O tym jak ogromne jest zaangażowanie pracowników i współpracowników Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Unum Życie oraz jak ta działalność jest dla nich ważna świadczy fakt, że spośród pięciuset pracowników i współpracowników firmy, około trzystu angażuje się w różne działania wolontariackie. Dlatego 4 kwietnia Akademia Rozwoju filantropii w Polsce przyznała firmie Certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”.

Certyfikat ma na celu promocję wolontariatu pracowniczego, ochronę jego wartości, a także wsparcie firm i organizacji w rozwijaniu wolontariatu pracowniczego zgodnie ze standardami określonymi w Karcie Zasad Wolontariatu Pracowniczego – pierwszym dokumencie, w którym zebrane zostały fundamentalne zasady wolontariatu firmowego, prawa i obowiązki wolontariuszy oraz organizatorów – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.  

Na podstawie wywiadów i materiałów zgromadzonych w trakcie audytu, a następnie rekomendacji niezależnej Komisji Certyfikacyjnej, Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji otrzymało Certyfikat “Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” – poziom trzeci, najwyższy.

Otrzymanie przez Unum Życie TUiR Certyfikatu oznacza, że wolontariat pracowniczy – rozumiany jako dobrowolna, bezpłatna praca na rzecz innych świadczona przez pracowników i wspierana przez ich pracodawcę – zorganizowany jest i prowadzony w najwyższym stopniu w zgodności z zasadami opisanymi w Karcie Zasad Wolontariatu Pracowniczego. Wypełnia fundamentalne zasady wolontariatu pracowniczego, w tym poszanowanie praw wolontariuszy oraz wypełnienie obowiązków pracodawcy.

Dziękuję Komisji za wyróżnienie i uznanie, które przyjmuję w imieniu wszystkich zaangażowanych wolontariuszy. Nie byłoby wolontariatu pracowniczego, gdyby nie wrażliwość i empatia naszych wspaniałych pracowników, a także zarządu który stwarza nam przestrzeń do tego żebyśmy mogli wyzwalać z siebie to, co najlepsze – powiedziała Małgorzata Morańska, Kierownik Zespołu Komunikacji Korporacyjnej i Rzecznik prasowy Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, a także Prezes Zarządu Fundacji Unum, odbierając Certyfikat.

Aktywność wolontariuszy-pracowników Unum Życie TUiR wspiera i koordynuje powołana w 2009 roku Fundacja Unum. Prowadzi ona szereg działań, których celem jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, promocja zdrowia, a także szerzenie idei społecznej odpowiedzialności. W wiele organizowanych przez Fundację akcji włączają się pracownicy-wolontariusze. W ramach wolontariatu pracowniczego Fundacja wspiera także inicjatywy pracowników.
Więcej o Fundacji Unum: https://fundacjaunum.pl/

To już trzeci Certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” przyznany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W grudniu 2021 roku, Certyfikaty otrzymały firmy Orange Polska oraz BNP Paribas Bank Polska.

Więcej informacji o idei Certyfikatu, jego poziomach oraz procesie audytu na: https://www.liderzyprobono.pl/wolontariat-pracowniczy-wysokiej-jakosci

Szacunek dla drugiego człowieka, empatia i zdolność do kooperacji – to najważniejsze postawy, jakie powinien kształtować wolontariat pracowniczy. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja BNP Paribas zaprezentowały wyniki badania „Wolontariat pracowniczy przyszłości”. Raport zawiera m.in. wskazówki dla firm, organizacji i liderów społecznych, jak wprowadzać tę formę zaangażowania w swoje środowisko, konkretne korzyści, jakie ma z tego pracownik i pracodawca oraz jakie cele powinien realizować wolontariat przyszłości.

– Z naszego badania wynika, że pracownicy dzięki zaangażowaniu w wolontariat pracowniczy mają przede wszystkim satysfakcję z niesienia pomocy oraz poczucie wpływu na otoczenie. Inne korzyści pracowników z zaangażowania wolontariat to m.in. zdobywanie nowych doświadczeń, przydatnych w pracy zawodowej i w życiu oraz wzrost satysfakcji z pracy w firmie, co także pozytywnie wpływa na ich dobrostan – mówi Tomasz Schimanek, autor raportu, polityk społeczny, badacz, aktywista pozarządowy, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

POBIERZ RAPORT

Celem badania było określenie oczekiwań wobec wolontariatu pracowniczego ze strony jego najważniejszych interesariuszy: pracodawców, wolontariuszy – pracowników oraz partnerów, organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych. Raport zawiera fakty nt. wolontariatu pracowniczego w Polsce – jakie cele powinien realizować, co konkretnie daje społeczeństwu, jakie są bariery w jego wprowadzaniu, podejście pracodawców, obszary w których się angażują pracownicy i wiele innych. 

