Ósma Konferencja Nienieodpowiedzialni odbędzie się w wyjątkowych okolicznościach, nie zmienia się jednak jej główny cel – uwrażliwianie biznesu i społeczeństwa na różne wymiary odpowiedzialności. W tym roku rozważania będą dotyczyły tematu zazdrości. Wśród zaproszonych gości m.in. prof. Krzysztof Obłój, prof. Agata Bielik-Robson, prof. Dariusz Jemielniak, Iwona Guzowska, prof. Bartłomiej Dobroczyński.

Tegoroczna edycja Konferencji Nienieodpowiedzialni odbędzie się w formie hybrydowej, łącząc spotkania online 20 i 29 października oraz na żywo 27 października w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, wraz z transmisją w internecie. Tematem przewodnim Konferencji jest zazdrość – czy wiedzie nas na zgubę i niszczy relacje między ludźmi? Czy wzmacnia pogłębianie się nierówności i polaryzacji? Czy pandemia  spotęguje te procesy, czy może stanie się punktem zwrotnym w stronę sprawiedliwszego świata? Jaka przyszłość nas czeka?

Organizując w ubiegłym roku Konferencję, którą zaszczyciło aż 530 osób, od razu zapowiedzieliśmy kolejną edycję. Nikt wtedy nawet sobie nie wyobrażał, w jakich czasach przyjdzie nam ją planować. Postanowiliśmy jednak, że się nie poddamy i przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa, znowu spotkamy się w towarzystwie nienieodpowiedzialnych osób, aby razem dyskutować na temat naszej przyszłości. Pandemia nie zwalnia nas z obowiązku rozmawiania na tematy ważne, potrzebne i niezwykle pilne, dlatego miło mi poinformować, że kolejna, ósma już Konferencja Nienieodpowiedzialni, w trochę innej niż dotychczas formule, dojdzie do skutku – mówi Artur Nowak-Gocławski, inicjator Nienieodpowiedzialnych i prezes ANG Spółdzielni.

Pomimo utrudnionych warunków, organizatorzy nie zrezygnowali z cieszącej się olbrzymią popularnością wśród uczestników „debaty warszawskiej w stylu oksfordzkim” prowadzonej przez Grzegorza Nawrockiego. Teza tegorocznej debaty brzmi: „Nierówności społeczne napędzają rozwój świata”. Rolą uczestników będzie zaprezentowanie argumentów potwierdzających oraz zaprzeczających tej tezie.

Gośćmi Konferencji będą: prof. Agata Bielik-Robson, prof. Bartłomiej Dobroczyński, Przemek Gdański, Łukasz Grass, Iwona Guzowska, prof. Dariusz Jemielniak, prof. Dominika Maison, prof. Krzysztof Obłój, Paweł Rabiej, Krystyna Romanowska, dr Tomasz Sobierajski.

Pomysłodawcą Konferencji Nienieodpowiedzialni jest ANG Spółdzielnia, głównym organizatorem Fundacja Nienieodpowiedzialni. Współorganizatorem tegorocznej edycji zostało m.st Warszawa, Partnerem Strategicznym BNP Paribas Bank Polska. Pozostali partnerzy: Ikano Bank, ING Bank Śląski, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, Signal Iduna.

Patronat Medialny: Kampanie Społeczne, Liberte, odpowiedzialnybiznes.pl, PRoto.

Inicjatywy i Organizacje Partnerskie: Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych (FISE), Fundacja im. Lesława Pagi, Igrzyska Wolności, Liderzy Pro Bono, Open Eyes Economy Summit, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, THINKTANK.

Więcej szczegółów oraz bezpłatna rejestracja na konferencję na stronie: http://2020.nienieodpowiedzialni.pl.

O Nienieodpowiedzialnych

Nienieodpowiedzialni to projekt społeczny o charakterze filozoficzno-biznesowym, którego celem jest uwrażliwianie biznesu i nas, ludzi, obywateli, mieszkańców tego świata na różne wymiary naszej odpowiedzialności. Inicjatywa swoje źródła ma w branży finansowej, ale z biegiem lat rozwinęła się i jest obecna w różnych środowiskach, zarówno biznesowych, jak i pozarządowych i akademickich. Wspólnie szukamy rozwiązań, które mogą czynić biznes i życie bardziej zrównoważonymi i odpowiadającymi potrzebom dzisiejszego świata, a nam samym pomagać budować dobre życie na gruncie zawodowym, obywatelskim i prywatnym – wartościowe zarówno dla nas, jak i dla naszego otoczenia. Zależy nam, aby być platformą do inspirujących dyskusji, łącząc światy na co dzień sobie odległe. Rozmawiamy z filozofami, etykami, socjologami, psychologami, naukowcami, historykami, przedsiębiorcami, liderami biznesu i trzeciego sektora.

Nienieodpowiedzialni istnieją od 2013 r. W ramach projektu organizowane są konferencje, prowadzony jest portal www.nienieodpowiedzialni.pl, wydawana bezpłatna gazeta oraz seria książkowa „Rozmowy o odpowiedzialności”.

