują, że o sposobach na walkę z najważniejszymi problemami świata trzeba mówić więcej i głośniej. Dlatego Bank BNP Paribas kolejny raz przybliża tematykę Celów Zrównoważonego Rozwoju, podkreślając pozytywny wpływ ich realizacji na przyszłość planety i jej mieszkańców.

W Polsce niespełna 20% dużych firm oferuje programy wolontariatu pracowniczego. To zaskakujące, biorąc pod uwagę, że badania potwierdzają jego niezwykły wpływ na życie firmy czy organizacji i na zatrudnione w niej osoby. Planując wprowadzenie wolontariatu pracowniczego warto skorzystać ze wskazówek liderów firm – członków Koalicji Liderzy Pro Bono oraz pobrać pierwszą w Polsce Kartę Zasad Wolontariatu Pracowniczego.

Czy warto wdrażać wolontariat pracowniczy w firmie? Aż 88% respondentów przyznaje, że prowadzenie przez ich firmę programu wolontariatu pracowniczego ma wpływ na to, jak postrzegają swoje miejsce pracy. Tak wynika z badania Centrum Wolontariatu. Sensowność pracy (ang. work meaningfulness) jest uważana dziś za jeden z istotniejszych czynników sprzyjających motywacji i zaangażowaniu pracowników. Praca dla firmy realizującej działania prospołeczne, czy proekologiczne, przyczynia się do budowy wyższego dobra, daje pracownikom poczucie celu i znaczenia. Potwierdza to Jacek Kowalski, członek zarządu ds. Human Capital Orange Polska i Lider Pro Bono: Ludzie chętniej szukają firm, w których dzieje się więcej, niż tylko praca. A wolontariat to dopełnienie, dodatkowy sens funkcjonowania w danej firmie.

Jak zatem stworzyć atrakcyjny dla pracowników program wolontariatu, co sprawdza się w praktyce i angażuje ludzi według liderów z Koalicji Liderzy Pro Bono?  

Zapytaj pracownika

Przede wszystkim trzeba zapytać pracowników, jaki rodzaj wolontariatu chcą realizować, w co konkretnie chcą się zaangażować. Każdy nosi w sobie inną potrzebę pomagania, dobrze wykorzystać tę różnorodność. Jeden wybierze schronisko dla zwierząt, inny działania ekologiczne, ktoś będzie chciał odnowić oddział szpitalny, a inny wraz z przyjaciółmi stworzyć świąteczne paczki dla podopiecznych domu dziecka – mówi Marzena Atkielska, prezes Fundacji Santander, Liderka Pro Bono.

Należy pamiętać o fundamentalnej zasadzie – wolontariat pracowniczy jest zawsze dobrowolny i wybór związany z zaangażowaniem społecznym powinien zależeć od pracownika. Oznacza to, że pracodawca nie może zmusić pracownika do świadczeń w ramach wolontariatu, a udział w nim nie może wchodzić w zakres obowiązków służbowych. Jak mówi Jacek Kowalski: sensem wolontariatu pracowniczego jest to, że robimy to z własnej chęci i potrzeby.

Zapomnij o hierarchii stanowisk

Liderzy Pro Bono są najlepszym przykładem tego, że przykład idzie z góry. Agnieszka Servaas, prezes zarządu VIVE Management i Liderka Pro Bono, podkreśla, że angażowanie się w wolontariat pracowników wyższego szczebla jest dziś niezbędne: Oczywistą sprawą dla każdego lidera jest dawanie przykładu, jak również inspirowanie ludzi do samorozwoju, szczególnie młodych pracowników i menadżerów.

W firmie Orange udział menadżerów w działaniach społecznych jest ważny. Jest to rodzaj sygnału, że w tym konkretnym zespole jest przyzwolenie i zachęta, aby angażować się społecznie. Jak mówi Jacek Kowalskiz drugiej strony, tak naprawdę… nie ma to znaczenia: Ludzie żyją swoim życiem, mają swoje pomysły. Trzeba dać im narzędzia wspierające ich w wolontariackiej aktywności i tak naprawdę nie potrzebują już udziału top menadżerów. Na końcu jesteśmy Jackiem, Piotrem, Kasią i Anią, a nie menadżerami tego czy innego szczebla. Wspólnie pomagamy i to buduje najważniejszy przekaz w naszej firmie. Podobnie myśli Przemysław Furlepa, wiceprezes zarządu BNP Paribas Bank Polska, Lider Pro Bono: Zawsze z przyjemnością wspominamy te momenty, kiedy wspólnie montowaliśmy rowery dla domów dziecka, czy sadziliśmy drzewa. To takie momenty, które jednoczą pracowników firmy niezależnie od stanowiska czy funkcji.