Znalazły się w nim również informacje dotyczące  46 programów wolontariatu pracowniczego realizowanych w 2021 roku oraz wizja wolontariatu pracowniczego przyszłości wg. pracodawców, wolontariuszy – pracowników oraz partnerów badania organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych. 

Raport został zaprezentowany 4 kwietnia w czasie spotkania online z udziałem Tomasza Schimanka, Joanny Gajdy-Wróblewskiej, prezeski zarządu Fundacji BNP Paribas, Tiny Sobocińskiej, HR4future Founder & HR Strategic Advisor, członków Koalicji Liderzy Pro Bono: Przemysława Furlepy, wiceprezesa zarządu Banku BNP Paribas oraz Marka Kuzaki, prezesa zarządu AMS S.A., a także Jacka Jakubowskiego, superwizora i trenera Grupy TROP oraz Pawła Łukasiaka, prezesa zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Wydarzenie poprowadził dziennikarz Paweł Oksanowicz. 

Organizatorem badania była Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a partnerem raportu „Wolontariat pracowniczy przyszłości” jest Fundacja BNP Paribas.

POBIERZ RAPORT

Żadna firma nie jest samotną wyspą. Funkcjonując w określonym otoczeniu, wywiera wpływ na sposób życia ludzi i ich zamożność; na strukturę społeczną, kulturę, zdrowie i środowisko naturalne.  W swoim najnowszym raporcie „Social Impact. Wpływ społeczny firm a wellbeing pracowników” Well.hr opisuje działania biznesu, które prowadzą do pozytywnych zmian. W dobie dzisiejszych wyzwań temat ten jest szczególnie ważny. Partnerami raportu są firmy PwC, VanityStyle i TVN Discovery.   

Gdyby ktoś 20 lat temu powiedział nam, z jakimi zagrożeniami będziemy się dziś mierzyć, większość uznałaby, że ma interes w podsycaniu niepokoju. Tak właśnie wiele osób reagowało na informacje ekologów dotyczące zmian klimatycznych. Firmy przez lata koncentrowały się na krótkoterminowym zysku, a ludzie na konsumpcji. Nikt nie chciał słyszeć o zmianach.

Dziś świadomość społeczna jest znacznie wyższa. Chcemy wiedzieć, jak działają firmy wokół nas i jak ich działania przekładają się na planetę i jakość naszego życia. Konsumenci chętniej kupują produkty i usługi firm, które działają przejrzyście i odpowiedzialnie. Są też bardziej lojalni wobec organizacji, które pomagają w rozwiązywaniu problemów społecznych i środowiskowy. Coraz większą wartość ma dla nas również poczucie sensu pracy.

Doświadczenie pandemii podniosło jeszcze świadomość ludzi. Wielu z nas zastanawiało się, co do niej doprowadziło i jaki udział miał w tym nasz nadmierny konsumpcjonizm i dążenie firm do maksymalizacji zysków. Jednocześnie obserwowaliśmy dobre praktyki pracodawców, którzy nie tylko zaangażowali się w walkę z pandemią, ale także inwestowali w wellbeing pracowników, stawiając człowieka w centrum uwagi. Działania firm podczas pandemii – kontrastujące często z działaniami rządów – przełożyły się na wzrost  zaufania do biznesu, ale jednocześnie sprawiły, że oczekujemy dziś od niego dużo więcej.  

Ostatnie tygodnie postawiły przed biznesem dodatkowe wyzwania. 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, doprowadzając do eskalacji trwającego od 2014 r. konfliktu. Wywołana przez Putina wojna może rozlać się na wiele krajów. Kolejne państwa i organizacje nakładają na Rosję sankcje gospodarcze. Jednocześnie rośnie presja na międzynarodowe korporacje, które od lat prowadziły w Rosji interesy. Część z nich już wycofała się z tego rynku. Kolejne, podejmując w tej sprawie decyzje, kładą na szali, z jednej strony, odpowiedzialność za wyniki firmy i pracowników w Rosji, z drugiej, moralną ocenę swojego udziału w budowaniu potencjału gospodarczego kraju, który zagraża pokojowi w Europie. Social impact nigdy dotąd nie był kwestią równie ważną dla pracowników, kandydatów, firm i całych społeczeństw.