O ANG Spółdzielni

ANG Spółdzielnia to profesjonalna organizacja pośrednictwa finansowego, która jako jedyna w branży działa w formie prawnej spółdzielni. Z organizacją współpracuje ponad 300 spółdzielców i ponad 900 ekspertów. Partnerami biznesowymi ANG są wszystkie najważniejsze instytucje finansowe w kraju. ANG jest organizacją, która dokłada wszelkich starań, aby być firmą odpowiedzialną społecznie i rozwija się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

ANG jest aktywnym uczestnikiem inicjatyw krajowych, branżowych i pozarządowych. Współtworzyło „Zasady Dobrych Praktyk Pośrednictwa Finansowego” Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz „Deklarację Pośredników Finansowych KPF”, będącą dobrowolnym manifestem branży, jest sygnatariuszem Karty Różnorodności, Koalicji Rzeczników Etyki, Koalicji Liderzy Pro Bono. Nieprzerwanie od 5 lat utrzymuje tytuł Etycznej Firmy w konkursie organizowanym przez PwC oraz Puls Biznesu, a także jest laureatem konkursu Listki CSR Polityki. Od 5 lat otrzymuje także tytuł Najlepszy Pracodawca Kincentric (dawniej AON Hewitt). Jako jedyna w swojej branży raportuje wyniki i działania w sposób zintegrowany wg standardu GRI. Członkowie społeczności ANG zaangażowani są w wiele projektów związanych z ekonomią społeczną i CSR.

DO 11 PAŹDZIERNIKA organizacje pozarządowe, instytucje, osoby prywatne mogą zgłaszać swoich kandydatów w 4. edycji Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”, zainicjowanej przez liderów biznesu tworzących Koalicję Liderzy Pro Bono (wcześniej Prezesi-wolontariusze).

Ta honorowa nagroda przyznawana jest wolontariuszom, społecznikom, osobom, które dzielą się swoimi kompetencjami, czasem, wiedzą i doświadczeniem zawodowym, wspierając w ten sposób pracę i projekty organizacji pozarządowych oraz cenne inicjatywy społeczne.

Kandydatów do Nagrody może zgłosić każda osoba, organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie) lub inna instytucja, w której realizowany jest wolontariat kompetencji. Pod uwagę brane są działania kandydata w ciągu ostatnich 3 lat.

Oprócz uhonorowania wyjątkowych wolontariuszy, Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia” Koalicji Liderzy Pro Bono ma na celu promowanie formy wolontariatu jaką jest wolontariat kompetencji. Dzielenie się bezcennym kapitałem jakim są umiejętności i kompetencje zawodowe, często pomaga organizacjom przetrwać trudniejsze momenty oraz z sukcesem rozwijać swoją działalność.  

Zgłoszenia kandydatów w tegorocznej, 4. edycji Nagrody,  przyjmowane są od 9 września do 11 października. Oceniane będą realne działania polegające na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, podjęte przez kandydata w 2018, 2019 oraz w I-szej połowie 2020 roku.

Wniosek zgłoszeniowy oraz regulamin Nagrody dostępne są TUTAJ

Oceny i wyboru laureatów dokona Kapituła Nagrody. Ogłoszenie wyników oraz przyznanie laureatom tytułu „Człowiek wiedzy i doświadczenia” nastąpi podczas VIII Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono, w grudniu br., organizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz spółkę Inwestycje Społeczne w ramach programu Koalicja Liderzy Pro Bono.

Fundacja Unum wraz z Ikano Bankiem przeznaczyły środki na pomoc najbardziej potrzebującym seniorom. Do akcji „Pomagamy razem” włączyli się zaangażowani wolontariusze: agenci i pracownicy Unum.

„Wsparcie potrzebujących zawsze wyzwala pozytywną energię, radość i satysfakcję, być może nawet większą niż u obdarowanych. Tak jest i w przypadku zespołu Ikano Banku. Cieszymy się, że mogliśmy połączyć nasze zaangażowanie z doskonałym zapleczem organizacyjnym wolontariatu Fundacji Unum. To nasze wspólne przedsięwzięcie udowadnia, nie po raz pierwszy, że w pracy zespołowej: jeden plus jeden równa się trzy z plusem – (plus za serce). Niech ta pozytywna energia rośnie, zaraża innych i rozprzestrzenia się wokół nas. Dziękuję wszystkim, niesamowitym wolontariuszom Fundacji Unum za fantastyczne wsparcie naszego wspólnego projektu!” Sylwester Pedowicz, Dyrektor Ikano Banku Oddział w Polsce.

Ponad 30 wolontariuszy dokładnie przeanalizowało potrzeby w lokalnych domach pomocy społecznej, domach seniora czy kombatanta. Okazało się, że te miejsca zmagają się z brakami podstawowych rzeczy: żywności, środków czystości, środków ochronnych. Wolontariusze od razu zakasali rękawy, by zrobić potrzebne zakupy, spakować rzeczy i dostarczać do placówek w Przeworsku, Poznaniu, Olsztynie i Łodzi.

Współpraca Ikano Banku i Fundacji Unum zaowocowała pomocą ponad 300 seniorom, zapewniając im najpotrzebniejsze rzeczy i fundując 1000 posiłków.

„Gdy Polskę dotknęły pierwsze zakażenia, lekarze i pielęgniarki miały ręce pełne pracy, a środków ochronnych jak na lekarstwo. Drugą grupa, która była również najbardziej narażona byli seniorzy, przerażeni, by gdziekolwiek wyjść, lub zamknięci w DPS-ach często bez dostępu do najpotrzebniejszych rzeczy, odcięci w kwarantannie. W takiej sytuacji na wagę złota wydaje się ludzka wrażliwość i odwaga by nieść potrzebną pomoc. Dziękuję serdecznie naszym oddanym wolontariuszom, a także Ikano Bankowi za ich nieocenione wsparcie, bez którego nie dotarlibyśmy z pomocą tak szeroko” – dodaje Małgorzata Morańska, Prezes Fundacji Unum.

Dodatkowe informacje o pomocy niesionej przez Unum i Fundację Unum w czasie pandemii można znaleźć na stronie https://coronavirus.unum.pl/.

Jak komunikować wartości, które niesie wolontariat pracowniczy? Jak zachęcić pracowników do wspólnego działania i czy jest ono dla nich istotne...