Daj narzędzia do pomagania

Dziś wolontariat pracowniczy ma różne formy i możliwości rozwoju. Pracodawcy proponują gotowe programy i projekty tematyczne lub też wspierają indywidualne inicjatywy grup pracowników np. poprzez system przyznawania grantów. Organizują konkursy, szkolenia, konsultacje z koordynatorem, ekspertem, specjalistą zewnętrznym rozwijające wybrane kompetencje. Wolontariusze mogą otrzymać wsparcie logistyczne, komunikacyjne (np. promocja w mediach). Liderzy w firmach tworzą zespoły i włączają się w znane akcje takie jak WOŚP czy Szlachetna Paczka, przy wsparciu organizacji. To pozwala wyjść naprzeciw potrzebom pracowników, dla których działania na rzecz społeczeństwa, potrzebujących, czy środowiska są ważnym elementem ich życia.

Pokaż, dlaczego warto

Wolontariat integruje pracowników, poprawia komunikację wewnętrzną, umiejętność pracy w zespole, rozwija różne kompetencje, przydatne także w pracy zawodowej. Udział pracowników w programie wolontariatu pogłębia ich świadomość istniejących problemów społecznych i środowiskowych, ale jednocześnie zwiększa poczucie realnego wpływu na pozytywną zmianę. Tak wynika m.in. z badań prof. dr hab. Aldony Glińskiej-Neweś z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pytani w badaniu pracownicy wskazują też konkretne, osobiste korzyści wynikające z pomagania innym: poznanie samego siebie, rozwijanie nowych umiejętności i kompetencji, nawiązanie kontaktów, przyjaźni, odkrywanie nowych zainteresowań́ i poznawanie kolegów z pracy w innych sytuacjach. Liderka Pro Bono, Marzena Atkielska zauważa, że korzyści z tej formy zaangażowania społecznego są już na podstawowym poziomie działania: Ludzie mogą się poznać, wspólnie działać dla innych, zobaczyć, jak bardzo mogą być empatyczni, efektywni i zaangażowani w zupełnie nowej roli.

Pobierz Kartę Zasad Wolontariatu Pracowniczego

Jeszcze więcej powodów dla których warto wdrażać wolontariat pracowniczy prezentuje  stworzona przez Koalicję Liderzy Pro Bono, we współpracy z ekspertami Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego. Dokument zawiera zasady i korzyści wynikające z tej formy społecznego zaangażowania oraz prawa wolontariusza – pracownika i obowiązki pracodawcy.

Jak mówi Liderka Pro Bono Agnieszka Servaas: Karta to bardzo potrzebny i bardzo użyteczny dokument. Powiedziałabym, że jest to swoista konstytucja wolontariatu. Każdy może z niej skorzystać i uzyskać odpowiedź, dlaczego warto w firmie wprowadzić tę formę angażowania społecznego pracowników. Szczególnie mnie cieszą mocno wyartykułowane korzyści, jakie niesie wolontariat pracowniczy zarówno dla pracowników, dla firm i organizacji pożytku publicznego.

Karta została stworzona przez liderów i ekspertów z firm zrzeszonych w Koalicji Liderzy Pro Bono: Orange Polska, BNP Paribas Bank Polska, VIVE Group, Fundacja Santander Bank Polska, Unum Życie TUiR, Grupa ANG oraz Jet Line i Ikano Bank.Treść karty konsultowali wolontariusze z firm Koalicji oraz przedstawiciele organizacji od lat wspierających rozwój wolontariatu pracowniczego: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Business Centre Club oraz Pracodawcy RP.

Do pobrania: https://www.liderzyprobono.pl/karta

Więcej wypowiedzi Liderów Pro Bono o Karcie Zasad Wolontariatu Pracowniczego, wolontariacie w ich firmach i roli liderów w społecznym zaangażowaniu pracowników: https://www.liderzyprobono.pl/kim-jestesmy/galeria

Badanie potrzeb społecznych, współpraca z fundatorem, strategia i regularna ewaluacja. Jak sprawić, żeby projekt społecznego zaangażowania biznesu był skuteczną odpowiedzią na realne wyzwania? Szczególnie kiedy tych – z powodu pandemii – przybywa. Fundacja Orange podsumowuje 15 lat swoich doświadczeń, które mogą okazać się inspirujące dla organizacji działających na rzecz pożytku publicznego.

65% konsumentów uważa, że marki mogą rozwiązywać społeczne problemy lepiej niż rządy. 91% millenialsów zmienia swoje wybory konsumenckie na podstawie społecznego zaangażowania marek   – wynika z badania *2019 Meaningful Brands survey powered by Havas. Jak prowadzić programy społecznego zaangażowania biznesu i mądrze wykorzystać jego potencjał w obszarze pro bono? Jaką rolę do odegrania mają fundacje powołane przez firmy? Szczególnie w czasach pandemii, które ujawniają nowe potrzeby społeczno-pomocowe.