Raport pt. „Social impact. Wpływ społeczny firm a wellbeing pracowników” to kompleksowy przewodnik po tematyce wpływu społecznego. Zawiera on  informacje o trendach, które sprawiły, że social impact jest dziś tak ważny, przedstawia dowody na to, że odpowiedzialne działania firm przekładają się na wellbeing pracowników. Autorzy raportu dzielą się wynikami badań i setkami dobrych praktyk. Podpowiadają, jak budować zaangażowanie pracowników w wolontariat i podają przykłady firm, które postępują odpowiedzialnie wobec planety, społeczności i pracowników. Partnerami raportu są firmy PwC. TVN Discovery i VanityStyle, a jej sponsorem Fundacja ORLEN. Raport jest dostępny w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej – na stronie:  https://wellbeingposwojemu.pl/social-impact.

.

Well.hr zajmuje się projektami z zakresu wellbeingu, różnorodności, employer brandingu, kultury organizacyjnej, budowania zaangażowania i komunikacji wewnętrznej. Firma prowadzi w organizacjach badania, tworzy i wdraża strategie, promuje najlepszych pracodawców i ich praktyki oraz dostarcza inspiracji i edukuje rynek, m.in. w cyklicznie wydawanych raportach. Well.hr jest także twórcą pierwszej w Polsce bazy pracoumilaczy. Misją firmy jest kreowanie nowych standardów pracy w Polsce. www.well.hr

Na jakie wyzwania przyszłości odpowiada wolontariat pracowniczy? Jakie cele powinien realizować? Co konkretnie wolontariat pracowniczy daje pracownikom, liderom firm i społeczeństwu? Na jakich wartościach i zasadach powinien być budowany? Te i szereg innych pytań zadano pracodawcom, pracownikom-wolontariuszom, przedstawicielom organizacji pozarządowych i samorządów oraz ekspertom, w trakcie badania przeprowadzonego jesienią 2021 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, we współpracy z Fundacją BNP Paribas. Na podstawie odpowiedzi uzyskanych z ankiet oraz wywiadów, powstał obraz wolontariatu pracowniczego jutra.

Raport „Wolontariat pracowniczy przyszłości” prezentujący wyniki badania oraz wnioski i rekomendacje dotyczące rozwoju wolontariatu pracowniczego w Polsce zostanie zaprezentowany 4 kwietnia br., o godz. 14.30, podczas wydarzenia online z udziałem organizatorów badania oraz zaproszonych ekspertów.

Celem przeprowadzonego jesienią 2021 roku badania, którego podsumowaniem jest Raport, było określenie wizji wolontariatu pracowniczego przyszłości oraz oczekiwań wobec kierunku jego rozwoju ze strony jego najważniejszych interesariuszy: pracodawców, wolontariuszy-pracowników oraz partnerów, organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych. Badanie pozwoliło również zebrać informacje dotyczące aż 46 programów wolontariatu pracowniczego realizowanych w 2021 roku, uzupełnione o opisy dwóch przykładów takich programów działających w Orange Polska i w Banku BNP Paribas.

4 kwietnia wyniki badania przedstawi autor raportu Tomasz Schimanek, polityk społeczny, badacz, aktywista pozarządowy, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, a skomentuje je  z perspektywy praktycznych doświadczeń Joanna Gajda-Wróblewska, prezeska zarządu Fundacji BNP Paribas.

Raport oraz wizję wolontariatu pracowniczego przyszłości skomentują także zaproszeni goście: Tina Sobocińska, HR4future Founder & HR Strategic Advisor, Przemysław Furlepa, wiceprezes zarządu Banku BNP Paribas, członek Koalicji Liderzy Pro Bono, Marek Kuzaka, prezes zarządu AMS S.A., członek Koalicji Liderzy Pro Bono, a także Jacek Jakubowski, współwłaściciel i superwizor Grupy TROP, trener, coach oraz Paweł Łukasiak, prezes zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Wydarzenie poprowadzi dziennikarz Paweł Oksanowicz.

Wydarzenie odbędzie się w Centralnym Domu Technologii w Warszawie i będzie transmitowane online na kanale YouTube i Facebooku Koalicji Liderzy Pro Bono: https://www.facebook.com/LiderzyProBono oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce https://www.facebook.com/AkademiaRozwojuFilantropiiwPolsce

Badanie, zakończone opracowaniem raportu „Wolontariat pracowniczy przyszłości”, przeprowadziła Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a partnerem badania oraz wydarzenia, podczas którego zostanie on ogłoszony jest Fundacja BNP Paribas.