Koalicja Liderzy Pro Bono to zbiór doświadczeń i dobrych praktyk firm do niej należących. Ideą członkostwa w Koalicji jest również dzielenie się tym potencjałem i wiedzą we własnym gronie. Tak też było podczas ostatniego przed wakacjami, 5. spotkania online Inkubatora Wolontariatu Pracowniczego pt. „Komunikowanie o wolontariacie pracowniczym i rekrutacja wolontariuszy”.

Temat bardzo praktyczny, dlatego swoimi przykładami podzielili się przedstawiciele firm Koalicji, w których wolontariat pracowniczy jest na bardzo zaawansowanym poziomie – Joanna Zaczek, Unum Życie i Fundacja Unum, Magda Mierzwińska, Fundacja Orange oraz  Jolanta Deneka-Kapkowska i Łukasz Zembko, Fundacja Santander Bank Polska.

Opowiedzieli o tym jakie kanały i narzędzia komunikacji są wg nich najbardziej skuteczne, w jaki sposób docierają do pracowników i jakie treści najbardziej motywują firmowych wolontariuszy do angażowania się w akcje i działania w ramach wolontariatu pracowniczego.

Wszyscy zauważyli, że dobra i ciekawa komunikacja, pokazywanie działań, emocji, wolontariuszy i docenianie w ten sposób ich zaangażowania, właściwie załatwia kwestię rekrutacji nowych wolontariuszy. Bo w ludzkiej naturze leży chęć pomagania i wspierania potrzebujących, wystarczy zatem tylko stworzyć im okazję do tego, by mogli się zaangażować. Doświadczenie pokazuje również, że fakt włączania się zarządu i top managementu firmy w aktywności wolontariackie jest czynnikiem motywującym dla innych.

Wolontariat pracowniczy jest ważny i niesie wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i firmie. Natomiast dobra komunikacja o wolontariacie buduje kulturę organizacji opartą na ważnych wartościach i wspiera integrację pracowników.

Sprzęt medyczny, testy na obecność SARS-CoV-2, zajęcia on-line, webinary, kampanie informacyjne, spoty promujące oddawanie krwi i wiele więcej – firmy i organizacje zrzeszone w Koalicji Liderzy Pro Bono podejmują różne działania, by wspierać polską służbę zdrowia, przedsiębiorców, rodziny, uczniów i nauczycieli w czasie epidemii koronawirusa.

DZIAŁANIA NA RZECZ SŁUŻBY ZDROWIA I POTRZEBUJĄCYCH

Fundacja Santander Bank Polska

 • Fundacja Santander Bank Polska oraz Santander Bank Polska przekazały ośmiu szpitalom w Polsce łącznie 2 000 000 złotych. To wsparcie umożliwiło szpitalom zakup respiratorów, testów, odzieży ochronnej, w tym m.in.:
  • aparatura do robienia testów na koronawirusa EliteInGenius – 1 szt.
  • pompy infuzyjne – 5 szt.
  • kombinezony ochronny TYVEKP-CHF-5W – 400 szt.
  • komplet odzieży operacyjnej-bluzaspodnie – 150 szt.   
  • fartuchy sterylne, wzmocnione chirurgiczne – 130 szt.             
  • USG – 1 szt.
  • respirator stacjonarno – transportowy Hamilton – 1 szt.
  • urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej LUCAS – 1 szt.
  • pulsoksymetry napalcowe – ok. 300 szt.
  • maski ochronne – ponad 20 000 szt.   
 • Od 14 do 30 kwietnia trwa akcja Podwójna moc pomagania, do której Fundacja Santander  oraz Santander Bank Polska zapraszają swoich klientów oraz wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do pomocy szpitalom. Do każdej wpłaconej złotówki Santander Bank Polska dopłaci kolejną złotówkę. Na koncie akcji jest już w sumie ponad 3 mln. złotych. Pomoc uzyskają 23 szpitale w łącznej kwocie ponad 5 mln. złotych.

BNP Paribas Bank Polska

 • BNP Paribas Bank Polska przekazał środki na wykonanie 1000 testów na obecność SARS-CoV-2. Dzięki temu szpitale i placówki medyczne mogły zlecić bezpłatnie badania do laboratorium Warsaw Genomics.
 • Ponadto, Bank dołączył do partnerstwa „Badamy-Wspieramy” Grupy Diagnostyka zakupując 500 testów, które pozwolą reprezentantom zawodów medycznych: lekarzom, stomatologom, diagnostykom laboratoryjnym, pielęgniarkom oraz ratownikom medycznym na dokonanie bezpłatnych testów na obecność wirusa SARS-CoV.
 • Dodatkowo, Bank BNP Paribas sfinansuje 500 testów na obecność SARS-CoV-2 dla pracowników laboratoriów medycznych z ośrodków publicznych. To przedsięwzięcie będące wynikiem współpracy BNP Paribas z Alab Laboratoria, przy wsparciu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
 • Bank zakupił również i dostarczył 20 000 maseczek ochronnych do ośrodków medycznych oraz przekazał darowiznę na wsparcie rozwoju narzędzia do zarządzania zbiórkami publicznymi na rzecz szpitali: www.wsparciedlaszpitala.pl.
  Więcej informacji:  www.bnpparibas.pl/koronawirus-aktualnosci oraz www.media.bnpparibas.pl
 • BNP Paribas Bank Polska darowizną finansową wsparł także akcję Stowarzyszenia mali bracia Ubogich – Wielkanocy koszyk dla Seniora oraz zbiórkę Fundacji Onkologicznej Alivia na zakup środków ochronnych dla pacjentów onkologicznych. Bank nieustannie monitoruje sytuację i angażuje się w działania pomocowe dla grup najbardziej odczuwających skutki pandemii.