Inspiracje znaleźć można w opracowaniu, którym postanowiła podzielić się Fundacja Orange, podsumowując 15 lat swoich doświadczeń w prowadzeniu projektów społecznych i edukacyjnych (opracowanie w wersji elektronicznej dostępne tutaj).

W tym czasie przetestowaliśmy wiele rozwiązań (…). I mamy poczucie, że udało nam się wypracować metodę, która może okazać się inspirująca dla innych organizacji działają­cych na polu pożytku publicznego. Właśnie jej przedstawieniu ma służyć niniejsza publikacja, przygotowana na podstawie materiałów zebranych przez Fundację Stocznia – pisze we wstępie Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

„Metoda Fundacji Orange na skuteczny projekt społeczny” to inspiracje, podpowiedzi, case studies, ale i wnioski z niepowodzeń zebrane pod okiem badaczy Fundacji Stocznia. To materiał zarówno dla fundacji korporacyjnej, firmy, która chce realizować programy zaangażowania społecznego czy „klasycznej” organizacji pozarządowej – wszystkich podmiotów, które działają dla dobra wspólnego.

Publikacja zwraca uwagę na to, o czym warto pamiętać w społecznym zaangażowaniu organizacji. Ważne jest opracowanie:

  • misji i strategii. To wewnętrzny dokument określający, które wyzwania społeczne są dla organizacji ważne, co chce zmienić w obszarze społecznym i jak. Pomaga koncentrować się na celu, organizować wewnętrzną pracę, podejmować decyzje, ale też pozycjonować się wśród interesariuszy. To także decyzja, czy i jak naszą misję chcemy powiązać z zakresem działań fundatora (zdecydowało się na to 36% polskich fundacji korporacyjnych).  
  • diagnozy społecznej. To nie musi być duże przedsięwzięcie – można opracować własne lub korzystać z dostępnych badań czy ekspertyz. Chodzi o sposób myślenia w projektowaniu zmiany, o to, żeby rozumieć problem, na który odpowiadamy, jaka jest jego skala, co już dzieje się w tym obszarze, jakie inne organizacje i instytucje się nim zajmują i w jaki sposób.

Warto też swoje inicjatywy projektować z tymi, na rzecz których będziemy działać, żeby lepiej poznać odbiorców i razem z nimi znaleźć efektywne sposoby wspierania zmiany. Szczególnie jeśli o naszym społecznym zaangażowaniu myślimy w sposób długofalowy bardziej niż poprzez jednorazowe akcje – mówi Łucja Kornaszewska-Antoniuk z Fundacji Orange, członkini Zarządu Forum Darczyńców zrzeszającego fundacje powołane przez firmy.

  • W projekcie społecznym istotne znaczenie ma też ewaluacja. Pozwala sprawdzać, co działa, a które założenia warto modyfikować, wyciągając wnioski na przyszłość.

W opracowaniu „Metoda (…) na skuteczny projekt społeczny” znaleźć można także inspiracje dotyczące tego, jak zarządzać współpracą z fundatorem, z innymi organizacjami i z beneficjentami dla uzyskania najlepszych efektów prowadzonych działań. To właściwa baza, aby rozumieć, że projekt społeczny czy praca fundacji korporacyjnej powinny być równie dobrze zaplanowane i zorganizowane jak projekt biznesowy.

– Cele wielu fundacji prowadzonych przez biznes wybiegają daleko poza te – wizerunkowe. Mogą one odgrywać bardzo ważną rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych – w obszarze edukacji, wykluczenia społecznego, zdrowia czy ekologii. Mają możliwości wywierania rzeczywistego wpływu. Warto tę szansę i potencjał mądrze wykorzystać. Wypracować strategię i się jej trzymać, myśleć długofalowo, kierować się standardami działania fundacji korporacyjnych, uczyć na własnych błędach i dzielić z innymi doświadczeniem – mówi Łucja Krzyżanowska, dyrektorka ds. badań i doradztwa Fundacji Stocznia.

Więcej inspiracji znajduje się w opracowaniu dostępnym tutaj.

IX Konferencja Nienieodpowiedzialnych

Czy nieczystość w biznesie to synonim skuteczności? Czy sukces usprawiedliwia ofiary? Co możemy zrobić w kwestii zmian klimatu, zanieczyszczenia środowiska? Jak wpływa na nas cyfrowa konsumpcja? Jak wykorzystywane są informacje o nas, aby osiągać cele biznesowe i polityczne? ...

13 paź 2021 r.