Więcej o ekspertach, którzy wezmą udział w wydarzeniu:

<strong><strong><strong>Tomasz Schimanek, ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych</strong></strong></strong>
Tomasz Schimanek, ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych

Polityk społeczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, działacz sektora pozarządowego, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, współpracownik wielu organizacji pozarządowych. Był m.in. członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Doradczej przy Pełnomocniku Premiera ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorców przy Ministrze Gospodarki. Trener, doradca, od lat działa na rzecz rozwoju współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną, a także z przedsiębiorcami, m.in. w zakresie społecznego zaangażowania biznesu, zarządzania wiekiem, przedsiębiorczości społecznej i społecznych zamówień publicznych. Autor i współautor wielu publikacji dotyczących organizacji pozarządowych i ich współpracy z samorządami terytorialnymi i biznesem.

<strong><strong><strong>Joanna Gajda-Wróblewska, Fundacja BNP Paribas</strong></strong></strong>
Joanna Gajda-Wróblewska, Fundacja BNP Paribas

Kierowniczka zespołu projektów społecznych w Banku BNP Paribas, prezeska Zarządu Fundacji BNP Paribas. Entuzjastka społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego stylu życia. Od 2015 roku w Banku BNP Paribas odpowiada za wzmacnianie świadomości pracowników w zakresie CSR, rozwijanie wpływu społecznego Banku, współpracę Banku z organizacjami społecznymi oraz zaangażowanie społeczne pracowników. Od czerwca 2020 zarządza projektami społecznymi w Fundacji BNP Paribas, gdzie kontynuuje działania związane ze wzmacnianiem pozytywnego wpływu społecznego Banku. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Manager CSR na Collegium Civitas. Prywatnie społeczniczka, mama, wychowująca w duchu rodzicielstwa bliskości i pasjonatka mikropodróży.

<strong><strong><strong><strong>Tina Sobocińska, HR4future Founder & HR Strategic Advisor</strong></strong></strong></strong>
Tina Sobocińska, HR4future Founder & HR Strategic Advisor

HR Director z 20+ lat doświadczeniem w międzynarodowych firmach (PwC, DHL, Schneider Electric, Sanofi Aventis).
Liderka networku Digital HR Champions.
Inicjatorka i liderka pierwszego w Polsce Ideathonu NGO dla Fundacji Integracja.
Pasjonatka i doradca HR w projektach: Workplace of the future.
Współautorka serii podcastów: ‘Case study: praca hybrydowa’ nagrywanych z Jarosławem Kuźniarem, Voice House.
Wykładowca na Uniwersytecie SWPS i w SGH.

<strong><strong><strong><strong><strong>Przemysław Furlepa, Bank BNP Paribas</strong></strong></strong></strong></strong>
Przemysław Furlepa, Bank BNP Paribas

Od października 2017 roku Wiceprezes Zarządu w BNP Paribas Bank Polska odpowiedzialny za Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej. Wcześniej najdłużej związany z ING Bankiem Śląskim, gdzie m.in. pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Bankowością Detaliczną, odpowiadał za zarządzanie relacjami z klientami, segmentami i bankowością internetową. Brał udział w wielu międzynarodowych projektach skoncentrowanych na budowaniu wartości dla klientów poprzez podejście omnikanałowe, wzrost jakości oferty usług Digital oraz współpracę ze fin-techami.

<strong><strong><strong><strong><strong><strong>Marek Kuzaka, AMS</strong></strong></strong></strong></strong></strong>
Marek Kuzaka, AMS

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z branżą reklamy zewnętrznej związany od ponad 25 lat. Od 2003 roku wiceprezes, a od 2011 prezes zarządu AMS SA – lidera reklamy out-of-home (OOH) w Polsce. Wiceprezes Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej. Ekspert z zakresu branżowych rozwiązań prawnych. Współpracownik Instytutu Partnerstwa Publiczo-Prywatnego, współpracuje także z Towarzystwem Urbanistów Polskich. Członek koalicji „Liderzy Pro Bono”, kapituły Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” oraz Rady Pracodawców przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierujący największym w historii Polski projektem w formule PPP w zakresie wyposażenia w meble miejskie m.st. Warszawy. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.