ANG Spółdzielnia

ANG Spółdzielnia dołączyła do Koalicji Firm wspierających walkę z koronawirusem poprzez przekazanie środków na zakup testów, które będą wykonywane przez Warsaw Genomics. Organizacja Warsaw Genomics (stojącą za programem Badamy Geny) przekierowała swój potencjał laboratoryjny i diagnostyczny w kierunku testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Unum Życie TUiR

 • Unum Życie TUiR oraz Fundacja Unum dołączyły do wspólnej zbiórki kilku zakładów ubezpieczeń, które łącznie przekazały 300 000 zł szpitalowi MSWiA na zakup sprzętu potrzebnego w leczeniu COVID-19 i innych schorzeniach płuc.
 • Fundacja Unum przeznaczyła 25 000 zł na wspieranie pojedynczych gestów dobroci pracowników Unum Życie i współpracowników, współfinansując drobne zakupy spożywcze, zakupy leków, czy inną pomoc w lokalnych społecznościach.
 • zmieniając formułę corocznego Dnia Wolontariusza, Fundacja Unum przeznaczyła ponad 40 000 zł na pomoc wskazanym przez wolontariuszy stowarzyszeniom, fundacjom lub służbom medycznym, którym z uwagi na skutki pandemii brakuje podstawowych środków takich jak maseczki, żywność, środki odkażające.
 • Fundacja Unum pomogła nam przygotować 100 paczek żywnościowych dla podopiecznych Banku Żywności SOS w Warszawie oraz przekazała organizacji darowiznę w wysokości 10.000 zł. Dzięki temu wsparciu żywność trafi do osób starszych, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny. 

Orange Polska

 • Orange Polska przystąpił do koalicji firm, która wspiera Warsaw Genomics w ich działaniach na rzecz upowszechniania i przyspieszania testów na koronawirusa.
 • FabLab Gdańsk powered by Orange dołączył do akcji #drukarzedlaszpitali #przylbicewkoronie i robi przyłbice dla szpitala zakaźnego w Gdańsku. Dotychczas powstały tam już 1142 przyłbice i 180 adapterów, a to nie koniec. Prace trwają i już wkrótce będzie w sumie ponad 5000 przyłbic, które trafią do służb medycznych. (w związku z odwołanymi zajęciami dla dzieci, które prowadzi Fundacja Orange wraz ze Stowarzyszeniem FabLab Gdańsk, postanowiono przekierować środki z warsztatów właśnie na produkcję przyłbic dla lekarzy).

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” organizuje testy na koronawirusa dla całego personelu Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej – Przylądek Nadziei. Jest to niezbędne by nie narażać i zabezpieczać pacjentów czekających na przeszczep szpiku, pacjentów z obniżoną odpornością.

SNOWDOG

Poznańska firma SNOWDOG zakupiła 3 000 maseczek medycznych oraz ffp2, które przekazała do Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu oraz do Fundacji SantEgidio, wspierającej ośrodki dla bezdomnych.
Ponadto, 350 maseczek ffp2 otrzymało od firmy SNOWDOG poznańskie Pogotowie Ratunkowe.

Ikano Bank Oddział w Polsce

Cały zespół Ikano Bank Oddział w Polsce – w podziękowaniu za ciężką pracę i walkę na pierwszej linii frontu – wsparł Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” w Warszawie, darowizną w wysokości 96 500 zł.

WSPIERANIE  PRZEDSIEBIORCÓW:

VIVE Group, do której należy VIVE Management – członek Koalicji Liderzy pro Bono, przystąpiła do Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, aby wspólnymi siłami przyczynić się do ratowania polskich pracowników i przedsiębiorców w obliczu potencjalnego kryzysu gospodarczego związanego z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Wspólnie przygotowano listę postulatów, z którymi – jako ZPPHiU – zwrócono się do przedstawicieli rządu. Pełna informacja TUTAJ

iWealth Management, od połowy marca, prowadzi cykl wideokonferencji AKADEMIA iWEALTH ONLINE, podczas których najlepsi zarządzający i analitycy rynku na bieżąco komentują wydarzenia mające wpływ na rynki kapitałowe.
Link  do informacji o konferencjach: https://iwealth.pl/aktualnosci/ i stały link do konferencji. Natomiast archiwalne nagrania poszczególnych konferencji można zobaczyć na platformie You Tube

Spółka BIGRAM, zajmująca się doradztwem personalnym, razem z tygodnikiem Wprost (www.wprost.pl), przygotowała cykl artykułów eksperckich, w których szeroko omawiana jest obecna sytuacja na rynku pracy – zarówno z perspektywy pracodawców, jak i pracobiorców. Eksperci BIGRAM wskazują na różne rozwiązania, które mogą stanowić alternatywę dla nieprzygotowanych zwolnień, przedstawiają swoje oceny i prognozy. Analizy i porady eksperckie skierowane są również do osób zwalnianych. Więcej materiałów: https://bigram.pl/aktualnosc/

ANG Spółdzielnia dołaczyła do #Niezwalniajmy – akcji zainicjowanej przez Bussines Centre Club i Homejob, której ideą jest ochrona zatrudnionych. Firmy, które biorą udział w inicjatywie deklarują, że w sytuacji wymagającej cięć budżetowych, pierwsze kroki podejmą, redukując nakłady inne niż wynagrodzenia pracownicze.