<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Jacek Jakubowski</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>, Grupa TROP
Jacek Jakubowski, Grupa TROP

Współwłaściciel i Superwizor Grupy TROP, psycholog, przewodniczący Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek polskiego klubu amerykańskiej organizacji Innowatorzy dla Dobra Ogółu ASHOKA. Jest uznanym ekspertem w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest autorem koncepcji pierwszej w Polsce Szkoły Trenerów (założonej przed czterdziestu laty), która wyewoluowała w największą Szkołę Trenerów Biznesu, Szkołę Coachów i Psychologiczną Akademię Lidera prowadzone w ramach Grupy TROP.
Doświadczony mentor i coach pracujący z najwyższą kadrą menedżerską. Pracował dla wielu firm m.in. Amplico Life, Raiffeisen Bank, ING Bank Śląski, BZ WBK, Agora, ITI, Bombardier, M-Bank, PLL LOT, WSiP, BPH, Inter Cars, PWN i innych. Był konsultantem wielu organizacji pozarządowych – m.in. Akademii Rozwoju Filantropii, Stowarzyszenia CAL (Centra Aktywności Lokalnej), Klubu Gaja, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Organizuje ogólnopolskie FESTIWALE p.n. EMPATIA W DZIAŁANIU.

<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Paweł Łukasiak, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
Paweł Łukasiak, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Prezes zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, członek zarządu Fundacji Dobra Sieć. Akademią kieruje od sierpnia 1998 roku. Stypendysta Fundacji Ashoka, Departamentu Stanu USA i Fundacji Charlesa Stewarta Motta. Ekspert w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i społecznego zaangażowania biznesu (CCI). Autor i współautor wielu publikacji. W 2011 roku nagrodzony Medalem Solidarności Społecznej m.in. za propagowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu. W 2011 roku odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Członek Rady Społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara i kapituły konkursu Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” Muzeum Powstania Warszawskiego. Członek kapituły konkursu Złote Spinacze. Laureat nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2019).

Rolą LIDERÓW w sytuacji jaką mamy dziś w Polsce i w Europie jest zwracać uwagę na takie wartości i postawy, jak solidaryzm i niesienie pomocy potrzebującym. Tacy Liderzy biznesu tworzą Koalicję Liderzy Pro Bono – działając, motywując, umożliwiając pracownikom angażowanie się w pomoc, realnie wspierają obywateli Ukrainy.

W mediach społecznościowych Koalicji, na bieżąco informujemy o inicjatywach firm członkowskich Koalicji, ich liderów oraz działaniach pracowników firm.

Facebook: https://www.facebook.com/LiderzyProBono/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/liderzy-pro-bono/

#LiderzyProBonoDlaUkrainy

#WolontariatPracowniczy

#BiznesOdpowiedzialnySpolecznie

#SolidarnizUkraina

Lider rynku OOH w Polsce już na samym początku wojny w Ukrainie włączył się zarówno w działania wspólne, jak i zainicjował własne działania manifestujące solidarność z naszymi sąsiadami ze wschodu jak i realnie wspierające uchodźców z Ukrainy.

Wspólnie z innymi firmami rynku OOH (Warexpo, Clean Channel, Jet Line i Synergic), AMS wyemitował na swoich nośnikach w stolicy layout w barwach flagi Ukrainy oraz hasłem „Warszawa solidarna z Ukrainą”.

Pracownicy AMS — we współpracy z Bankiem Żywności SOS w Warszawie —zorgnanizowali we własnym gronie zbiórkę żywności. W ciągu kilku dni zgromadzono 176 kg produktów, które trafiły do szukających schronienia na Mazowszu uchodźców z Ukrainy.

Z kolei pod patronatem AMS wyemitowana została kampania Polskiej Akcji Humanitarnej, skierowana do Polaków, pod hasłem „Pomóżmy ofiarom wojny!”. Kreacja trafiła na nośniki AMS w całym kraju. Na cyfrowe nośnikach AMS trafiły zaś treści będące nie tylko wyrazem solidarności z mieszkańcami Ukrainy, ale i praktyczny kontent — z QR kodem kierującym do użytecznych treści w języku ukraińskim, jak również nawołujący Polaków od honorowego oddawania krwi dla walczących o swój kraj Ukraińców.

https://ams.com.pl/

https://www.facebook.com/outdoor.jest.cool

Pobierz raport „Wolontariat pracowniczy przyszłości”

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja BNP Paribas zaprezentowały wyniki badania „Wolontariat pracowniczy przyszłości”. Raport zawiera m.in. wskazówki dla firm, organizacji i liderów społecznych, jak wprowadzać tę formę zaangażowania w swoje środowisko, konkretne korzyści, jakie ma z tego pracownik i pracodawca oraz jakie cele powinien realizować wolontariat przyszłości.

04 kw. 2022 r.

Social impact biznesu ważniejszy niż kiedykolwiek dotąd

"Nie ma lepszej formuły na rzecz potrzeb godnościowych, na budowanie integracji i wydobycie wspólnego poczucia misji, jak wolontariat pracowniczy" - mówi prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w raporcie opracowanym przez Well.hr

02 kw. 2022 r.