WSPARCIE EDUKACJI ONLINE – uczniów i nauczycieli:

Wydawnictwo Nowa Era

Nowa Era zaprasza do zapoznania się z bezpłatnym wsparciem dla edukacji zdalnej w tym trudnym dla nas czasie. 
Ponadto, Nowa Era organizuje webinary dla nauczycieli i rodziców: zarówno merytoryczne (ułatwiające nauczanie on-line, prezentujące możliwości różnych narzędzi do wykorzystania), jak i psychologiczne o radzeniu sobie ze stresem, wsparciu uczniów i zachowaniu higieny cyfrowej. Te cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem. Edukacja na czasie. Nauka i relacje – czyli o tym, ze nie ma edukacji zdalnej bez relacji: https://www.nowaera.pl/edukacjanaczasie/naukairelacje

Fundacja Orange

 • Działania dla dzieci:
  • Dla starszych dzieci Fundacja Orange zorganizowała FabLab #wdomu i pokazywała podstawy modelowania 3D i programy, w których mogą projektować. Do tej pory w zajęciach udział wzięło ponad 200 osób. Nowa edycja wystartowała 27.04 – szczegóły na Facebooku:  https://www.facebook.com/events/1128989504135617/
 • Dla nauczycieli:
  Cykl webinarów dla nauczycieli o tym, jak uczyć online. Łącznie w webinarach udział wzięło ponad 6 000 nauczycieli, a nagrania z wydarzeń odtworzyło ponad 27 000 internautów. Nagrania można zobaczyć na kanale YouTube Fundacji Orange. Planowane są kolejne webinary dla nauczycieli.
 • Wsparcie edukacji zdalnej dzieci ze środowisk defaworyzowanych:
  Fundacja Orange wsparła Wioski Dziecięco SOS darowizną, która pomoże podopiecznym Wiosek uczestniczyć w edukacji zdalnej. Dzięki temu dzieci i młodzież  unikną wykluczenia cyfrowego , które  pogłębia i utrwala różnice wśród dzieci ze środowisk  defowaryzowanych. Z udzielonej przez nas pomocy  skorzystają dzieci i młodzież znajdujące się w rodzinach SOS w pieczy zastępczej, w placówkach wsparcia dziennego, w programach młodzieżowych oraz w rodzinach objętych Programem Umacniania Rodziny. Zakupiony sprzęt umożliwi zdalną naukę dzieci i młodzieży, korepetycje online, ułatwi kontakt z opiekunami i rodzinami objętymi wsparciem oraz umożliwi podopiecznym udział w zajęciach odbywających się online organizowanych obecnie przez kadrę SOS Wiosek Dziecięcych https://fundacja.orange.pl/blog/wpis/edukacja-zdalna-nie-dla-wszystkich

BNP Paribas Bank Polska

BNP Paribas Bank Polska troszczy się o edukację, nie tylko finansową – przekazał 150 bankowych laptopów dla potrzebujących wsparcia w edukacji i działaniach on-line. Komputery zostały odświeżone i przygotowane do użytku przez firmę Wasko, która dołączyła jako partner do wspólnej inicjatywy. Laptopy trafiły do organizacji partnerskich Banku i Fundacji BNP Paribas, stypendystów Programu Klasa oraz potrzebujących szkół i placówek opiekuńczo- wychowawczych, z którymi współpracują bankowi wolontariusze.

Santander Bank Polska

Na stronie https://finansiaki.pl/ksiazka-finansiaki-to-my/ – autorskiego projektu edukacji finansowej „Finansiaki”, realizowanego przez Santander Bank Polska,  udostępniona została książka „Finansiaki to my!”. Poradnik przygotowany z myślą o rodzicach pod patronatem merytorycznym Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Książka w przystępny i ciekawy sposób przedstawia podstawowe informacje dotyczące pieniądza oraz jego roli w codziennym życiu. Dorośli znajdą tu wskazówki, jak rozpocząć trudne dla wielu rodziców rozmowy o finansach zarówno z przedszkolakiem, jak i z nastolatkiem oraz jak towarzyszyć dziecku w pierwszych podróżach po świecie pieniądza. Poradnik można pobrać bezpłatnie.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I MERYTORYCZNE:

Fundacja Nienieodpowiedzialni.pl  publikuje  cykl wywiadów „Świat po” – to rozmowy z autorytetami, którzy dzielą się swoimi refleksjami i przemyśleniami dotyczącymi obecnej sytuacji oraz jej konsekwencji. Lektura dostępna TUTAJ

Leaders Island, która w obliczu pandemii, musiała zawiesić szkolenia i wydarzenia przygotowała pakiet usług i materiałów opierających się na formie on-line oraz na doświadczeniu Mentorów Leaders Island, którzy przez wiele lat pracowali na co dzień w sytuacjach kryzysowych. Wśród nich są: mentalne wsparcie on-line doświadczonych psychoterapeutów i różne szkolenia m.in. pracy w wymagających sytuacjach. Link do informacji TUTAJ

Fundacji im. Lesława A. Pagi, w ramach swojego programu Seniorzy 4.0 stworzyła audycje z odpowiedziami na ważne i aktualne pytania na temat ochrony zdrowia i bezpieczeństwa finansowego Seniorów, którzy w szczególności powinni być teraz objęci szczególną opieką. O wartość merytoryczną podcastów Seniorzy 4.0 zadbali Alumni Fundacji. Materiały, które nagrali lektorzy poznańskiego Radia Afera dostępne są tutaj: https://anchor.fm/seniorzy4-0
Działają również alumni innych programów Fundacji im. Lesława A. Pagi, czy to udzielając wsparcia psychologicznego https://www.facebook.com/medbygosia/, czy też drukując przyłbice dla personelu medycznego. https://www.facebook.com/kargor/posts/10217581535670424

Fundacja Integracja oferuje stałą, zdalną pomoc dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami. Doradcy i prawnicy starają się na bieżąco odpowiadać zarówno na pytania natury ogólnej, jak wynikające z pojawiających się w szybkim tempie zmian
w przepisach. Do dyspozycji jest także psycholog. Wykaz najważniejszych kontaktów można znaleźć na stronie Integracji.
Redaktorzy prowadzonego przez Integrację portalu Niepelnosprawni.pl stworzyli kilkadziesiąt poradników i artykułów przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów – poświęconych m.in. zmianom prawnym, wsparciu ze strony państwa, a także informacjom, kto bezpłatnie w miejscu zamieszkania pomoże z zakupami, zapewnieniem posiłku czy wyprowadzeniem psa. Popularność tych treści przeszła najśmielsze oczekiwania – ok. połowy ruchu na portalu w marcu i kwietniu miało związek z informacjami dotyczącymi pandemii koronawirusa.

IKEA oraz Ikano Bank Oddział w Polsce – członek Koalicji Liderzy Pro Bono – wraz z partnerami wsparli Fundację Dajemy Dzieciom Siłę przekazując łącznie darowiznę w wysokości 175 000 zł i organizując koncerty online. W ramach akcji #WSPIERAJMYSIĘ, zespół Blue Cafe i Roksana Węgiel wystąpili na żywo na profilu FB Wola Park. Każdy mógł dołączyć do akcji wpłacając środki na rzecz Fundacji lub zrobić to przez stronę https://fdds.pl/ Środki z darowizn oraz zebrane podczas koncertów on-line przeznaczone będą na wsparcie działania Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111, uruchomienie nowego call center i dodatkowych stanowisk konsultanckich.

KAMPANIE SPOŁECZNE:

AMS SA

 • Kampania AMS: „Dziękujemy Wam #sluzbazdrowia”, będąca podziękowaniem dla wszystkich pracowników służby zdrowia, widoczna jest na backlightach AMS w Poznaniu
  i Warszawie. Kampanię zorganizowali wspólnie AMS SA, członek Koalicji Liderzy Pro Bono, oraz drukarnie Labo Print z Poznania i Servcomp z Warszawy.
 • „Jeśli widzisz ten plakat, to znaczy, że nie mogłeś zostać w domu” – w kwietniu AMS prowadzi kampanię przypominającą tym, którzy nie mogli zostać w domu, o najważniejszych zasadach postępowania w czasie pandemii koronawirusa. Pełna informacja TUTAJ
 • Od połowy kwietnia na analogowych i cyfrowych citylightach AMS można zobaczyć plakat wybitnego polskiego artysty-grafika prof. Lecha Majewskiego „Świat 2020” nawiązujący do sytuacji pandemii, w której znalazł się cały świat. W ten sposób AMS zainaugurował cykl #PrzyjacieleGaleriiPlakatuAMS, w ramach którego na ulicach polskich miast zostaną publikowane plakaty-komentarze artystów obrazujące obecną sytuację. Więcej informacji TUTAJ
 • W ramach akcji #SpołecznieZaangażowanizAMS na nośnikach AMS można zobaczyć kampanie społeczne klientów dotyczące obecnej sytuacji epidemicznej – edukacyjne, wspierające służbę zdrowia i zachęcające do pomocy innym. AMS od lat wspiera działania społeczne, dlatego w ramach tak ważnej dzisiaj solidarności w tym szczególnym okresie jeszcze w większym stopniu udostępnił przestrzeń innym podmiotom z korzyścią dla wspólnej sprawy. Więcej informacji TUTAJ

Jet Line

Od początku trwania pandemii, realizująca kampanie outdoorowe agencja marketingowa
Jet Line, wsparła poprzez udostępnienie swoich nośników reklamowych aż kilkanaście akcji społecznych. Wśród nich:

 • Agencja Jet Line dla Mazowieckiego Oddziału PCK bezpłatnie przygotowała i emituje na swoich ekranach cyfrowych spoty zachęcające do Honorowego Krwiodawstwa, a także do pomocy osobom potrzebującym. W związku z epidemią koronawirusa i większą liczbą hospitalizowanych, krew jest jeszcze bardziej potrzebna. Tak samo, jeszcze większą opieką musimy teraz otoczyć osoby starsze i samotne. 
 • Jet Line na blisko 130 ekranach cyfrowych w Warszawie, wspiera akcję Polskiej Akcji Humanitarnej #PajacykBezPrzerwy. Zamknięcie szkół na skutek pandemii koronawirusa to dla wielu dzieci koniec regularnych posiłków. Często – odebrana jedyna szansa na ciepły posiłek w ciągu dnia. PAH apeluje o pomoc i działanie na rzecz najmłodszych. Więcej TUTAJ
 • Jet Line wspiera również akcję #PosiłekDlaSeniora udostępniając pro bono 130 swoich ekranów! Jedna wpłata dwa razy pomaga: warszawskim Seniorom i Restauratorom. Można wpłacać dowolną kwotę, a każde uzbierane 25 złotych
  to 4 pełnowartościowe posiłki na cały dzień. Można zamówić znajomemu, sąsiadowi, można wesprzeć innych, całkiem nieznajomych. Więcej szczegółów: https://zrzutka.pl/ty52jv
 • Jet Line, udostępniając swoje ekrany MyLED i MORE, komunikacyjnie wsparł WOŚP w nagłośnieniu zbiórki pieniędzy na sprzęt do walki z #COVID
 • #ZostanWDomu #PoczytajOSztuce to wspólna kampania CSR-owa Fundacji Promocji Sztuki „Niezła Sztuka” oraz zajmującej się reklamą outdoorową firmy Jet Line, promująca polską sztukę w przestrzeni miejskiej. 3 miesiące, 100 nośników, 1000 artykułów … a do ich czytania zapraszają sami artyści, tacy jak Olga Boznańska, Anna Bilińska Bohdanowicz, Stanisław Wyspiański czy Jacek Malczewski… Każdy znajdzie coś dla siebie TUTAJ
 • Jet Line udostępniła ekrany w Warszawie dla inicjatywy Mobilny Punkt Poradnictwa. MPP to autobus dla osób w kryzysie bezdomności, pełniący ważną rolę w udzielaniu pomocy doraźnej. Autobus umożliwi osobom bezdomnym przemieszczanie się pomiędzy schroniskami, noclegowniami, jadłodajniami, ogrzewalniami, punktami pomocy medycznej oraz łaźnią. MPP dociera do dworców kolejowych, miejsc, gdzie przebywają osoby bezdomne, oferując możliwość transportu do placówek, ciepły napój oraz poradnictwo. https://www.facebook.com/autobusmpp/photos/a.275908996401625/544016162924239/?type=3&theater
 • Agencja Jet Line wsparła inicjatywę Sygnał – Pogotowie Gastronomiczne, udostępniając im ekrany DOOH w Warszawie. Sygnał dysponuje bazą lekarzy i pielęgniarek w warszawskich szpitalach oraz zaangażowanych kierowców i restauracji – każda restauracja, która gotuje dla medyków może się zgłosić do Sygnału, a Sygnał – oczywiście bezpłatnie – zaplanuje trasę. Jedzenie trafi do tych medyków, którzy danego dnia najbardziej go potrzebują.
  Akcję wymyśliła i skoordynowała społeczność Wietnamczyków w Polsce. https://sygnalpogotowie.pl/o-nas.html
 • Na skutki kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię COVID-19 najmocniej narażone są małe i średnie firmy. Jedynym sposobem, żeby przetrwać tę sytuację jest współpraca. Startup Cashy stworzył platformę www.startupypomagaja.pl, na której profesjonaliści wymieniają się konsultacjami bezpłatnie lub w zamian za darowiznę. Jet Line udostępnił na potrzeby komunikacji tej akcji 130 ekranów DOOH w Warszawie.
  Na platformie startupypomagaja.pl specjaliści oferują konsultacje m.in. w zakresie prawa, IT, finansów, HR, marketingu, ale także mentoringu, czy wsparcia psychologicznego. Dzięki niej firmy i przedsiębiorcy dotknięci kryzysem lub stojący w obliczu kryzysu wywołanego pandemią, mogą sięgnąć po profesjonalne wsparcie w wielu kluczowych obszarach i jednocześnie sami zaoferować wsparcie innym lub wesprzeć ważny cel. 
 • Własna akcja Jet Line … „Dziękujemy tym, którzy nie zostali w domach”.
  Drogi Panie Kurierze, droga Pani Kasjerko, Panie Motorniczy, Pani Listonoszko, Panie Kierowco, Pani Salowo … dzięki, że jesteście!
  Przez ostatni czas wszyscy zobaczyliśmy, że nic samo się nie robi. Kiedy czasem świat staje na głowie, codzienne sprawy go ratują. Ukłony dla wszystkich, którzy nie zostając w domach sprawiali te małe, wielkie rzeczy.
  Jet Line przygotował spoty na ekrany #MORE i zaprosił fantastycznych Autorów Ilustratorów, żeby narysowali, jak to czują. Zgodzili się z radością: Anna Dusza illustrationBartosz SzymkiewiczJulia MirnyNieładnieNatka Wieczorek
  Takie rzeczy tylko out of home! https://www.facebook.com/Jet.Line.Outdoor/photos/pcb.3005279932926681/3005254389595902/?type=3&theater

BNP Paribas Bank Polska

BNP Paribas Bank Polska prowadzi kampanię informacyjną #zostanwdomu, zachęcającą do bezpiecznego bankowania i wychodzenia z domu tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Bank przygotował także dedykowaną zakładkę na www nt. koronowirusa.

Fundacja Santander Bank Polska

Fundacja Santander Bank Polska oraz Santander Bank Polska zachęcają w spocie: „Jeśli chcesz, żeby było jak dawniej … bankuj zdalnie, płać bezstykowo, a najlepiej zostań w domu!”. W tym trudnym dla wszystkich Santander chce być partnerem dla swoich Klientów – nie tylko w kwestiach finansowych, ale też ułatwić im codzienne życie.
Santander Bank Polska wspiera swoich klientów dzieląc się swoją wiedzą i kompetencjami – organizuje webinary edukacyjne – wspólnie z inFakt o tarczy antykryzsowej, z biurem maklerskim o inwestycjach, z prawnikami o rozwiązaniach tarczy antykryzysowej, o perspektywach branż.
Uruchomiona została także strona internetowa RazemPokonamy.pl, na której publikowane są stale aktualizowane i weryfikowane treści, a linki prowadzą jedynie do sprawdzonych źródeł informacji. Celem portalu jest rzetelne przekazywanie informacji oraz agregowanie treści, które są teraz najpotrzebniejsze w związku z panującą pandemią.

DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW-WOLONTARIUSZY:

Orange Polska 

 • Wsparcie Domów Dziecka (dostarczenie niezbędnego sprzętu do 12 Domów Dziecka na trenie Jeleniej Góry)
 • Produkcja przyłbic na drukarkach 3D ok 300 szt. Przekazywane do placówek medycznych w Warszawie
 • Szycie maseczek dla seniorów w Domach Opieki Społecznej, dla medyków i wszystkich potrzebujących  w województwie śląskim, małopolskim (tu skala działań jest bardzo duża)
 • Doraźne wsparcie szpitali w zakupie płynów do dezynfekcji, rękawiczek, przyłbic itp. Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Szpital w Przemyślu, placówki medyczne w Sosnowcu.

  https://biuroprasowe.orange.pl/blog/w-czasach-pandemii-szyja-ucza-i-gotuja-dla-innych-nasi-bohaterowie-wolontariusze-orange/

Unum Życie TUiR

Pracownicy i agenci  firmy Unum Życie TUiR, w ramach akcji Pomagamy Razem prowadzonej przez Fundację Unum, zaangażowali się kupując sprzęt i środki ochronne dla służb medycznych, w tym:

 • środki odkażające dla oddziału zakaźnego Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie,
 • 2200 maseczek dla pracowników Szpitala Dziecięcego w Olsztynie,
 • 550 maseczek dla Szpitala Położniczo-Ginekologicznego w Olsztynie,
 • 20 kombinezonów dla Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy,
 • 8 kombinezonów dla Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy,
 • 2000 maseczek dla Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie,
 • 400 maseczek i 70 przyłbic dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II oraz Krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego,
 • 80 kombinezonów ochronnych dla personelu Szpitala MSWiA w Warszawie

Fundacja Santander Bank Polska

Fundacja zakupiła niezbędne materiały do uszycia ponad 13 tysięcy maseczek (bawełna, flizelina, guma). W całej Polsce wolontariusze fundacji szyją maseczki, które sukcesywanie są przekazywane do szpitali, placówek medycznych oraz do pracowników oddziałów Santander Bank Polska, którzy pracują bezpośrednio z klientami.

W tym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie eksperckie w ramach Inkubatora Wolontariatu Pracowniczego dla przedstawicieli firm Koalicji Liderzy Pro Bono. Inkubator to projekt, który ma na celu wspieranie i pomoc osobom odpowiedzialnym w firmach za wolontariat pracowniczy, bądź zainteresowanym jego uruchomieniem i rozwojem.

O tym, czym jest E-WOLONTARIAT, jak działają e-wolontariusze, a także jak wspierać wolontariat tradycyjny e-wolontariatem – opowiadała Marzena Kacprowicz, ekspert Fundacji Dobra Sieć, promotorka kreatywnego korzystania z Internetu, pomysłodawczyni aplikacji TuDu.org.pl i Lever Basic.

E-wolontariat może być fantastycznym uzupełnieniem tradycyjnej oferty wolontariatu pracowniczego. Szczególnie w tym czasie jest to rozwiązanie dla osób, które mają obawy związane z bezpośrednim kontaktem z innymi, czy przebywaniem na zewnątrz, a jednocześnie chciałyby działać wolontariacko i pomagać innym.

Czym zatem jest e-wolontariat?

E-wolontariat to wolontariat wykonywany za pośrednictwem Internetu, w systemie on-line.
Istnieje szereg aktywności, które mogą być wykonywane w ramach e-wolontariatu, przez Internet, np.: udzielanie bezpłatnych porad, tłumaczenie dokumentów, prowadzenie fanpage’ów organizacjom pozarządowym, promowanie zbiórek internetowych dla organizacji, tworzenie informacji i newsletterów, zawiązywanie i moderowanie grup wsparcia, tworzenie stron internetowych, prowadzenie kursów on-line, projektowanie grafik, filmów, podcastów … i wiele innych.

Tak samo jak w przypadku wolontariatu tradycyjnego, podejmowane działania są dobrowolne i wynikają z potrzeby niesienia wsparcia innym i angażowania się w sprawy społeczne – czyli by zostać wirtualnym wolontariuszem, trzeba mieć dokładnie tę samą motywację.

W każdym czasie – bo przecież nie tylko w czasie pandemii – e-wolontariat może z jednej strony wielu osobom dawać większy komfort działania, ale także stwarza dodatkowe perspektywy. E-wolontariat ROZSZERZA możliwości wolontariatu tradycyjnego, bo dzięki działaniu w sieci może mieć zdecydowanie większy zasięg – nie ma ograniczeń terytorialnych, czy umożliwia e-wolontariuszowi wygodne zarządzanie swoim czasem. Obecność w świecie wirtualnym staje się już konieczna dla większości organizacji, a zatem wsparcie wolontariuszy w tej przestrzeni jest niezbędne.

Więcej o e-wolontariacie, o jego możliwościach, ciekawych przykładach można przeczytać na stronie:
http://e-wolontariat.pl/co-robimy/publikacje/podrecznik-e-wolontariatu/

Zazdrość, nierówność, polaryzacja... przyszłość?

Zbliża się ósma Konferencja Nienieodpowiedzialni, której głównym celem niezmiennie jest uwrażliwianie biznesu i społeczeństwa na różne wymiary odpowiedzialności. W tym roku rozważania będą dotyczyły tematu zazdrości.

25 Wrz 2020 r.

Ruszyła 4. edycja Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”

Niezastąpieni wolontariusze - doradcy, opiekunowie, mentorzy - ludzie różnych profesji, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem, kompetencjami i zaangażowaniem wspierają rozwój i działania organizacji pozarządowych oraz ważne inicjatywy społeczne.

08 Wrz 2020 r.

Unum i Ikano Bank Oddział w Polsce - z sercem do seniorów

Gdy zespoły firm Koalicji Liderzy Pro Bono łączą swoje siły – dzieją się rzeczy piękne! Współpraca Fundacji Unum i Ikano Bank Oddział w Polsce zaowocowała pomocą ponad 300 seniorom, zapewniając im najpotrzebniejsze rzeczy i fundując 1000 posiłków.

02 Lip 2020 r.